Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Záruky na podnikateľské úvery: vlk sýty a koza celá

Banky Peter Apolen 29.01.2009 | 00:00 1 Komentár

Vláda začala bojovať s finančnou krízou. Svojským spôsobom. Zaviazala sa, že bude podporovať malé a stredné firmy, ktoré by sa mohli v dôsledku krízy dostať do problémov. V skutočnosti je ale podpora len drobným zlepšením oproti predchádzajúcemu stavu. Štát zvýšil garanciu na úvery pre tieto firmy z 50 na 55 percent.

Rozšíril sa aj okruh bánk, v ktorých môžu podnikatelia o tieto úvery žiadať. Podnikateľom sa zvýšenie zdá malé, zástancom liberálnej ekonomiky zas krok nesprávnym smerom. Prezident Asociácie malých a stredných podnikov Vladimír Sirotka povedal pre Hospodárske noviny, že štátna záruka by mohla byť aj 85 percent. Liberáli zas tvrdia, že každá podpora trhu zo strany štátu narúša efektívne fungovanie trhu a ohrozuje účelné vynakladanie štátnych prostriedkov. „Zvyšuje sa riziko zlých, štátom garantovaných úverov, a teda i riziko ich splácania platcami daní na Slovensku,” hovorí Dušan Zachar z inštitútu INEKO.

Úvery len pre zdravé podniky

Podpora úverov teda nie je ničím novým. Podnikatelia s ňou už majú skúsenosti. Minulý rok štát prostredníctvom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky (SZRB) ručil za 860 nových úverov. Hodnota záruk predstavovala približne 1,6 miliardy korún (53 miliónov eur). Záujem o túto službu rastie. V roku 2007 štát prostredníctvom záruk SZRB podporil 629 úverov v hodnote 1 055 miliónov korún (35 miliónov eur). Číslo, o koľko sa podľa predpokladu zvýši záujem po zvýšení atraktívnosti tejto služby, ako aj úspešnosť podnikateľov v splácaní zaručených úverov, odmietla banka zverejniť.

 „Cieľom bolo zabezpečiť, aby podnikateľskému sektoru na Slovensku boli sprístupnené finančné zdroje, pretože finančná kríza mala určitý vplyv na poskytovanie služieb predovšetkým tomu segmentu podnikania, ktorý je z hľadiska slovenského hospodárstva mimoriadne dôležitý,” vysvetlil podporu podnikateľov predseda vlády SR Róbert Fico. Už predtým viackrát otvorene povedal, že nemôže akceptovať stav, keď banky majú plnú chladničku. Myslel tým, že majú dostatok prostriedkov na úvery a podniky sú hladné. Výsledkom jeho snahy má byť podpora podnikateľov prostredníctvom záruk. Dohodu štátu a bánk privítali i samotné banky. Ich úvery sa tak stanú prístupnejšie širšiemu okruhu firiem. SZRB ručila len za úvery troch bánk – Tatra banky, Istrobanky a Dexie.

Po novom to majú byť úvery všetkých bank. Predpokladom sú dohody medzi nimi a záručnou bankou. Na nich sa v súčasnosti pracuje. „Za bankový sektor chcem poďakovať ministerstvu financií a záručnej banke,“ povedala Regina Ovesny-Straka, ktorá ako prezidentka Slovenskej bankovej asociácie rokovala s premiérom. „Tešíme sa, že máme tú dohodu. Ideme do toho. Ešte viac poskytovať prevádzkové úvery,“ povedala. „My budeme podporovať ekonomiku. Samozrejme ten obchod musí mať aj nejakú budúcnosť,“ ubezpečovala o dostatočnej bonite podporovaných úverov. Uistila, že banka bude vykonávať rizikovú analýzu a bude podporovať len podniky, ktoré majú zdravú perspektívu rozvoja.

Peniaze len na prevádzku

Najvyššia možná záruka na jeden úver je 340 tisíc eur (približne desať miliónov korún). Úvery teda budú slúžiť najmä na krytie prevádzkových nákladov firiem. Úver tak „nebude riešiť ich štruktúrne problémy (potreba inovácii, modernizácie, investičných zámerov), ktoré sa zvýraznili krízou na finančných trhoch,“ vyčíta zámeru záruk Dušan Zachar z INEKO.

Zároveň upozorňuje, že inštitút štátnych bankových záruk pre komerčný sektor je určitým umelým zásahom do trhových pravidiel, ktorý má diskriminujúci charakter. Pripomína, že štátne záruky boli jednou z príčin vzniku nezdravých úverov – nedobytných pohľadávok, v minulosti. Na druhej strane poskytovanie záruk za úvery firiem patrí k výbave podpory podnikania vo viacerých krajinách. Poskytuje ich napríklad Česko a aj Veľká Británia.

Slovenská záručná a rozvojová banka vyčlenila na záruky 330 miliónov eur. Memorandum o ich schválení podpísala s Ministerstvom financií SR, Exim bankou a Slovenskou bankovou asociáciou. Platnosť je na dva roky, do konca decembra 2010. Podnikatelia nemusia pri vybavení záruky rokovať so SZRB, zjednoduší sa vybavenie záruky, stačí navštíviť pobočku komerčnej banky.

Kto môže o úvery požiadať?

O záruku v Slovenskej rozvojovej a záručnej banke môže požiadať fyzická alebo právnická osoba podnikajúca podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka registrovaná na území SR, pričom musí pričom musí spĺňať charakteristiku malého alebo stredného podnikateľa, musí podnikať aspoň rok, súčet tržieb z predaja výrobkov, tovarov a služieb je maximálne vo výške 33 000 000 eur ročne, počet zamestnancov je maximálne 250 a žiadateľ si plní záväzky voči štátu a nie sú voči nemu vedené súdne spory a exekúcie.

Čo si myslíte o zárukách na úvery pre podnikateľov?

View Results

Loading ... Loading ...

Jedna odpoveď na “Záruky na podnikateľské úvery: vlk sýty a koza celá”

  1. jozef píše:

    daju len tomu čo ma, aby mal viac a mohol im spätne vratit do vrecka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *