Nedeľa 22. júla. Meniny má Magdaléna

Nobelista Williamson: Kríza sa nevyrieši niekoľkými politickými rozhodnutiami

Čím viac pracujem a učím sa, tým viac zisťujem, čo všetko ešte neviem. Týmito slovami začal držiteľ Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2009 svoju prednášku v aule Ekonomickej univerzity v Bratislave. Slová podľa Williamsona patria americkému revolucionárovi Thomasovi Jeffersonovi. Profesor Williamson patrí k verejne nie veľmi známym vedcom a akademikom.

Kríza ako dôvod deregulácie a obmedzenej racionality

O. Williamson je autorom mnohých štúdií, ktoré sa venujú problematike ekonómie transakčných nákladov. Podľa jeho slov má táto oblasť svoje opodstatnenie nielen v dnešnej dobe, ale aj pre budúcnosť. „Myslím si, že ide o sľubnú oblasť a mohla by nám pomôcť vyhnúť sa tým najhorším chybám spred desiatich rokov,“ povedal Williamson.

Williamson sa vyjadril, že otázkou vyriešenia súčasnej krízy je najmä pochopenie viacerých ekonomických súvislostí a následná aplikácia účinných opatrení do praxe. Jedným z aspektov je fungovanie trhov a firiem v ekonomickom prostredí, čo veľmi úzko súvisí aj s jeho prácou. Myslieť si, že kríza sa vyrieši niekoľkými politickými rozhodnutiami, je podľa Williamsona omyl. Opatrenia musia byť najmä dlhodobého charakteru. Politické rozhodnutia sú však podľa Williamsona často ovplyvňované dĺžkou volebného mandátu, čo môže mať na racionálnosť prijímaných opatrení podstatný vplyv.

Williamson sa počas prednášky svojimi myšlienkami dotkol fungovania celej ekonomiky. Jeho teórie z oblasti transakčných nákladov totiž veľmi úzko súvisia nielen so vznikom firiem, ale aj s formovaním ich finančných štruktúr, s politikou zameranou na rozvoj konkurencie na trhoch, s problematikou deregulácie, optimálnou veľkosťou a rozsahom činností firiem. Avšak podľa Williamsona je kľúčovým poznatkom skutočnosť, že ľudia majú obmedzenú schopnosť uskutočňovať dokonale informované rozhodnutia. Williamson sa na tému krízy taktiež vyjadril, že určité znaky jej pôvodu je možné hľadať aj v deregulácii nielen finančného sektora, ktorá prebiehala najmä v priebehu posledných dekád.

Prítomnosť Williamsona si najmä v čase krízy veľmi cení aj rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave, Rudolf Sivák: „Pán profesor Williamson patrí k jedným z najcitovanejších svetových ekonómov a považuje sa za najvýznamnejšieho ekonóma, ktorý sa v posledných desaťročiach zaoberal problematikou ekonomickej organizácie a inštitúciám.“

Nobelovka 2009: Prečo existujú firmy a kde sú ich hranice?

O. Williamson získal v roku 2009 Nobelovu cenu za výskum v oblasti analýzy ekonomickej kontroly, presnejšie za pochopenie hraníc firiem. Bol ocenený za teóriu, ktorá sa snaží zodpovedať na otázku, prečo a aké veľké sú firmy. Ekonomická teória hovorí, že firmy reprezentujú oproti systému trhu iný koncept riadenia. V konečnom dôsledku však vo firmách však vždy niekto rozhodne direktívne. Na trhu naopak rozhoduje vôľa oboch strán po spolupráci ako aj reakcia na meniace sa trhové podmienky a tým na zmluvné podmienky, predovšetkým na ceny.

Podľa Williamsona je vo všeobecnosti trh omnoho efektívnejším spôsobom organizácie, pretože oveľa efektívnejšie dokáže spracovať informácie. Dôvodom existencie firmy je existencia nákladov tohto trhového systému, ktoré ekonomická teória nazýva transakčnými nákladmi (náklady na vyjednávanie kontraktov). Za tento poznatok získal Nobelovu cenu za ekonómiu v roku 1991 Ronald Coase. Do určitej veľkosti firmy sú tieto transakčné náklady vyššie ako náklady pri prípadnom neefektívnom direktívnom riadení firmy.

Williamson vo svojom diele odpovedá na otázku, prečo vlastne existujú firmy a kde sú ich hranice. Hlavným Williamsonovým argumentom pre určenie veľkosti firiem je rozdiel v tom, ako firma a trh riešia konflikty záujmov. Podľa Williamsona na trhu dochádza ku konfliktom záujmov, pretože strany na trhu musia vyjednávať. Každá z nich má totiž pri vyjednávaní kontraktov svoje záujmy, ktoré sa snaží chrániť. Naopak vo firme sú tieto konflikty záujmov riešené direktívne.

Problémom firmy z Williamsonovho pohľadu je to, že táto rozhodujúca autorita môže byť zneužitá. Riziko trhu je skutočnosť, že môže viesť k handrkovaniu a komplikovaniu obchodných vzťahov. V dôsledku toho majú ľudia tendenciu využívať inštitúciu firiem kdekoľvek tam, kde je napríklad nedostatok konkurencie alebo existujú konflikty. Tieto problémy sa môžu v praxi riešiť napríklad vytvorením spoločnej firmy alebo akvizíciou.

Naopak konkurenčné trhy fungujú spoľahlivo, pretože subjekty na trhu sa v prípade sporu môžu obrátiť na iných obchodných partnerov. Avšak ak je konkurencia obmedzená, „alternatíva“ firmy je pre riešenie konfliktu vhodnejšia ako trh. Williamson svoju teóriu podkladá empirickými dátami.

Nobelova cena za ekonómiu za rok 2009 bola udelená nielen Oliverovi Williamsonovi, ale aj Elinor Ostromovej. Ostromová sa tak stala prvou ženskou držiteľkou Nobelovej ceny za ekonómiu v histórii.

Oliver Eaton Williamson

Americký profesor sa narodil 27. septembra 1932 vo Wisconsine v USA. V súčasnosti je považovaný za jedného z najvplyvnejších odborníkov v oblasti ekonomickej organizácie a inštitúcií. Je autorom mnohých štúdií o ekonómii transakčných nákladov. Je členom Národnej akadémie vied, Americkej akadémie vied a Ekonometrickej spoločnosti. Je držiteľom 12 čestných doktorátov z prestížnych univerzít. Publikoval celkovo 6 kníh a 140 vedeckých a odborných článkov vo významných zahraničných časopisoch. V súčasnosti je emeritným profesorom biznisu, ekonómie a práva na University of California v Berkeley.

Nobelista O. Williamson vystúpil na tlačovej besede a prednáške na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave 5. októbra 2011. Témou prednášky bola „Ekonómia transakčných nákladov: Pôvod a prekážky, aplikácie a výzvy“. Vo svojom vystúpení sa venoval najmä vplyvu transakčných nákladov na správanie hospodárskych subjektov a celej ekonomiky. V minulosti už v priestoroch Ekonomickej univerzity v Bratislave prednášali aj ďalší držitelia Nobelovej ceny za ekonómiu. Boli nimi Robert J. Aumann (2008), Edward C. Prescott (2009), Robert A. Mundell (2010) a Edmund S. Phelps (2010). Ekonomická univerzita v Bratislave o týchto podujatiach vždy informuje na svojej internetovej stránke.

Foto: www.euba.sk

Poznáte prácu tohtoročných laureátov Nobelovej ceny za ekonómiu?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *