Pondelok 27. január. Meniny má Bohuš

Začiatok školského roka je vhodným obdobím na nastavenie pravidiel pre vreckové

Začiatok školského roka je vhodný čas na nastevenie finančných pravidiel pre deti – školákov. Vreckové je najlepším nástrojom na vštepenie základov finančnej gramotnosti. V akej výške a ako často ho však deťom vyplácať?

Vreckové má predovšetkým výchovnú funkciu. Slúži na to, aby si dieťa vybudovalo prirodzený vzťah k peniazom a naučilo sa základným princípom finančnej gramotnosti. Dieťa by si malo osvojiť zásady správneho hospodárenia s peniazmi, naučiť sa ako si zostaviť finančný rozpočet, plánovať finančné výdavky, vyhodnotiť ich čerpanie a pochopiť, aký význam má sporenie. Práve začiatok školského roka je tým správnym obdobím, kedy je vhodné začať s touto časťou výchovy potomstva.

Aby sa výchovný charakter vreckového neminul účinku, je podľa Sylvie Ďatelinkovej, právničky Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie, pri jeho poskytovaní potrebné dodržiavať základné pravidlá:

1 / Najčastejšou chybou je dávať deťom peniaze, kedy si o ne zažiadajú. Najdôležitejším pravidlom ako naučiť deti správne hospodáriť s peniazmi je totiž dodržiavať pravidelnosť a stabilnosť v poskytovaní vreckového. Samozrejme, výška vreckového závisí od majetkových pomerov tej ktorej rodiny, avšak je nevyhnutné ju stanoviť triezvo a uvážene. Zároveň je potrebné si uvedomiť, že vreckové plní výchovnú a nie vyživovaciu a motivačnú funkciu.

2 / Podstatné pri poskytovaní vreckového je nastaviť si pravidlá jeho poskytovania, teda v akom režime a výške bude vreckové poskytované a načo je možné ho využívať. Je nesmierne dôležité, aby rodičia spočiatku míňanie vreckového pravidelne kontrolovali, aby získali reálny prehľad o tom, ako dieťa hospodári a postupne mu vysvetlili, aj ako sporiť peniaze do budúcnosti.

3 / Pokiaľ dieťa túži po niečom finančne náročnejšom, je vhodné motivovať ho k tomu, aby si postupne na želanú vec odkladalo, prípadne sa s ním dohodnúť na spolufinancovaní takejto veci. Ide o to, aby dieťa pochopilo, že ak je niečo nad rámec jeho možností, nemôže to mať hneď, ale môže si na danú vec postupne našetriť. Pravidelným odkladaním finančných prostriedkov za účelom nákupu vysnívanej veci bude dieťa nielen motivované k sporeniu, ale sa aj naučí efektívnemu hospodáreniu.

4 / Rovnako je vhodné dopredu sa s dieťaťom dohodnúť, na čo môže a nemôže vreckové minúť, pričom je nevyhnutné určiť vopred prípadný „postih“ napríklad vo forme zníženia vreckového o desať percent zo sumy, ak rodič zistí, že dieťa neplní dohodu podľa dojednania. Tu je nutné vymedziť si pravidlá vopred, nemeniť ich a dodržiavať oboma stranami. „Aby prípadný „postih“ plnil svoju výchovnú funkciu je nevyhnutné, aby rodič pristúpil k uloženiu „trestu“ vždy pri nedodržaní dohody a  zároveň dieťaťu vysvetlil, prečo sa tak stalo,“ hovorí S. Ďatelinková.

Rodičia mali tieto užitočné zásady vštepovať deťom už odmalička. Samotné vreckové však nestačí. Je potrebné sa s deťmi rozprávať o hodnote peňazí a naviesť ich k zodpovednému správaniu.

V akej výške dávať vreckové

Pre deti od šiestich rokov do desiatich rokov by sa  výška vreckového mohla pohybovať v hodnote troch až päť eur týždenne. U detí vo veku 11 až 15 rokov by výška vreckového mohla dosahovať desať až 15 eur.

Vhodným riešením je zriadiť deťom bankový účet a k nemu platobnú kartu, ktorej výhodou je, že rodič poukazuje dieťaťu peniaze priamo na účet a dieťa sa zároveň učí zaobchádzať s platobnou kartou. Rodič má okrem toho nepretržitý prehľad o tom, načo dieťa svoje vreckové míňa. Deťom v tomto veku je okrem zásad efektívneho hospodárenia s peniazmi dobré vštepovať, aj potrebu tvorby finančnej rezervy aspoň vo výške desiatich percent z týždenného vreckového.

U starších detí v stredoškolskom veku môže byť režim v poskytovaní vreckového odlišný. Malo by sa pohybovať v rozpätí od 30 do 50 eur v mesačnom intervale poukázaním na bankový účet dieťaťa. Účet je pre dieťa v tomto veku už nevyhnutnosťou a môže mu slúžiť napríklad aj pre účely výplaty z brigádnej činnosti, či ako platobný prostriedok pri pobyte v zahraničí alebo ako platobný prostriedok na školskom výlete. Navyše dieťa nemusí nosiť so sebou hotovosť, čím sa znižuje riziko krádeže.

Naučiť deti narábať s platobnou kartou

Keďže pre túto vekovú skupinu sa platobná karta stáva už aktívnym platobným nástrojom, je nesmierne dôležité, aby rodič poučil dieťa o zásadách bezpečného používania platobnej karty. Najmä v tom, že PIN kód sa nemôže nikde zapisovať, ani ukladať, ani sa nesmie nikomu oznamovať.

Ďalej v tom, že pri výbere z bankomatu je potrebné zadávať PIN kód tak, aby bola zakrytá klávesnice platobného terminálu a nebola viditeľná zadaná číselná kombinácia kódu tretím osobám, že citlivé údaje o platobnej karte sa nesmú nikomu oznamovať ani nikam posielať.

Dávate deťom vreckové?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Začiatok školského roka je vhodným obdobím na nastavenie pravidiel pre vreckové”

  1. Martina píše:

    Nedávať ďeťom peniaze okrem vreckové sa ľahko povie, ale ťažšie dodrží… 🙁 Vlastná skúsenosť

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *