Nedeľa 09. augusta. Meniny má Ľubomíra

Význam spoločensky zodpovedných investícií rastie pre každého

Podľa nedávneho prieskumu realizovaného jednou známou globálnou investičnou spoločnosťou chce až 46 percent investorov pri zostavovaní svojho portfólia viac zohľadňovať kritériá udržateľnosti.

V dôsledku toho si 93 percent správcov fondov nemôže dovoliť nezohľadniť túto skutočnosť pri vyhľadávaní spoločností, do ktorých investujú.

Potenciál spoločensky zodpovedných investícií

Kritériá spoločensky zodpovedných investícií (ESG), teda zohľadnenia životného prostredia a sociálnej spoločnosti, sú dozaista trendom budúcnosti, ktorý má veľkú perspektívu. Cieľom investícií je okrem zisku aj udržateľnosť životného prostredia, sociálne kritériá a kultúra vedenia firiem.

Podľa iného prieskumu sú na túto problematiku obzvlášť citliví talianski investori: nielenže 46 percent z nich predpokladá, že v nasledujúcich piatich rokoch bude viac investovať do trvalo udržateľných investičných produktov, ale aj 47 percent z nich pri výbere fondu alebo spoločnosti zohľadňuje faktory životného prostredia, kultúru riadenia a sociálne otázky.

Napriek tomuto trendu existuje v oblasti spoločensky zodpovedných investícií stále niekoľko prekážok. Sú nimi: málo informácií, obmedzená dostupnosť riešení tohto druhu a nedostatok adekvátneho finančného poradenstva. Pritom je veľmi dôležité, že väčšina investorov by bola podľa svojich slov ochotná predĺžiť svoju investíciu na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie svojich cieľov, ak by mohli investovať v súlade so svojimi hodnotami.

Úloha regulačných orgánov

Európske orgány samozrejme chápu význam tohto odvetvia, pričom v poslednej dobe sa v tomto smere začalo niekoľko konzultácií. Tá najnovšia spojila dohromady Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy (ESMA) v snahe dostať faktory udržateľnosti do smernice o distribúcii poistenia (IDD), do smernice o trhoch s finančnými nástrojmi (MIFID II), smernice o subjektoch kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (UCITS), ako aj smernice o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMD).

Pozmeňovacie návrhy predložené orgánmi EIOPA a ESMA sa týkajú najrôznejších oblastí trvalo udržateľných investícií: konfliktu záujmov, riadenia produktov, bežných organizačných požiadaviek, riadenia rizika a udržateľnosti.

Chýba jednotná definícia ESG

Rovnako ako u vyššie spomenutého prieskumu aj regulačné orgány berú na vedomie, že jednou z hlavných prekážok rozvoja ESG investícií je absencia spoločnej definície toho, čo je podstatou trvalo udržateľnej investície. V tomto smere sa Fecif snaží vypracovať nejakú konkrétnu spoločnú definíciu ESG investícií, preferencií, cieľov a rizík, aby sa podarilo stanoviť rovnaké podmienky, ktorý by podporili transparentnosť a nedochádzalo tak k regulačným arbitrážam.

Aspekty ESG je potrebné zohľadniť tak pri profilácii zákazníka, ako aj následnom výbere produktu – pričom finančný poradca tu preberá „kľúčovú“ úlohu v oblasti osvety uvedených aspektov medzi občanmi, pri rozvoji finančnej gramotnosti a zodpovedného a informovaného rozhodovania o investíciách.

Investori, ktorí kritériá ESG prijmú za svoje, sa nemôžu obmedziť len na vyhodnocovanie predpokladanej návratnosti investície, bez toho, aby zohľadnili sociálne vplyvy a vplyvy na životné prostredie … A to je veľká výzva!

Autorka je členkou predstavenstva Európskej federácie finančných poradcov a finančných sprostredkovateľov (FECIF) a šéfkou pre zahraničnú agendu v Národnej asociácii finančných konzultantov v Taliansku (ANASF).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *