Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Prognózovanie budúceho vývoja finančných trhov je náročné. Nejde iba o to poznať, čo môže ovplyvniť vývoj, ale aj čo ho skutočne a do akej miery ovplyvní.

Predpovedanie budúcnosti na finančnom trhu je akoby úvaha o tom, koho môžete stretnúť cestou do práce a o tom, koho skutočne stretnete. A ak by ste aj niekoho stretávali pravidelne, na zamyslenie by bolo, či s jeho stretávaním môžete počítať aj do budúcnosti.

Dôvodom kríz na trhoch sú prehnané očakávania, nesprávne predpoklady a čierne labute. Čiernou labuťou sa označuje udalosť, ktorej vznik dovtedy nik nepredpokladal.

Neistota budúcnosti pri náhlych udalostiach motivuje k vlastníctvu hotovosti. No čím viac ľudí požaduje istotu vlastníctva peňazí, tým rýchlejšie sa ceny znižujú. Pokles zastaví až upokojenie nálad na trhu a vidina svetlej budúcnosti.

Súčasťou celého procesu sú aj predpovede a analýzy. Z nich časť predpokladá ďalší rast a podporuje ho mnohými argumentmi. Lenže to sa dá povedať aj o predpovediach blížiaceho sa poklesu. Vždy sa nájdu odborníci upozorňujúci na rôzne indikátory naznačujúce blížiacu sa krízu. Vždy to niektorému z nich vyjde. Pre úplnosť treba dodať, že to vychádza predovšetkým tým, ktorí na blížiacu sa krízu upozorňujú niekoľko rokov po sebe.
 

Ak sa o poklesoch hovorí vo večerných správach, ide o nezvyčajne vysoký prepad. To je dôvod na investovanie.

Ako sa môže bežný investor ochrániť pred blížiacou sa krízou? Najjednoduchším riešením je rozložiť investíciu v čase. Neinvestovať celú sumu naraz, ale rozložiť ju na pravidelné platby napríklad počas niekoľkých mesiacov.

Keďže predpovedať budúci vývoj je nereálne, pozrime sa na to, ako by mal reagovať investor vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu.

Ak sa o poklesoch hovorí vo večerných správach, ide o nezvyčajne vysoký prepad. To je dôvod na investovanie. Čím väčší prepad, tým menšia pravdepodobnosť jeho ďalšieho prehlbovania, teda čoraz menej dôvodov na rozdelenie investície na viacero častí. Po prepadoch je výhodnejšie investovať sumu naraz, pretože jej rozdelením by sa investovalo aj v čase rastúcich trhov.

Ak v správach hovoria o rekordných nárastoch, prípadne oblasť finančných trhov vôbec nie je témou, je to dôvod na rozvrhnutie vkladu na viacero menších súm. Ak by totiž v blízkom čase došlo k nečakanému prepadu, jedna či viac častí investície by sa zrealizovali počas poklesu na trhoch. Investovať pri poklesoch je výhodnejšie.

Rozloženie investičného rizika má mnoho podôb. Postupné a pravidelné investovanie je jedna z nich. Vyhne sa tým situácii, keď krátko po vstupe na finančný trh nastane prudší pokles a bude istý čas trvať, kým sa ceny vrátia do pôvodných úrovní.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Ak sa vám to zdá zložité, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.