Utorok 07. apríla. Meniny má Zoltán

Zmeny v dohodách prinesú množstvo byrokracie

Dane Redakcia 04.10.2012 | 00:00 0 Komentárov

Personalisti a mzdári budú mať po novom roku oveľa viac práce. Rozsiahle zmeny týkajúce sa prác na dohodu prinesú po novom roku okrem vyšších odvodov pre zamestnanca a zamestnávateľa aj množstvo dodatočnej administratívy. Aké úkony teda bude musieť od januára 2013 vykonávať každý zamestnávateľ? 

Podľa spoločnosti Accace dohody ako ich poznáme ostávajú zachované, menia sa však odvody a tieto nebudú pre všetkých dohodárov rovnaké. Najčastejšie využívané typy dohôd v praxi sú tieto štyri: 

  • Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy nad 18 rokov a príjmom nad 66 EUR mesačne, študent denného štúdia do dovŕšenia 26 rokov
  • Dohoda o brigádnickej práci študentov – žiak strednej školy do dovŕšenia 18 rokov s príjmom max. 66 EUR mesačne
  • Dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti– fyzická osoba s pravidelným príjmom
  • Dohoda o vykonaní práce alebo pracovnej činnosti  – fyzická osoba s nepravidelným príjmom

Pojem pravidelný a nepravidelný príjem u dohodárov sa zavádza od 1.1.2013

Prehľad platenia jednotlivých poistení na sociálne a zdravotné poistenie

accace-dohody-2012-oktober

„Okrem týchto najčastejších príkladov, budú iné odvody pre poberateľov starobného a výsluhového dôchodku, ak dovŕšili dôchodkový vek, poberateľov invalidného a invalidného výsluhového dôchodku a poberateľov predčasného starobného dôchodku s pravidelným alebo nepravidelným príjmom,“ uviedla Katarína Bugriová, mzdová supervízorka Accace.

Viacero noviniek a administratíva navyše

Potrebné bude potvrdenie o návšteve školy

V prípade uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov je potrebné dokladovať skutočnosť, že sa jedná o žiaka strednej školy alebo študenta denného štúdia do 26 rokov veku potvrdením o návšteve školy. Mzdové účtovníčky budú musieť posúdiť vek žiaka (do 18 rokov/nad 18 rokov, príjem do 66 EUR/nad 66 EUR) a podľa toho spracovať príslušné odvody.

Upozornenie pre poberateľov predčasného starobného dôchodku

V prípade uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce s fyzickou osobou – ktorá je poberateľam predčasného starobného dôchodku bude práca na dohodu znamenať stratu dôchodku.

Komplikovanejšie budú registračné listy do sociálnej poisťovne

V súvislosti s množstvom nových kritérií budú upravené aj registračné listy do sociálnej poisťovne, v ktorých budú doplnené možnosti zaznačenia všetkých kritérií na posúdenie povinnosti platenia jednotlivých druhov poistení.

Potrebná bude prihláška do zdravotnej poisťovne

Prihláška do zdravotnej poisťovne bude potrebná pre všetkých zamestnancov na dohodu s výnimkou brigádnickej práce študentov a poberateľov invalidného, invalidného výsluhového, starobného a výsluhového dôchodku.

Povinné budú evidenčné listy dôchodkového poistenia

Z dôvodu zavedenia starobného poistenia pre dohody (okrem žiakov strednej školy do 18 rokov pri príjme do 66 EUR) budú zamestnávatelia povinní zasielať do sociálnej poisťovne evidenčné listy dôchodkového poistenia.

Vykazovanie poistného bude rozsiahlejšie

Výkaz do zdravotnej poisťovne bude obsahovať aj dohodárov. V prípade uzatvorenia dohody o pracovnej činnosti alebo vykonaní práce je dôležitá skutočnosť ako bude dohodnuté odmeňovanie – t.j. či sa bude jednať o pravidelný alebo nepravidelný príjem. Okrem mesačného výkazu poistného a príspevkov z pravidelných príjmov, bude do Sociálnej poisťovne potrebné zasielať aj výkaz poistného a príspevkov za nepravidelné príjmy.

Pozor na aktuálnych dohodárov – do 1.1.2013 treba splniť všetky povinnosti

Aktuálne prebiehajúce dohody bude do 1.1.2013 potrebné „dooznamovať“ Sociálnej poisťovni, prípadne doprihlasovať do zdravotných poisťovní.

Dohody o brigádnickej práci študentov, uzatvorené pred 1.1.2013, ktoré nesplnia nové podmienky budú musieť skončiť najneskôr do 31. januára 2013.

Dohodári budú po novom posudzovaní v niektorých situáciách ako zamestnanci na riadnu pracovnú zmluvu

Podľa plánovaných zmien v Zákonníku práce sa budú na dohodárov vzťahovať viaceré povinnosti ako pri riadnych zamestnancov na pracovnú zmluvu. Napríklad rozvrhnutie pracovného času, doba odpočinku, prestávky v práci, konto pracovného času, nočná práca a minimálna mzda. Zamestnávateľ bude musieť tiež ospravedlniť neprítomnosti dohodára z dôvodov uvedených v § 141 ods.1 a ods.2 písm. a) až g), ako sú dočasná práceneschopnosť, vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca, úmrtie rodinného príslušníka zamestnanca, materská alebo rodičovská dovolenka atď.

„Tí dohodári, ktorí budú mať povinnosť platiť nemocenské poistenie, budú mať zároveň nárok na náhradu príjmu počas dočasnej pracovnej neschopnosti od zamestnávateľa a tiež nemocenských dávok zo Sociálnej poisťovne. Pre zamestnávateľa to znamená evidenciu neprítomností a dokladov. Pri PN nad 10 dní musí zamestnávateľ okrem vedenia evidencie a platenia náhrad, doručovať príslušné doklady do Sociálnej poisťovne. Táto úprava spolu s povinnosťou zasielať za každú dohodu evidenčné listy dôchodkového poistenia zvyšuje extrémnym spôsobom administratívnu náročnosť evidencie v súvislosti s dohodármi,“ uviedla Katarína Bugriová.

Spracované podľa spoločnosti Accace, ilustračné foto: sxc.hu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *