Nedeľa 25. októbra. Meniny má Aurel

Záujem o P2P pôžičky v kríze vzrástol

Kolektívne pôžičky postavila aktuálna pandémia COVID-19 do novej situácie. Na jednej strane rastie dopyt po úveroch, na druhej strane sú investori, ktorí cez platformy požičiavajú, čoraz opatrnejší.

História kolektívneho požičiavania alebo peer to peer (P2P) systému nemá dlhú históriu. Prvou platformou, ktorá spojila dlžníkov s investormi bola v roku 2005 anglická Zopa. Postupne vznikali ďalšie spoločnosti a systém kolektívneho požičiavania sa rozšíril prakticky do celého sveta.

Doteraz však nebolo veľa spoločností, ktoré by mali za sebou krízové roky. Mnohé totiž vznikli až v období, keď už odznela recesia z roku 2008. Podobne to bolo aj na Slovensku, kde sa kolektívne požičiavanie začalo rozbiehať až v roku 2012. Pred P2P spoločnosťami tak stojí prekonanie dôsledkov prvej veľkej krízy.

Správanie klientov sa v kríze zmenilo

P2P pôžičky sú špecifický segment, ktorý existuje na okraji regulovaného systému bankových a nebankových úverov. „Veriteľ aj dlžník konajú výlučne na vlastnú zodpovednosť,“ hovorí Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko „Keďže sprostredkovateľ platformy nie je pod dohľadom centrálnej banky a nezverejňuje model posudzovania rizika, investor netuší, do akej miery je posudzovanie rizikovosti žiadateľov relevantné,“ dodáva.

Zodpovednosť je v tomto prípade prenesená priamo na investorov, ktorí si musia z dostupných zverejnených informácií urobiť obraz o žiadateľovi a rozhodnúť sa, či mu požičajú. Príchodom krízy všetci investori začínajú investície zvažovať omnoho precíznejšie, čo sa prejavilo okamžite aj v praxi.

„Dotklo sa to aj nás najmä znížením denne preinvestovaných peňazí na portáli. Prepad na úrovni približne 30 percent však nebol tak dramatický, ako sme sa obávali. Zároveň svoj vrchol dosiahol v prvej polovici apríla a od vtedy sa správanie užívateľov postupne vracia do predkrízového stavu,“ hovorí Roman Feranec, spoluzakladateľ spoločnosti Žltý melón.

„Investori začali byť opatrnejší, kalkulovali s tým, že sa zvýši počet rizikových pôžičiek,“ vysvetľuje dôvody ostražitosti Branislav Habodász, konateľ spoločnosti Peer2Peer s.r.o.

„Avšak, ako sa kríza stabilizovala a zároveň ľudia vnímajú, že nie je taká hlboká, ako sa pôvodne mnohí báli, vracajú sa a postupne opäť zvyšujú svoje investície. Situáciu sledujeme a pracovne pripravujeme riešenia, ktoré by sme následne ponúkli investorom,“ dopĺňa B. Habodász.

Záujem o P2P pôžičky rastie

Na jednej strane sa v segmente síce znížil objem preinvestovaných peňazí, a na druhej sa zhoršenie finančnej situácie dlžníkov okamžite premietlo do rastu záujmu o úvery. „Záujem o pôžičky zo strany žiadateľov prirodzene stúpol. Po vypuknutí krízy a uzatvorení prevádzok, respektíve nemožnosti chodiť do zamestnania, príjem obrovskej skupiny obyvateľstva poklesol, prípadne sa úplne zastavil,“ hovorí o dôvodoch rastu záujmu B. Habodász.

Platformy poskytujúce P2P pôžičky, však v súčasnej situácii sprísnili hodnotenie rizikovosti dlžníkov, aby čo najmenej ohrozili aj peniaze investorov. „Ihneď po vypuknutí krízy sme upravili pravidla v rizikovom a hodnotiacom procese, ktoré reflektujú aktuálny vývoj v spoločnosti a ekonomike. Zároveň sme predstavili nový produkt pre nových klientov, ktorým bol v dôsledku momentálnej situácie na trhu dočasne znížený príjem alebo sa zvýšili ich rodinné výdavky,“ hovorí R. Feranec. Vďaka tomu aj investor vie, že ide o dlžníka, ktorý sa ocitol v kríze práve len vďaka dočasným opatreniam.

„P2P pôžičky čerpajú typicky ľudia, ktorí sa v banke z rôznych dôvodov nevedia dostať k spotrebnému úveru. Avšak problémom nemusí byť vždy nízky príjem, ale napríklad príjmy, ktoré sa ťažko dokladujú. Je možné, že dnes po P2P pôžičkách viac siahajú napríklad živnostníci či podnikatelia z jednoosobových eseročiek, ktorým banky radikálne znížili akceptovaný príjem,“ hovorí M. Búlik.

Banky totiž od marca sprísnili podmienky a kým sa bežne ako príjem akceptovalo 50 percent obratu, po novom to je zrazu len desať percent. Pre takýchto ľudí, prípadne pre človeka so záujmom o úver, ktorý neuspel v banke, je P2P pôžička aj za súčasných podmienok schodná cesta, ako sa dostať k financiám. Záujem preto logicky stúpol.

Spoločnosti poskytli možnosť odkladu splátok dobrovoľne

Systém P2P pôžičiek nespadá pod bankový sektor, takže ani vládou ohlásený odklad splátok preň nie je povinný. Napriek tomu spoločnosti aktívne komunikujú s dlžníkmi aj veriteľmi.

„Nedávno prijatý zákon, ktorým sa povolil odklad splátok, sa na našu činnosť nevzťahuje, no rozhodli sme sa, že k odkladom splátok pristúpime. Nastavili sme si interné pravidlá, za akých podmienok budeme klientom upravovať splátkové kalendáre,“ tvrdí B. Habodász. Podobne pokračujú aj ďalšie P2P spoločnosti.

„Veľmi transparentne komunikujme s investormi, aké kroky chceme podnikať voči dlžníkom. Voči nášmu postupu nevyrubovania poplatkov a dočasného prerušenia krokov vymáhania sme sa od našich investorov nemali žiadne námietky, v niektorých prípadoch dokonca naopak. Dlžníkom neposkytujeme odklad splácania, avšak tým, ktorí spĺňajú kritériá, najmä týkajúce sa riadneho splácania a len momentálneho výpadku príjmu, dočasne zastavujeme vyrubovanie sankčných poplatkov a prerušujeme kroky vymáhania,“ vysvetľuje R. Feranec. Dodáva však, že ľudí, ktorí požiadali o odklad, či prestali splácať nie je veľa.

„Z dôvodu krízy si len päť percent dlžníkov s aktívnou pôžičkou požiadalo o odklad splátok. Omeškané splátky nám dlhodobo výrazne klesajú a v marci stúpli len o jedno percento oproti polročnému priemeru. V apríli, kedy už bola kríza u nás naplno prepuknutá stúpli len o 0,2 percenta oproti marcu.“

Úroky sa zvýšili

Investovanie do P2P pôžičiek predstavuje určité riziko. Avšak v tomto prípade platí, že riziko prináša aj vyšší zisk. P2P spoločnosti totiž v súčasnej situácii zvýšili úroky na úveroch, čo znamená vyššie výnosy pre investorov.

„Pristúpili sme k dočasnému plošnému zvýšeniu úrokových sadzieb pre nové pôžičky. Urobili sme tak najmä z dvoch dôvodov. Chceme zvýšiť rizikový vankúš pre prípad, že by sa situácia zhoršila a zároveň chceme urobiť kolektívne pôžičky ešte atraktívnejším investičným produktom pre investorov,“ vysvetľuje R. Feranec.

V prospech veriteľov v P2P systéme hovorí fakt, že ich investícia sa vždy rozdeľuje medzi niekoľko pôžičiek, čím klesá riziko straty. Investovať možno už od pár desiatok eur na jednu pôžičku.

„Ak už niekto investuje do P2P, mal by dbať na rozloženie svojej investície do čo najväčšieho počtu úverov v snahe čo najviac znížiť riziko. Rozhodne by ľudia nemali investovať peniaze z finančnej rezervy, čo sú výdavky počas troch až šiestich bežných mesiacov. Ak už sa rozhodnú investovať do P2P pôžičiek, ideálne je využiť financie, ktoré im pri možnej strate nebudú chýbať,“ radí ako aj v turbulentnejších časoch riadiť svoje P2P portfólio M. Búlik

Navyše je vhodné sa o dlžníkovi vhodné dozvedieť čo najviac, pozrieť si jeho ostatné záväzky, prípadne využiť aj systém spätného odkúpenia nesplácaných pôžičiek. Aj taká možnosť je pri niektorých pôžičkách, či poskytovateľoch garantovaná. P2P sektor teda môže aktuálnu krízu prežiť a dokonca pri šťastí aj posilniť svoje postavenie. No jednoduché to mať nebude.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial