Streda 19. septembra. Meniny má Konštantín

Zákon o finančnom poradenstve čaká novelizácia, bude miernejší

Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ktorý vyvolal ostré reakcie trhu, platí iba od 1. januára a už majú poslanci na stole jeho novelizáciu. Novela zatiaľ prešla prvým čítaním a keď ju poslanci schvália v súčasnej podobe, predĺžia sa prechodné obdobia a zmiernia niektoré požiadavky na sprostredkovateľov.

Sporný zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve čaká prvá novelizácia. Tú pripúšťala NBS ešte skôr než zákon vstúpil do platnosti. Dôvodom bola nespokojnosť poradenských a sprostredkovateľských spoločností. Jedna z hlavných výhrad spočítala v tom, že poradcami môžu byť len spoločnosti a jednotlivci, ktorí sú platení iba honorármi od klienta. Každý, kto za sprostredkovanie produktov vezme províziu od finančnej inštitúcie, je agent (sprostredkovateľ) a nesmie sa označovať za poradcu. Sprostredkovatelia však tvrdia, že kvalitné nezávislé poradenstvo sa dá robiť aj s províziami. Tvorcovia zákona túto výhradu nerešpektovali, zato však uznali, že povinné vzdelávanie a skúšky všetci sprostredkovatelia v pôvodných termínoch nestihnú.

Termíny sa posúvajú o pol roka

Novela zákona posúva o pol roka prechodné obdobia (do kedy musia súčasní sprostredkovatelia a poradcovia splniť podmienky) v prípade stredného, vyššieho a najvyššieho stupňa odbornej spôsobilosti. V prípade vyššieho a najvyššieho stupňa bude zároveň potrebné overenie odbornej spôsobilosti až každé štyri roky a nie každé dva, ako požaduje pôvodný zákon.

V prípade stredného stupňa odbornej spôsobilosti prináša novela jednoduchšie podmienky pre sprostredkovateľov s maturitou, ktorým stačí absolvovanie vzdelávania a vykonanie odbornej skúšky, v prípade sprostredkovateľov so strednou školou bez maturity je navyše nutná ročná prax (pôvodný zákon hovoril o dvojročnej praxi).

V novele sa zároveň objavuje informácia, že zákon sa nevzťahuje na: „finančné poradenstvo a finančné sprostredkovanie, ktoré nie je vykonávané za peňažnú odplatu alebo nepeňažnú odmenu.“ Menia sa aj podmienky pre prax, kým platná norma vyžaduje prax v „príslušnom sektore“, ktorých je päť (poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie, kapitálový trh, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov), novela už hovorí o praxi „v oblasti finančného trhu“.

Čo ak klient neposkytne informácie?

Problémom môže byť aj situácia, keď klient chce produkt, ale odmietne poskytnúť potrebné informácie. Pôvodné znenie zákona totiž vyslovene hovorí, že: „Finančný agent alebo finančný poradca je povinný pred poskytnutím finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva zistiť a zaznamenať požiadavky a potreby klienta, jeho skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby a o jeho finančnej situácii, a to s ohľadom na povahu finančnej služby, ktorá je predmetom finančného sprostredkovania alebo finančného poradenstva.“  Bez týchto informácií v súčasnosti nie je možné „klientovi
ponúknuť uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“ Novela už rieši aj túto situáciu: „T o neplatí, ak klient preukázateľne odmietne poskytnúť informácie podľa odseku 1 a trvá na uzavretí zmluvy o poskytnutí finančnej služby.“

Podmienky pre jednotlivé stupne odbornej spôsobilosti

  Súčasné znenie zákona Novela zákona (zatiaľ neschválená, možnosť ďalšej zmeny)

Základný stupeň odbornej spôsobilosti

Povinný:

 • pre každého viazaného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára)
 • pre podriadeného finančného agenta pokiaľ sprostredkováva iba v jednom sektore a to prvé dva roky
 • pre viazaného investičného agenta (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)
 • pre zamestnancov podriadených a viazaných agentov, ktorí sa venujú sprostredkovaniu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri roky osobitným vzdelávaním, prechodné obdobie: do 31.12.2010

Povinný:

 • pre každého viazaného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára)
 • pre podriadeného finančného agenta pokiaľ sprostredkováva iba v jednom sektore a to prvý rok
 • pre viazaného investičného agenta (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)
 • pre zamestnancov podriadených a viazaných agentov, ktorí sa venujú sprostredkovaniu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri roky osobitným vzdelávaním, prechodné obdobie: do 31.12.2010

Stredný stupeň odbornej spôsobilosti

Povinný:

 • pre podriadeného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára)
 • pre každého zamestnanca samostatného finančného agenta, ktorý sa venuje sprostredkovaniu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • minimálne dvojročná odborná prax v príslušnom sektore
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • vykonanie odbornej skúšky

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri roky osobitným vzdelávaním, prechodné obdobie: do 31.03.2011

Povinný:

 • pre podriadeného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára)
 • pre každého zamestnanca samostatného finančného agenta, ktorý sa venuje sprostredkovaniu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • minimálne ročná odborná prax v oblasti finančného trhu
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • úplne stredné odborné vzdelanie
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

 alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • vykonanie odbornej skúšky

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri roky osobitným vzdelávaním, prechodné obdobie: do 30.09.2011

Vyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Povinný:

 • pre každého samostatného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)
 • pre každého zamestnanca finančného poradcu, ktorý sa venuje poradenstvu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • minimálne päťročná odborná prax v príslušnom sektore
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • úplné stredné vzdelanie
 • minimálne trojročná odborná prax v príslušnom sektore
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • minimálne trojročná odborná prax v príslušnom sektore
 • vykonanie odbornej skúšky

Overenie:

 • overenie odbornosti každé dva roky osobitným vzdelávaním a skúškou, prechodné obdobie: do 30.06.2011

Povinný:

 • pre každého samostatného finančného agenta (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)
 • pre každého zamestnanca finančného poradcu, ktorý sa venuje poradenstvu

Požiadavky:

 • stredné odborné vzdelanie
 • minimálne päťročná odborná prax v oblasti finančného trhu
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • úplné stredné vzdelanie
 • minimálne trojročná odborná prax v oblasti finančného trhu
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky

alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • minimálne trojročná odborná prax v oblasti finančného trhu
 • vykonanie odbornej skúšky

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri  roky osobitným vzdelávaním a skúškou, prechodné obdobie: do 31.12. 2011

Najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti

Povinný:

 • pre každého finančného poradcu (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)

Požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie
 • minimálne desaťročná odborná prax v príslušnom sektore
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky s certifikátom

alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • minimálne päťročná odborná prax v príslušnom sektore
 • vykonanie odbornej skúšky s certifikátom

Overenie:

 • overenie odbornosti každé dva roky osobitným vzdelávaním a skúškou, prechodné obdobie: do 30.09.2011

Povinný:

 • pre každého finančného poradcu (v prípade PO pre štatutára a pre vedúceho zamestnanca)

Požiadavky:

 • úplné stredné vzdelanie
 • minimálne desaťročná odborná prax
 • osobitné finančné vzdelávanie pre každý z požadovaných sektorov
 • vykonanie odbornej skúšky s certifikátom

alebo

 • vysokoškolské vzdelanie
 • minimálne päťročná odborná prax
 • vykonanie odbornej skúšky s certifikátom

Overenie:

 • overenie odbornosti každé štyri roky osobitným vzdelávaním a skúškou, prechodné obdobie: do 31.03.2012

Pozor: Novela ešte neplatí, prešla prvým čítaním

Novela zákona o finančnom sprostredkovaní je prilepená k návrhu zákona o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebi teľov. Parlament začiatkom februára schválil zákon v prvom čítaní, čakajú ho ešte ďalšie dve čítania, v rámci ktorých môže byť novela zmenená.  

Stiahnite si:

Sledujte:

Čo si myslíte o zákone o finančnom sprostredkovaní a poradenstve?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Zákon o finančnom poradenstve čaká novelizácia, bude miernejší”

 1. Anonym píše:

  a aj následné straty na životoch vplyvom zjavnej nenažranosti majiteľov týchto firiem, ktorí pochopili „finančné poradenstvo“ ako „osobný komunismus“ a zneužili všetko vrátane občianského zákonníka, zmlúv o obchodnom zastúpeniu, dôchodovej reformy riadenej zákonom 43/2004 Z.z., využívaním protagonistov v oblasti prostitúcie a kupliarstva pre riadenie seminárov, predstavenstva firmy, a sexualharašmentu a zneužívanie manželiek spolupracovníkov danej trojpísmenkovej firmy, ktorá platila aj za počty ľudí na seminároch, zneužívala pojmy typické pre VŠ vzdelanie, išla proti všetkým čestným ľuďom, a aj proti daňovým zákonom…

  V súčasnej dobe riešim nezákonné súdne podania na zneužité licencované spolupracovníky danej MLM firmy, ktorá zobrala ich peniaze, infiltrovala za ne do PF a chce, aby jej nezákonne získané peniaze ešte raz zaplatili zneužití a podvedení spolupracovníci pod ťarchou platobných rozkazov /podvedené súdy vplyvom pochybných „advokátov“/, následné ďalšie náklady podvedených na podania odporu ich advokátmi /náklady na advokáta a na 6 percent z nezákonne vymáhanej sumy aj v rádu tisícok Eur, ktoré majú samozrejme tí podvodníci…/

  Je akútna celospoločenská potreba na profesionalizáciu finančného poradenstva, ktorej počiatok spočíva v trestnoprávnom konaniu vôči podvodníkom v dôchodovej reforme na Slovensku. V odškodneniu nimi všetkých nimi oklamaných, podvedených a okradnutých spolupracovníkov, naháňaných pochybnými „advokátmi“ tejto „firmy“.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *