Sobota 26. septembra. Meniny má Edita

Zmeny v treťom pilieri môžu potešiť finančných poradcov

Keď prejde novela zákona o doplnkovom dôchodkovom sporení v podobe, ktorá je teraz v Národnej rade SR, na prestupoch klientov medzi doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami a získavaní nových sporiteľov môže zarobiť množstvo finančných poradcov.

Nový systém totiž má dať možnosť výberu dôchodkovej spoločnosti samotným sporiteľom, nie ich zamestnávateľom. Bude teda treba pokryť trh v oveľa širšej miere ako v súčasnosti. Doteraz získavanie nových poistencov prebiehalo formou akvizícií zamestnávateľov, ktorí boli ochotní priplácať svojim zamestnancom na dôchodok.

Po novom by malo byť rozhodovanie v rukách sporiteľov. Zamestnávateľov bude treba presviedčať naďalej, no sporiteľov bude treba získavať rovnako ako pri produktoch životného poistenia, hypotékach a iných retailových produktov.

Ďalšou pre sprostredkovateľský sektor priaznivou zmenou je možnosť meniť dôchodkovú spoločnosť bez poplatku raz ročne. Doteraz je to možné len raz za tri roky.

Novela má priniesť viacero zásadných zmien a to len po krátkom čase platnosti zmien z roku 2010. Zámerom väčšiny úprav je posilnenie postavenia sporiteľa. No niektoré naopak sprísňujú systém.

Zmien je približne dve sto. Doplnkové dôchodkové spoločnosti prekladateľa – Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, kritizujú, že takej zásadnej úprave nepredchádzala dostatočná diskusia a analýza dopadov. „Vzniká riziko ohrozenia fungovania systému doplnkového dôchodkového sporenia,“ povedala pre Hospodárske noviny vedúca oddelenia marketingovej komunikácie DDS Stabilita Jana Volnerová.

Bývalá ministerka práce Viera Tomanová a súčasná poslankyňa Národnej rady SR dokonca vyjadrila obavu, že nové pravidlá systému môžu tretí pilier „znefunkčniť.

Zníženie poplatkov

Kameňom úrazu je výška poplatkov. Od nového roka sa totiž majú znížiť, čo zredukuje príjmy dôchodkových spoločností. Ročný poplatok za správu príspevkového dôchodkového fondu má klesnúť na maximálne 1,8 % zo súčasných 2,34 % z čistej hodnoty majetku vo fonde. Podľa dnes platného zákona sa majú poplatky v tomto fonde do roku 2019 postupne znižovať na maximálne 1,98 % ročne, podľa návrhu by mala ich cieľová úroveň byť v roku 2020 len 1,2 % ročne z čistej hodnoty majetku. 
Poplatok za správu majetku vo výplatných fondoch sa má na budúci rok znížiť z 0,996 % ročne na 0,9 % a postupne do roku 2020 znižovať na 0,6 %. Celkom sa má zrušiť poplatok za zhodnotenie úspor vo výplatnom fonde a poplatok za odstupné. 
Ostatná revízia poplatkov z roku 2010 už pritom ich radikálne znižovanie priniesla. Cieľom bolo preniesť zaťaženie poplatkami z vkladov na zhodnotenie. DDS sa tým mali viac snažiť čo najlepšie zhodnocovať vklady klientov. No od budúceho roku plánovaná zmena im siaha i na tento zásluhový zdroj príjmov. Zo zhodnotenia úspor v príspevkovom fonde by si mali DSSky odkrojiť najviac desať percent, dnes platný zákon im plánuje v v roku 2020 postupne nechať až 20 percent.

Nespokojnosť správcov dôchodkov zdieľa i Národná banka Slovenska. V pripomienkovacom konaní uviedla: „K ostatnému zníženiu odplát o tretinu došlo s účinnosťou od 1. januára 2010. Ďalšia redukcia nesvedčí o stabilite systému, pričom regulačná stabilita dôchodkového systému je jednou zo základných požiadaviek“.

Pokračuje: „predkladateľ novely zákona v sprievodných dokumentoch nepriložil analýzu, na základe ktorej dospel k navrhovanej maximálnej výške odplát a neodôvodnil, ktoré okolnosti bral do úvahy pri ustanovení navrhnutej výšky odplát. Odporúčame predkladateľovi, aby takúto analýzu predložil.“

Ministerstvo sa zníženie poplatkov obraňuje. „Systém je podľa nášho názoru aj po zmenách odplát doplnkových dôchodkových spoločností od roku 2010 drahý, čo má negatívny vplyv na úspory klientov. Preto sme pristúpili k zníženiu niektorých druhov odplát, respektíve k ich úplnému zrušeniu,“ dodáva Jana Kolesárová, generálna riaditeľka sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia ministerstva.

Úspory na daniach

Účastníci trhu doplnkového sporenia zhodne vítajú ďalšiu plánovanú zmenu, ktorou je znovuzavedenie daňového zvýhodnenia. Zo základu dane si sporiteľ bude môcť odpočítať príspevky do sumy 180 eur ročne. Bude to znamenať maximálne o 34,2 eura nižšiu daňovú povinnosť.

Je to síce menej, ako posledne platná odpočítateľná položka, no DDS návrat k tejto myšlienke vítajú. „Za súčasnej situácie v stave verejných financií je pristúpenie k tomuto kroku pre nás a našich klientov potvrdením významu, dôveryhodnosti a serióznosti tohto produktu v rámci tretieho piliera,“ uviedla Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností.

Sprísniť by sa mali podmienky výberu a vyplatenie dôchodkov. Zatiaľ čo dnes si môže sporiteľ nechať vyplatiť zhodnotené úspory po desiatich rokoch sporenia alebo dosiahnutí veku 55 rokov, po novom by to malo byť až pri priznaní dôchodku zo štátneho systému. Či už predčasného alebo riadneho.

Po novom by nemalo byť možné nechať si v priebehu systému vyplatiť ani takzvané odstupné. Cieľom ministerstva práce je primäť sporiteľov k dlhodobému sporeniu na dôchodok, nie k predčasnému vyberaniu úspor. Za túto zmenu sú i dôchodkové spoločnosti.

Návrh počíta s možnosťou vybrať si po desiatich rokoch vloženú sumu vkladov aj s ich zhodnotením, ale príspevky zamestnávateľa a ich zhodnotenie až po priznaní štátneho dôchodku. Podľa dôchodkovej asociácie by malo byť cieľom priebežné vyberanie vkladov počas sporenia úplne znemožniť.

Z ďalších zmien stojí za zmienku i rozšírenie možností investovania. Po novom by mohli dôchodkové spoločnosti investovať i do komodít. Malo by byť okrem toho možné sporiť prostredníctvom nie jedného ale viacerých fondov.

V takzvanom treťom pilieri si dnes sporí približne 680-tisíc ľudí. Mesačne si prispievajú priemerne sumou 15 eur. Ďalších v priemere 24 eur im na dôchodok prispieva zamestnávateľ. Ministerstvo práce uvádza: „v roku 2013 a 2014 predpokladáme stabilizáciu počtu účastníkov doplnkového dôchodkového sporenia na úrovni roka 2012 a v rokoch 2015 a 2016 rast počtu účastníkov,“ uviedla J. Kolesárová.

Hranicou na výplatu doplnkového dôchodku, či už dočasne alebo doživotne, je mať na účte viac ako dvojnásobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve SR. Pre rok 2013 je to 1 610 Eur.  V prípade ak by bol zostatok nižší, účastníkovi sa vyplatí jeho účet jednorazovo.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial