Nedeľa 16. decembra. Meniny má Albína

Zmena globálnej ekonomiky: Keď dopyt prevýši ponuku

Globálna ekonomika je v procese dramatickej zmeny. Model, ktorý fungoval posledné desaťročia, skončil finančnou krízou v roku 2008. Dlhodobý cyklus, ktorý začal v 80. rokoch minulého storočia a skončil v našej prvej dekáde bol tvarovaný prostredím, ktoré podporovalo tvorbu ponuky. Ďalšie obdobie bude pravdepodobne tvarované dopytom.

Investície a ponuka v rokoch 1980-2010

Práve demografické zmeny sú hlavným dlhodobým faktorom prinášajúcim štrukturálne zmeny medzi dopytom a ponukou. Medzi rokmi 1980 a 2010 dosiahla ľudská populácia svoje najplodnejšie obdobie a jej veľkosť sa zvýšila o 2,5 miliardy z úrovne 4,4 miliardy. Avšak ešte dôležitejší je nárast pracovnej sily (15-64 roční), ktorá sa zvýšila z 2,6 miliardy v roku 1980 na 4,5 miliardy v roku 2010. Množstvo pracujúcich dosiahlo v roku 2010 takmer 2/3 populácie, najvyššiu úroveň v histórií.

Nárast práceschopnej populácie, ktorá prináša prácu, dopyt a úspory, vždy súvisel s ekonomickou prosperitou. Prechod zo stacionárnej demografickej štruktúry k rastúcej štruktúre súvisí so silnou potrebou investícií, ktorá je hlavným zdrojom ekonomického rozvoja. Tento prechod bol podporený otvorením svetového obchodu. Z toho najviac ťažila Ázia, keď jej lacná pracovná sila pomohla vytvoriť investičné prostredie, ktoré je porovnateľné iba s rozvojom Európy po druhej svetovej vojne, a to ešte v omnoho väčšom rozsahu.

Tento populačný boom nevytvoril tak silný rast dopytu, ako by sme sa mohli domnievať, no vytvoril masívny nárast ponuky ako následok bezprecedentného zvýšenia globálnej produkčnej bázy. Zvýšenie kúpnej sily pracujúcich v Ázií malo donedávna iba limitovaný vplyv na svetový dopyt, pričom investície na hlavu pokračovali v prudkom raste, keď rozdiel medzi nimi dosiahol až 40%, čo ukazuje priložený graf.

Vývoj spotreby a investícií v Ázii

Vzniklo prostredie nadmernej ponuky, ktoré vytváralo dezinflačné tlaky a viedlo k štrukturálnemu znižovaniu úrokových sadzieb, čo ďalej podporovalo tvorbu ponuky. Toto prostredie bolo priaznivé pre všetky typy aktív, najmä dlhopisy a nehnuteľnosti.

Demografický rast bez dividend

Bezprecedentná ekonomická kríza zmenila chod sveta a nie je pochýb, že bude mať dlhodobý vplyv na našu budúcnosť. Kríza reprezentuje koniec excesov predchádzajúceho obdobia, tie však hrajú iba sekundárny efekt pri silných štrukturálnych zmenách– meniacich sa demografických trendoch a fyzických obmedzení ďalšieho rastu.

Demografický rast za posledné tri dekády bol charakteristický „dividendami“ pochádzajúcimi z masívnych investícií. Tento rast však končí. Globálna populácia bude síce aj naďalej rásť, no množstvo dôchodcov sa bude prudko zvyšovať, a tí by mali stáť až za tretinou rastu populácie. Priložený graf ukazuje percento vekovej štruktúry 15-64-ročných v populácií regiónov:

Starnutie svetovej populácie

Do roku 2030 sa odhaduje, že množstvo pracujúcich poklesne o 5%, no množstvo dôchodcov vzrastie o 7,5%. V Ázií mimo Japonska budú tvoriť ľudia starší ako 65 rokov až 36% prírastku, oproti 10% v predchádzajúcich dekádach. Svet tak čoskoro nadviaže na trajektóriu, ktorá sa začala v rozvinutých krajinách a v Číne v roku 2010 – pokles práceschopnej populácie.

S príjmami minimálne o tretinu menšími ako má pracujúca trieda, dôchodcovia spotrebovávajú omnoho menej ako dospelí a sú oveľa viac zraniteľní na dlh a pokles aktív ako mladí ľudia. Kombinovaný efekt prílišného zadlženia, poklesu cien nehnuteľností a fiškálneho šetrenia budú mať na dopyt ešte výraznejší vplyv.

Náklady rastu

Do roku 2030 až 2/3 globálnej populácie bude pochádzať z rozvíjajúceho sveta, ktorej populácia by mala dosiahnuť až 7 miliárd a ich ekonomická váha sa zdvojnásobí. Až doteraz, iba menej ako miliarda ľudí tvorila 2/3 globálnej spotreby, no v najbližších dvoch dekádach sa stredná trieda v rozvíjajúcich sa krajinách rozrastie o ďalšie dve miliardy, ktoré budú požadovať podobný životný štandard.

Prvá fáza rozvoja rozvíjajúcich sa krajín bola charakterizovaná výrazným rastom produkčných kapacít. Druhá fáza sa bude narazením na stenu fyzického dostatku základných komodít. K tomu sa pridruží pokles produktivity práce, ktorý je už vyše dekádu charakteristický pre rozvinutý svet. Je iba otázkou času, kedy sa znovu rozprúdia globálne inflačné tlaky.

Autor je senior analytik TRIMBroker, autor čerpal zo štúdie „When demand outstrips supply“ spoločnosti Societe General, ilustračné foto: sxc.hu.

Sú Slováci dostatočne finančne gramotní?

View Results

Loading ... Loading ...

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *