Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Prognózovanie budúceho vývoja finančných trhov je náročné. Nejde iba o to poznať, čo môže ovplyvniť vývoj, ale aj čo ho skutočne a do akej miery ovplyvní.

Predpovedanie budúcnosti na finančnom trhu je akoby úvaha o tom, koho môžete stretnúť cestou do práce a o tom, koho skutočne stretnete. A ak by ste aj niekoho stretávali pravidelne, na zamyslenie by bolo, či s jeho stretávaním môžete počítať aj do budúcnosti.

Dôvodom kríz na trhoch sú prehnané očakávania, nesprávne predpoklady a čierne labute. Čiernou labuťou sa označuje udalosť, ktorej vznik dovtedy nik nepredpokladal.

Neistota budúcnosti pri náhlych udalostiach motivuje k vlastníctvu hotovosti. No čím viac ľudí požaduje istotu vlastníctva peňazí, tým rýchlejšie sa ceny znižujú. Pokles zastaví až upokojenie nálad na trhu a vidina svetlej budúcnosti.

Súčasťou celého procesu sú aj predpovede a analýzy. Z nich časť predpokladá ďalší rast a podporuje ho mnohými argumentmi. Lenže to sa dá povedať aj o predpovediach blížiaceho sa poklesu. Vždy sa nájdu odborníci upozorňujúci na rôzne indikátory naznačujúce blížiacu sa krízu. Vždy to niektorému z nich vyjde. Pre úplnosť treba dodať, že to vychádza predovšetkým tým, ktorí na blížiacu sa krízu upozorňujú niekoľko rokov po sebe.
 

Ak sa o poklesoch hovorí vo večerných správach, ide o nezvyčajne vysoký prepad. To je dôvod na investovanie.

Ako sa môže bežný investor ochrániť pred blížiacou sa krízou? Najjednoduchším riešením je rozložiť investíciu v čase. Neinvestovať celú sumu naraz, ale rozložiť ju na pravidelné platby napríklad počas niekoľkých mesiacov.

Keďže predpovedať budúci vývoj je nereálne, pozrime sa na to, ako by mal reagovať investor vzhľadom na aktuálnu situáciu na trhu.

Ak sa o poklesoch hovorí vo večerných správach, ide o nezvyčajne vysoký prepad. To je dôvod na investovanie. Čím väčší prepad, tým menšia pravdepodobnosť jeho ďalšieho prehlbovania, teda čoraz menej dôvodov na rozdelenie investície na viacero častí. Po prepadoch je výhodnejšie investovať sumu naraz, pretože jej rozdelením by sa investovalo aj v čase rastúcich trhov.

Ak v správach hovoria o rekordných nárastoch, prípadne oblasť finančných trhov vôbec nie je témou, je to dôvod na rozvrhnutie vkladu na viacero menších súm. Ak by totiž v blízkom čase došlo k nečakanému prepadu, jedna či viac častí investície by sa zrealizovali počas poklesu na trhoch. Investovať pri poklesoch je výhodnejšie.

Rozloženie investičného rizika má mnoho podôb. Postupné a pravidelné investovanie je jedna z nich. Vyhne sa tým situácii, keď krátko po vstupe na finančný trh nastane prudší pokles a bude istý čas trvať, kým sa ceny vrátia do pôvodných úrovní.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Ak sa vám to zdá zložité, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Cheerful smart entrepreneur explaining his ideas

Naozaj sa oplatí dokupovať, ak je investícia v mínuse

Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čítať ďalej
Young family dissappointed at high interest mortgage rate in bank

Prečo je úrok 2,31 % na hypotéke magický?

Úroky na hypotekárnych úveroch sa postupne zvyšujú. Kým pred pár rokmi sme pokles v rovnakej výške takmer nepostrehli, dnes pri zmenách smerom nahor ide pre médiá o vďačné témy. So zvyšovaním sadzieb sa pomaly ale isto blížime k magickej hranici 2,31%.

Čítať ďalej
Happy young family couple managing household budget, enjoying planning investment, analyzing paper bills, making payments online in e-banking computer application, doing financial paperwork at home.

Oplatí sa zadlžiť kvôli bývaniu?

Zadlžiť sa a desiatky rokov splácať, alebo čakať, kým sa potrebná suma nepodarí našetriť? Na dnešné pomery úplne zbytočná otázka. No pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi to až také jednoznačné nebolo. Zadlžiť sa až také jednoduché nebolo.

Čítať ďalej
purchase of apartment using cheap mortage, young family is ahppy as they have bough a cheap flat, close up photo. success, happiness

Oplatí sa viac hypotéka či podnájom? A je to vôbec dilema?

Stačí krátky prepočet a hneď je jasné, kto z dvojice hypotéka-podnájom je víťazom. Prepočet je však otázkou čísiel, nie emócii a pocitov. Tie môžu z prv jednoznačného výsledku spraviť neriešiteľnú otázku. Čo hovorí matematika a čo pocitové úvahy?

Čítať ďalej
50 euro in eggshell on a pink background

Čochvíľa získajú deti pravidelný jednorazový príjem

Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Čítať ďalej
Businessman counting Russian rubles in brown money envelope as part of secret agreement in private dark room

Dá sa zarobiť na rubli?

Ceny na trhoch kolíšu a to aj o niekoľko percent vo veľmi krátkom období. Investiční špekulanti investujú pri poklesoch a po zotavení ceny inkasujú zisky. Čo v poslednom období výrazne kleslo? Ruské cenné papiere aj ich národná mena.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.