S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Historické výnosy sú lákavé. Je to aj preto, že ide o jedno a kladné číslo. Pravdu povediac, pri dlhodobých investíciách je naozaj problém nájsť stratovú. To sa však nedá povedať o vývoji hodnoty investície. Tá totiž nepozná iba rast, ale aj pokles.

Skrátka výsledok nehovorí nič o tom, aká náročná bola cesta k jeho dosiahnutiu. Na zvládnutie cesty treba byť natrénovaný, resp. vedieť, čo na nej človeka čaká. Pri investovaní je na to určený investičný dotazník. Investičný dotazník testuje, nakoľko je človek odolný voči negatívnym vývojom. Teda či mu to spôsobí vrásky na čele alebo nie. K odbúraniu vrások je preto dobré rozkladať investičné riziko medzi rôzne investičné nástroje. Mať peniaze v banke (železná rezerva), v nízko i vo vysoko rizikových nástrojoch.

Ideálna investícia síce neexistuje, no štatisticky sa dá hovoriť o efektívnom rozložení investície. To hovorí, že je dobré mať aspoň 5 % investície v akciách. Kombinácia akcií a dlhopisov je totiž menej riziková, ako čisto dlhopisová investícia.

 

Čím dlhšie investícia trvá, tým je vyššia pravdepodobnosť, že aj ten najhorší výsledok bude kladný.

A samozrejme, so zvyšujúcim sa podielom akcií sa zvyšuje nielen riziko, ale aj výnos. A presne toto testuje investičný dotazník: Nakoľko je investor ochotný tolerovať kolísanie hodnoty investície a zároveň, do akej miery bude akceptovať aj záporný výsledok pri kratších trvaniach investície.

Čím dlhšie investícia trvá, tým je vyššia pravdepodobnosť, že aj ten najhorší výsledok bude kladný. Pri kratších trvaniach treba zvoliť buď menej rizikové nástroje alebo mať väčšiu odolnosť voči investičnému riziku. Špekulanti investujú na veľmi krátky čas a taktiež na jeho konci akceptujú straty v desiatkach percent.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Ak sa vám to zdá zložité, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.