Piatok 03. apríla. Meniny má Richard

Zmeny v dani z príjmov: opäť vyššie dane

Dane Peter Furmanik ml. 23.07.2014 | 00:02 4 komentáre

Vybrať viac – takéto je motto daňových noviniek pre budúci rok. Po daňových licenciách, obmedzenom odpočítavaní starej straty či priamom zvýšení sadzieb teda dane znova porastú. Zvyšovanie percentuálnej sadzby by už verejnosť neprijala a navyše nie je vhodné uškodiť nepodnikateľom – od januára nás tak potešia desiatky nových nápadov, ako z podnikateľského sektora vytiahnuť viac.

Čo sa chystá? V jednoduchosti povedané: sériou drobných zmien sa obmedzujú súčasné daňové výdavky – niektoré sa zrušia úplne, iné limitujú. Nižšie daňové výdavky znamenajú jednoducho vyššie dane. Jasná matematika.

Súkromná spotreba, automobily, elektronika, nábytok: už to nepôjde tak ľahko

Štát si konečne uvedomil, že mu peniaze utekajú cez skrytú súkromnú spotrebu a prijal preto adekvátne opatrenia. Pre vybrané druhy majetku, ktorý je možné použiť aj na osobnú potrebu podnikateľa, sa zavádza limit 80% – len toľko z nákupnej sumy bude môcť poputovať do daňových výdavkov. Takto postihnutý majetok zákon taxatívne vymenúva – pôjde samozrejme o automobily, spotrebnú elektroniku, telefóny, nábytok či fotoaparáty. Nárok na uplatnenie v plnej výške budú mať firmy iba v prípade, ak dokážu jednoznačne obhájiť 100%-né použitie majetku na podnikanieľské účely.

80%-ná úprava sa dotkne aj iných výdavkov. V súčasnosti si môžu podnikatelia uplatniť výdavky na spotrebované pohonné hmoty vo výške 80% z nákupu – výhodou je, že im odpadáva povinnosť viesť knihu či evidenciu jázd. Ostatné výdavky týkajúce sa automobilu si ešte stále môžu uplatniť v plnej výške. Od nového roka si však vo výdavkoch uplatnia len 80% z ich  výšky – uvedené sa týka kúpnej ceny auta či ročných odpisov, opráv, príslušenstva či výmeny pneumatík.

Odpisová reforma

Odpisy ako také čaká revolúcia. Predovšetkým prichádza už ďalší pokus zrušiť samostatný spôsob odpisovania pre majetok nadobudnutý lízingom. Každý druh majetku sa bude odpisovať rovnakými metódami bez ohľadu na spôsob jeho obstarania. Aby toho nebolo málo, doterajšia možnosť voľby medzi rovnomerným a zrýchlením odpisovaním pre všetok majetok padá – zrýchlene bude možné odpísať iba vybrané druhy majetku (predovšetkým stroje v súčasnej 2. odpisovej skupine). 

Zároveň sa počet odpisových skupín zvýši zo 4 na 6. Presúvaní medzi staronovými skupinami sa skráti odpisovanie pre technologický majetok, no predĺžia odpisy pre nevýrobné administratívne budovy. Odpisy majetku v nových skupinách sa týmto spôsobom natiahnu na obdobie viacerých rokov, v nákladoch každého z nich si teda firmy uplatnia nižšiu sumu – čo znamená opäť vyššie dane. Po prvom prečítaní pôsobí uvedené opatrenie ako akási selektívna podpora pre výrobný sektor a trest pre všetkých, ktorí si dovolili zarábať hlavou.

Nové pravidlá pre odpisovanie sa vo väčšine prípadov budú navyše uplatňovať na majetok, ktoré firmy odpisujú už dnes – od januára 2015 čaká zmena takmer každého. Čo znamená prepočty odpisových plánov a súvisiacu neprehľadnú situáciu v účtovníctve firiem. A po minuloročnom obmedzení odpočítavania starej straty vyzerá aj táto zmena na jednoznačne retroaktívnu. 

