Pýtate sa, čo budete mať z toho, ak si budete mesačne odkladať 20 až 50 eur? Veľmi záleží na tom, ako dlho to budete robiť a kam usporené peniaze "uložíte". Rozdiely totiž môžu byť priepastné. Môže sa vám totiž stať, že lepšie výsledky bude mať dvadsaťeurové než päťdesiateurové sporenie.

Sporenie v banke má svoj význam, aj keď bankové produkty ponúkajú veľmi nízke zhodnotenie. Ponúkajú totiž istotu, ktorej sa klientovi pri ostatných produktoch nedostane. Na objem úspor v banke sa dá spoľahnúť. Až na výnimky vyplývajúce z poplatkov sa dá povedať, že v banke nebude mať človek menej, než tam vložil.

Neistota s vysokým zhodnotením
Len málokto sa však uspokojí s minimálnym výnosom. V hľadáčiku sporiteľov budú vždy produkty, ktoré svojim zhodnotením dokážu poraziť infláciu. Tieto sa však už nemôžu pýšiť vlastnosťou garancie. Môžu sa však pochváliť dlhodobými štatistikami. Tie hovoria, že so zvyšujúcim sa trvaním investície klesá riziko straty.

Trvanie je kľúčom k úspechu
Trvanie pravidelného sporenia zohráva veľmi dôležitú úlohu aj z iného dôvodu. Tým dôvodom je efekt zloženého úročenia. Teda keď sa zhodnocujú už zhodnotené vklady. Pri dostatočne dlhom trvaní pravidelného investovania totiž mesačný nárast majetku prevýši výšku mesačného príspevku. A vtedy začne investičný účet rásť rýchlejšie.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vás naučíme porozumieť peniazom.

Začať skôr alebo doháňať
Ak chcete odložiť začiatok sporenie na neskôr s predsavzatím, že budete mesačne sporiť viac, pozrite si najprv tabuľku nižšie. Nielen, že pri dlhodobom investovaní je vyššia šanca kladného zhodnotenia, ale pri dvojnásobnom trvaní sporenia stačí polovičná výška príspevku na porovnateľný, resp. aj lepší výsledok.

To, či začnete s pravidelným investovaním alebo nie, resp. či začnete dnes alebo to necháte na neskôr, prípadne či uprednostníte odkladanie dvojnásobnej výšky príspevku, je na vás. Pravdou však je, že už nikdy nebudete mať k dispozícii viac času, ako máte dnes.
 

Porovnanie sporenia - 20 eur vs. 50 eur mesačne
Group of company coworkers  at the office  discuss about  business strategy of  new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej
Side back view focused skilled young 30s male marketing specialist in suit analyzing graphs and charts in electronic research report on computer, developing sales growth strategy alone in office.

Najčastejšie chyby pri investovaní

Čím menej chýb človek spraví, tým skôr sa môže tešiť z úspechu. Platí to aj pri investovaní. Ktoré sú najčastejšie investičné chyby, ktorým je dobré sa vyhnúť?

Čítať ďalej
Kids learn to handle money. Mom teaches her two little daughters financial literacy and puts money in a piggy bank for future investments. Concept of teaching children budget management and savings.

Skutočne spravodlivé sporenie pre deti?

Koľko sporíte svojim deťom? Každému rovnako? A čo ak vám prezradíme, že takto zvýhodňujete prvorodeného? Ak chcete vedieť, ako spravodlivo sporiť pre deti, prečítajte si náš článok.

Čítať ďalej
shutterstock_1330231166 (1)

Ako by malo vyzerať dobré investičné portfólio?

Otázka, ktorú si skôr či neskôr položí každý začínajúci investor. Asi vás neprekvapí, že odpoveď nie je taká jednoduchá – podobne ako pri chudnutí, aj tu fungujú rôzne stratégie podľa toho, aká je vaša východisková situácia a čo chcete dosiahnuť. Dobrou správou však je, že existujú pravidlá, ktoré vám pomôžu sa v tvorbe portfólia aspoň základne zorientovať.

Čítať ďalej
investicny byt_shutterstock_534365305 (1)

Je nehnuteľnosť najlepšia investícia?

Dlhodobý rast cien domov a bytov, najmä v Bratislave a okolí, láka mnoho investorov k úvahám o kúpe investičnej nehnuteľnosti. Zámerom je zarobiť nielen na budúcom predaji, ale aj dlhodobom prenájme. Pritom verejnosť všeobecne považuje nehnuteľnosť za bezpečnú investíciu, ktorá nikdy nestratí hodnotu.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.