S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Historické výnosy sú lákavé. Je to aj preto, že ide o jedno a kladné číslo. Pravdu povediac, pri dlhodobých investíciách je naozaj problém nájsť stratovú. To sa však nedá povedať o vývoji hodnoty investície. Tá totiž nepozná iba rast, ale aj pokles.

Skrátka výsledok nehovorí nič o tom, aká náročná bola cesta k jeho dosiahnutiu. Na zvládnutie cesty treba byť natrénovaný, resp. vedieť, čo na nej človeka čaká. Pri investovaní je na to určený investičný dotazník. Investičný dotazník testuje, nakoľko je človek odolný voči negatívnym vývojom. Teda či mu to spôsobí vrásky na čele alebo nie. K odbúraniu vrások je preto dobré rozkladať investičné riziko medzi rôzne investičné nástroje. Mať peniaze v banke (železná rezerva), v nízko i vo vysoko rizikových nástrojoch.

Ideálna investícia síce neexistuje, no štatisticky sa dá hovoriť o efektívnom rozložení investície. To hovorí, že je dobré mať aspoň 5 % investície v akciách. Kombinácia akcií a dlhopisov je totiž menej riziková, ako čisto dlhopisová investícia.

 

Čím dlhšie investícia trvá, tým je vyššia pravdepodobnosť, že aj ten najhorší výsledok bude kladný.

A samozrejme, so zvyšujúcim sa podielom akcií sa zvyšuje nielen riziko, ale aj výnos. A presne toto testuje investičný dotazník: Nakoľko je investor ochotný tolerovať kolísanie hodnoty investície a zároveň, do akej miery bude akceptovať aj záporný výsledok pri kratších trvaniach investície.

Čím dlhšie investícia trvá, tým je vyššia pravdepodobnosť, že aj ten najhorší výsledok bude kladný. Pri kratších trvaniach treba zvoliť buď menej rizikové nástroje alebo mať väčšiu odolnosť voči investičnému riziku. Špekulanti investujú na veľmi krátky čas a taktiež na jeho konci akceptujú straty v desiatkach percent.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Ak sa vám to zdá zložité, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Cheerful smart entrepreneur explaining his ideas

Naozaj sa oplatí dokupovať, ak je investícia v mínuse

Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čítať ďalej
Young family dissappointed at high interest mortgage rate in bank

Prečo je úrok 2,31 % na hypotéke magický?

Úroky na hypotekárnych úveroch sa postupne zvyšujú. Kým pred pár rokmi sme pokles v rovnakej výške takmer nepostrehli, dnes pri zmenách smerom nahor ide pre médiá o vďačné témy. So zvyšovaním sadzieb sa pomaly ale isto blížime k magickej hranici 2,31%.

Čítať ďalej
Happy young family couple managing household budget, enjoying planning investment, analyzing paper bills, making payments online in e-banking computer application, doing financial paperwork at home.

Oplatí sa zadlžiť kvôli bývaniu?

Zadlžiť sa a desiatky rokov splácať, alebo čakať, kým sa potrebná suma nepodarí našetriť? Na dnešné pomery úplne zbytočná otázka. No pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi to až také jednoznačné nebolo. Zadlžiť sa až také jednoduché nebolo.

Čítať ďalej
purchase of apartment using cheap mortage, young family is ahppy as they have bough a cheap flat, close up photo. success, happiness

Oplatí sa viac hypotéka či podnájom? A je to vôbec dilema?

Stačí krátky prepočet a hneď je jasné, kto z dvojice hypotéka-podnájom je víťazom. Prepočet je však otázkou čísiel, nie emócii a pocitov. Tie môžu z prv jednoznačného výsledku spraviť neriešiteľnú otázku. Čo hovorí matematika a čo pocitové úvahy?

Čítať ďalej
50 euro in eggshell on a pink background

Čochvíľa získajú deti pravidelný jednorazový príjem

Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Čítať ďalej
Businessman counting Russian rubles in brown money envelope as part of secret agreement in private dark room

Dá sa zarobiť na rubli?

Ceny na trhoch kolíšu a to aj o niekoľko percent vo veľmi krátkom období. Investiční špekulanti investujú pri poklesoch a po zotavení ceny inkasujú zisky. Čo v poslednom období výrazne kleslo? Ruské cenné papiere aj ich národná mena.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.