Máte starosti s úsporami v banke, lebo sa obávate ich znehodnotenia infláciou? Hľadáte, kam ich umiestniť? Na prvý pohľad je možností neúrekom, no základných investičných nástrojov je iba niekoľko.

Najbežnejšou formou investovania sú podielové fondy. Tie sprístupňujú bežnému investorovi nástroje, ktoré by si sám dovoliť nemohol, alebo by sa o nich ani len nedozvedel. Nehovoriac o ich výbere, správe či zdaňovaní. Podielové fondy umiestňujú peniaze svojich podielnikov zvyčajne do bankových produktov, dlhopisov, akcií, realít a komodít.

Výnosy z investovania sú v zásade dva typy: vyplývajúce z vlastníctva (pravidelná odmena) a vyplývajúce z predaja (rozdiel medzi predajnou a nákupnou cenou). Nie každý investičný nástroj ponúka možnosť pravidelnej odmeny a nie každý je spojený s výnosom pri speňažení.

Bankový vklad je pôžička banke. Klient vloží peniaze a po skončení vkladu ich dostane späť. Za to, že ich banka mala k dispozícii, platí klientovi vopred dohodnutý úrok.

Dlhopis je taktiež pôžička. Rozdiel oproti bankovému vkladu je v tom, že sa s ňou dá obchodovať na kapitálovom trhu. Vlastník dlhopisu môže získavať odmenu v podobe kupónu a ak chce peniaze skôr, než bolo dohodnuté, odpredá dlhopis inému. Pri predaji však nemusí dostať toľko, koľko požičal.
 

Do ktorých z týchto tried aktív sa oplatí investovať, aby boli peniaze ochránené pred infláciou? Odpoveď nie je jednoduchá. Ak by totiž také aktívum existovalo, mali by v ňom peniaze všetci investori.

Akcia je podiel na podnikaní. To, ako sa firme darí, sa odzrkadľuje na jej zisku. Zo zisku sa v prípade súhlasu akcionárov vyplácajú dividendy. Akciu je možné odpredať. Jej cena závisí od aktuálnych trhových podmienok.

Nehnuteľnosti netreba veľmi predstavovať. Pre Slovákov sú najžiadanejšou formou investovania. Pri jej prenájme plynie majiteľovi pravidelný príjem a pri predaji je cena závislá od množstva faktorov.

Komodity sú drahé kovy, poľnohospodárske plodiny, nerastné suroviny a podobne. Ich cena závisí od miery aktuálneho aj očakávaného využitia, od očakávanej úrody alebo dostupnosti ťažby. Neprinášajú pravidelný výnos.

Kryptomeny sú v porovnaní s predošlými aktívami na finančnom trhu prítomné iba relatívne krátky čas. Neprinášajú pravidelný výnos. Ich cena závisí výlučne na ochote obchodovať s nimi.
 

Typ aktíva Ako vznikápravidelný výnos Typ výnosu Náklady
Sporiaci účet/ Termínovaný vklad úvery poskytnuté bankou úrok sankcie za nedodržanie výpovednej lehoty
Akcie podnikanie firmy dividenda/zhodnotenie poplatky za nákup, vedenie účtu, predaj
Nehnuteľnosti prenájom prenájom/zhodnotenie poplatky spojené s kúpou, náklady na udržiavanie, dane, poistenie
Komodity - zhodnotenie poplatky za nákup, vedenie účtu/úschova, predaj
Kryptomeny - zhodnotenie poplatky za nákup, vedenie účtu, predaj

Do ktorých z týchto tried aktív sa oplatí investovať, aby boli peniaze ochránené pred infláciou? Odpoveď nie je jednoduchá. Ak by totiž také aktívum existovalo, mali by v ňom peniaze všetci investori.

Zatiaľ vieme iba toľko, že s výnosom vyšším ako je inflácia je spojené podstatne vyššie riziko, než sa ponúka pri bezpečných a nízkoúročených bankových vkladoch. Vyššia miera rizika znamená, že hodnota investície nebude nemenná a môže sa zo dňa na deň meniť aj o niekoľko percent.

Navyše, miera rizika investičného aktíva nie je predpísaná. Dá sa vypočítať, avšak iba spätne. A aby toho nebolo málo, aj miera rizika sa postupom času mení. Skrátka, pri investovaní naozaj nie je nič garantované.

 

10-ročný očakávaný výnos vs. volatilita v rokoch 2015 a 2019

1_4_ocakavania vs inflacia

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Cheerful smart entrepreneur explaining his ideas

Naozaj sa oplatí dokupovať, ak je investícia v mínuse

Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čítať ďalej
Young family dissappointed at high interest mortgage rate in bank

Prečo je úrok 2,31 % na hypotéke magický?

Úroky na hypotekárnych úveroch sa postupne zvyšujú. Kým pred pár rokmi sme pokles v rovnakej výške takmer nepostrehli, dnes pri zmenách smerom nahor ide pre médiá o vďačné témy. So zvyšovaním sadzieb sa pomaly ale isto blížime k magickej hranici 2,31%.

Čítať ďalej
Happy young family couple managing household budget, enjoying planning investment, analyzing paper bills, making payments online in e-banking computer application, doing financial paperwork at home.

Oplatí sa zadlžiť kvôli bývaniu?

Zadlžiť sa a desiatky rokov splácať, alebo čakať, kým sa potrebná suma nepodarí našetriť? Na dnešné pomery úplne zbytočná otázka. No pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi to až také jednoznačné nebolo. Zadlžiť sa až také jednoduché nebolo.

Čítať ďalej
purchase of apartment using cheap mortage, young family is ahppy as they have bough a cheap flat, close up photo. success, happiness

Oplatí sa viac hypotéka či podnájom? A je to vôbec dilema?

Stačí krátky prepočet a hneď je jasné, kto z dvojice hypotéka-podnájom je víťazom. Prepočet je však otázkou čísiel, nie emócii a pocitov. Tie môžu z prv jednoznačného výsledku spraviť neriešiteľnú otázku. Čo hovorí matematika a čo pocitové úvahy?

Čítať ďalej
50 euro in eggshell on a pink background

Čochvíľa získajú deti pravidelný jednorazový príjem

Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Čítať ďalej
Businessman counting Russian rubles in brown money envelope as part of secret agreement in private dark room

Dá sa zarobiť na rubli?

Ceny na trhoch kolíšu a to aj o niekoľko percent vo veľmi krátkom období. Investiční špekulanti investujú pri poklesoch a po zotavení ceny inkasujú zisky. Čo v poslednom období výrazne kleslo? Ruské cenné papiere aj ich národná mena.

Čítať ďalej