A desiatky ďalších zvýšení

Zvýšenie daní prostredníctvom zmien pravidiel pre majetok a odpisy síce zo zoznamu noviniek vyčnievajú, nie sú však zďaleka jedinými spôsobmi, ktoré podnikateľom prevetrajú peňaženky. Tu je pár vybraných (a nielen negatívnych):

 • upravovať základ dane podľa obvyklých cien budú musieť nielen zahraničné závislé osoby, ale aj tie slovenské – v praxi si prepojené firmy vzájomnými obchodmi za dohodnuté neštandardné ceny vzájomne upravujú daňový základ. Pri zahraničných prepojeniach zákon v súčasnosti stanovuje pravidlá, ako základ dane stanoviť na výšku, akú by mal štandardne v prípade, ak by firmy prepojené neboli – a vybrať tak viac. Po novom sa tieto pravidlá budú aplikovať aj pre slovenské prepojenia.
 • základnú náhradu za používanie súkromné automobilu SZČO na pracovnú cestu bude môcť uplatniť iba v prípade, ak daná SZČO predtým automobil nemala v majetku (a nezískala tak náklady prostredníctvom odpisov)
 • tvorba rezervy na nevyfakturované dodávky a účtovnú závierku už nebude daňovým výdavkom 
 • neodpočítaná DPH z majetku (z dôvodu úpravy koeficientom) sa zahrnie do nákladov iba postupne formou odpisov (a teda vo vstupnej cene)
 • odpisy majetku, ktorý firma prenajala, sa uplatnia len do výšky inkasovaného nájomného
 • zostatková cena vyradeného majetku bude daňovým výdavkom (opäť po čase) len do výšky príjmov z predaja
 • zostatková cena nepredaných zásob bude daňovým výdavkom iba v prípade pokusov o predaj za nižšu cenu prípadne po odovzdaní Potravinovej banke Slovenska
 • daňový bonus bude mať každý mesiac roka rovnakú výšku (na rozdiel od súčasných dvoch) a bude sa meniť každoročne v januári
 • preddavky na daň z príjmov budú SZČO platiť iba z aktívnych príjmov

Výskum a vývoj ako vlajková loď slovenského rastu

Ako jednoznačné pozitívum pôsobí výrazná podpora firiem vynakladajúcich prostriedky na výskum a vývoj a zároveň zamestnávajúcich výskumníkov-absolventov: základ dane znižujú vždy o 25% z prísne limitovaných výdavkov na výskum a vývoj, ďalších 25% zo súvisiacich mzdových nákladov a ešte 25% z každoročného nárastu takýchto výdavkov. Podmienok je viac – jednou z nich je zákaz výsledky takto podporeného výskumu a vývoja predávať na trhu.

Otázne je tu čosi ako spravodlivosť: je systémové výrazné podporovať jednu aktivitu a zároveň dlhočizných zoznamov pravidiel zas o čosi obrať všetkých ostatných? Podporí to tých znevýhodnených v práci, podnikaní a morálke pri platení daní? Skôr nie, ako áno.

Hlavybôľ zo salvy zmien a právo na kvalitnejšie služby štátu

Akokoľvek sú novinky obhájiteľné a správne (ak sú), každoročné rozsiahle zmeny takmer všetkých podnikateľských zákonov pridávajú pravidelne len ďalšie vrásky na tvárach účtovníkov a daňových poradcov príp. ich klientov – podnikateľov. Majetok či náklady obstarané napr. v aktuálnom roku uplatňujú podľa pravidiel platných v tomto roku; od nového roka sa časť majetku odpisuje po starom, časť po novom. Dôsledkom každoročných zmien je teda skutočnosť, že firmy majú v účtovníctve často niekoľko pararelných agend, ktoré podliehajú rôznych predpisom z rôznych rokov: obhajujte to po niekoľkých rokoch daňovej kontrole. Je to všetko, len nie stabilita a jednoznačnosť.

Legitímnou je tiež každoročná otázka, či za zvýšenie platieb štátu dostanú daňoví poplatníci od štátu aj vyššiu protihodnotu. Takéto sľuby či čo i len náznaky sa v tlačových a dôvodových správach či v texte samotného zákona bohužiaľ nenachádzajú.

pf-foto-2013-1-2

 

 

 

 

Autor je konzultant spoločnosti Libertax Consulting. Publikuje i na blogu ludskourecou.sk.

  

4 odpovede na “Zmeny v dani z príjmov: opäť vyššie dane”

 1. Kicko píše:

  nenazrane

  • Vasiľ píše:

   Fico a spol. – špiny!!! O nič iné im nejde len zdierať živnostníkov, podnikateľov atď., lebo vedia, že tí ich aj tak nikdy nebudú voliť… Poviem pravdu, že ja som ešte nikdy nestretol živnostníka, ktorý by volil Fica, možnože jeden – dvaja takí sú, ale to je asi tak všetko. Zato Fica un bloc hromadne volia dôchodcovia a úradníci, teda tí, ktorí do spoločného nič neprinášajú. Taká je realita!

 2. Joe píše:

  Treba zlikvidovať všivavé socky – dôchodcov a flákačov čo vedia len pridať prípadne sa schovávať za dementný zákonník práce. Nech skapú všetci a hneď tu bude kľud.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *