Pondelok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Zaujímavosti týždňa: Korupcia navyšuje verejné zákazky o 13%

Priemerný úplatok za verejnú zákazku alebo dotáciu je 13% hodnoty. K cennému číslu sa dopracovala Podnikateľská aliancia Slovenska v prieskume medzi podnikateľmi, na ktorom spolupracovala s Transparency International Slovensko a Inštitútom INEKO. Z prieskumu vyplýva, že len pri verejných zákazkách sa v čiernej diere stratí pol miliardy eur ročne.

Projektom reaguje PAS na skutočnosť, že podnikatelia vnímajú problém korupcie ako veľmi vážny. „Kým v roku 2006 v prieskume PAS označili korupciu ako štvrtú najvážnejšiu bariéru podnikania na Slovensku, o štyri roky neskôr sa korupcia dostala na úplný vrchol rebríčka. Výsledky Indexu podnikateľského prostredia z minulého roka rovnako označujú korupciu ako jednu z najväčších dlhodobých bariér podnikania. S cieľom zintenzívniť boj proti korupcii sa PAS rozhodla spracovať analýzu korupcie v podnikateľskom prostredí a navrhnúť opatrenia na jej obmedzenie,“ píše sa v správe PAS.

„Popri odhadnutí priemernej výšky úplatkov, podnikatelia identifikovali ako korupčne najrizikovejšie kontrakty s ministerstvami, inštitúciami poskytujúcimi peniaze zo štrukturálnych fondov, ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a orgánmi vyšších územných celkov.“ PAS však dopĺňa, že podnikatelia, ktorí majú priamu skúsenosť s obchodovaním so štátom, vnímajú korupciu ako menej rozšírenú v porovnaní so všeobecnými názormi podnikateľskej sféry. „To však neznamená, že sa tomuto problému netreba venovať. Podľa Transparency International je z hľadiska korupcie až 61 krajín sveta hodnotených lepšie ako Slovensko.“

Odhaľovanie a nahlasovanie korupcie môže podľa autorov analýzy posilniť najmä podpora nahlasovateľov nekalých praktík zákonom s dôrazom na ich právnu ochranu: „Tá by mala umožniť najmä ochranu pred šikanovaním či prepustením z práce. Za zváženie stojí aj zvýšenie motivácie nahlasovateľov zavedením odmeny, ktorá by bola odvodená od ušetrených peňazí pre štát, podobne ako to funguje v USA.  Ďalším silným protikorupčným nástrojom je aktivita médií. Jeho účinok však na Slovensku oslabuje možnosť trestne stíhať autorov za ohováranie. V záujme podpory odvahy novinárov autori analýzy navrhujú zrušiť možnosť trestného stíhania za ohováranie a ponechať tak len možnosť žaloby v rámci občianskeho konania. Kriminalizácia ohovárania neexistuje vo Veľkej Británii, USA či na Novom Zélande. Zrušilo je i viacero európskych krajín, vrátane Chorvátska, Estónska a Rumunska.“

Porastú akcie ťažobných spoločností?

Zlato si posledné týždne zaslúžilo prívlastok „nedôveryhodného“ trhu. Cena zlata klesá, investori mu neveria a dostáva sa pod nadvládu medveďov. Ako by sme mohli pristupovať k trhu so zlatom, či presnejšie k akciám ťažobných spoločností? – pýta sa trading mentor spoločnosti Pevoni – Trading Academy Peter Voštinár: „Dnes sa investori orientujú na akcie. Dávajú im prednosť pred komoditami z viacerých dôvodov. Spomeňme niekoľko: vyššie výnosy, vyplácanie dividend, ale aj fundamentálny základ – nízke úrokové sadzby, kvantitatívne uvoľňovanie (QE v USA, EU a Japonsku). Akcie sú pre širokú skupinu investorov po celom sveteprístupnejšie než investovanie do komodít. Preto sú tradične populárnejšie a nakupujú ich nie len individuálni investori, ale predovšetkým rôzne podielové fondy, kde je bezpochyby obrovská kúpna sila. Skúsení investori poznajú cykly v ekonomickom vývoji a investorskom chovaní, teda nakupovaní akcií. Rozhodnutia investorov nakupovať napríklad akcie sú spojené s očakávaniami, preto správanie sa investorov predchádza ekonomický cyklus a tak môže byť indikátorom k budúcim anticipáciam a ďalším rozhodnutiam. Na to by sme nemali nikdy ako investori či obchodníci zabúdať!“

Ak vás zaujíma, čo ovplyvnilo obchodovanie na burzách počas minulého týždňa, prečítajte si zhrnutie jednotlivých dní:

Investujete? Pozor na haló efekt

Haló efekt si z nás robí v mnohých oblastiach nášho každodenného života žarty. Nie je to až tak tragické, avšak čo sa týka finančných záležitostí, mali by sme si dávať na tieto zväčša nevedomé mechanizmy pozor, upozorňuje Jakub Křivan, director of Sales správcovskej spoločnosti C-QUADRAT: „Vo všeobecnosti považujeme ľudí sympatických v prípade že sú fyzicky atraktívni, keď sú nám podobní (napr. záľubami), v prípade že vykazujú nám dôverné charakteristiky (napr. rovnaký dialekt) a keď si ich spájame s pozitívnymi vecami (napr. dovolenka). Naša fantázia nepozná v tomto smere skoro žiadne limity: Z dobrého vzhľadu dedukujeme inteligenciu, z výraznej brady vysoké sebavedomie, z telesnej veľkosti pracovný úspech, zo sympatie kompetenciu a pod. To zradné na tom je, že sa to deje väčšinou celkom nevedomky.“

Ako zároveň dodáva: „Práve v kombinácii s ostatnými tendenciami úsudku získava haló efekt na význame a necháva občas potopiť našu súdnosť. V prípade výberu finančného produktu ako napríklad investičného fondu, vlastného dôchodkového zabezpečenia alebo vzdelania pre deti, by sme sa mali viac zaujímať o výberový proces daného finančného produktu a na spomínané skreslenia. Vedúce postavenie na trhu, ocenenia a veľkosť spoločnosti sú dôležité a zaujímavé indikátory, ale profesionáli by mali kopať ešte hlbšie a nazrieť aj za „fasádu“.

40% Slovákov komunikuje s bankou cez internet

Spolu s rozmachom internetu Slováci čoraz viac prichádzajú na chuť aj online spravovaniu svojich financií. Za ostatných päť rokov vzrástol na Slovensku počet používateľov služby internet banking takmer trojnásobne z 15% v roku 2007 na 40% v roku 2012. „V súčasnosti sa tak podľa údajov Eurostatu starajú o svoje financie online štyria z desiatich Slovákov vo veku 16 až 74 rokov. Hoci ide o celkom slušný údaj, aj naďalej  pomerne vysoký podiel dospelých klientov bánk výhody internet bankingu nevyužíva a prichádza tak nielen o peniaze, ale aj o cenný čas,“ všimla si analytička Poštovej banky Eva Sadovská. „V online spravovaní peňazí sme vlani po prvýkrát prekročili priemerné čísla za eurozónu (39%) aj Európsku úniu (38%). A prvenstvo sme si vyslúžili taktiež v rámci zoskupenia krajín V4.Rekordérom z Holandska či zo škandinávskych ekonomík, kde internet banking využívajú až ôsmi z desiatich ľudí, sa však stále pozeráme na chrbát. Naopak, elektronické bankovníctvo je aj naďalej tabu hlavne pre Rumunov (3%), Bulharov (4%), ale aj Grékov (9%).“

Priemysel sa spomalil, je bližšie k nule

Priemyselná produkcia vo februári spomalila svoj medziročný rast na 1,1%. Pokles zaznamenal Štatistický úrad SR po zohľadnení sezónnych vplyvov aj na medzimesačnej báze o 0,5%. Spomalenie rastu neprekvapuje aj vzhľadom na včerajšie výsledky zahraničného obchodu, ktorý spomalil svoj medziročný rast z januárových 7,6 % na 3,7 % vo februári. Ako informuje analytik Tatra banky Boris Fojtík: „Pri detailnejšom pohľade na vývoj priemyselnej produkcie vidieť viaceré zmeny oproti januáru, avšak pozícia automobilového priemyslu ostala naďalej neohrozená. Ten vo februári rástol o 8,3% a najviac prispel k rastu priemyslu (2,3 p. b.). Prekvapil vývoj vo výrobe elektrických zariadení, kde produkcia vzrástla o 30%. Nasledujúce mesiace ukážu či ide o trvalejší, alebo len jednorazový efekt. Na druhej strane veľký prepad výroby v rafinérskom priemysle naznačuje prípadnú odstávku u nášho najväčšieho producenta pohonných hmôt. Podobný prepad bol zaznamenaný aj v inde neklasifikovanej výrobe.“

Zahraničný obchod vo februári s rekordným prebytkom

Zahraničný obchod podľa údajov Štatistického úradu SR zaznamenal vo februári opäť rekordný prebytok a to v objeme 459 mi. EU, čo je historicky najvyšší februárový mesačný prebytok zahraničného obchodu. Štatistický úrad zároveň spresnil údaje zahraničného obchodu za január, len mierne znížiac prebytok o 8 mil. EUR. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu sa tak vo februári zvýšil na historicky najvyššiu úroveň 5,4% z HDP (z 5,1% HDP v januári).

Ako informuje hlavný ekonóm UniCredit Bank Ľubomír Koršňák, k prehĺbeniu prebytku zahraničného obchodu vo februári prispeli vývozy aj dovozy. „Medziročný rast vývozov sa síce spomalil z 7,6% na 3,7%, v porovnaní s januárom však vývozy mierne vzrástli – o 0,3% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). V januári sa spomalila aj dynamika medziročného rastu importov, ktoré ostali vo februári takmer na minuloročnej úrovni (medziročný nárast o 0,2% vs. 6,7% v januári). V porovnaní s januárom však dovozy mierne klesali – o –0,4% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Dovozy nadol pravdepodobne stále tlačí slabý domáci dopyt.“

Ilustračné foto: sxc.hu. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *