Možno viete, možno nie, ale aj na Slovensku máme burzu cenných papierov. Ak čakáte, že na nej uvidíte množstvo monitorov a pri nich nervózne postávajúcich obchodníkov, scénu známu z rôznych filmov, sklameme vás. Burzu síce máme, ale úplne odlišnú od tých filmových.

Burza je zrkadlom úrovne kapitálového trhu. Ten slovenský vznikol vďaka kupónovej privatizácii a je aj jej pozostatkom. Veľké očakávania vystriedalo veľké sklamanie. Počet i veľkosť emisií sú také malé, že sa v žiadnom prípade nedá hovoriť o alternatívnej forme financovania k bankovým úverom.

Čo je to emisia a čo forma financovania? A na čo je vlastne dobrý rozvinutý kapitálový trh?

Peniaze sú ako krv v ľudskom tele. Prinášajú živiny a energiu na existenciu tela. Kapitálový trh je miesto, kde je priestor na získavanie a ponúkanie peňazí. Kto potrebuje peniaze, vydáva (emituje) cenné papiere. A zase ten, kto má záujem o zhodnotenie dočasne voľných peňazí, tieto cenné papiere nakupuje. Stretáva sa tu tak ponuka s dopytom a tvorí sa cena – či už úroková sadzba pri dlhopisoch (pôžičkách) alebo trhová cena pri akciách.

Podniky potrebujú kapitál na svoj chod i ďalší rozvoj. Na Slovensku je zvykom prísť si pýtať peniaze do banky, v USA je zvykom riešiť ich nedostatok cez kapitálový trh. Kapitálový trh je alternatívou k bankovým úverom. Banka totiž nie každému vyhovie. Na kapitálovom trhu sa však nájdu investori, ktorí vidia potenciál a chýbajúce peniaze radi poskytnú.

Z fungujúceho kapitálového trhu profituje ekonomika ako celok. Podniky majú požadovaný kapitál na svoj rozvoj či fungovanie, investori zase dosahujú zhodnotenia svojich úspor.

Nerozvinutý kapitálový trh neposkytuje alternatívu a podniky sú tak odkázané na obmedzené možnosti financovania. Rovnako obmedzené možnosti majú aj investori.

Investori majú však dnes viac možností, než je len domáca burza cenných papierov. Cez internetových obchodníkov sa vedia zúčastniť obchodovania na burze v New Yorku, Frankfurte či Londýne.
 

Kapitálový trh nie je o stratách z investícií, výberu nevhodných cenných papieroch či sklamaní z vývoja cien. Je o alternatíve.

Záujem o investovanie sa ukázal počas pandémie. Ľudia mali podstatne viac času na surfovanie po internete, mali na účtoch neminuté peniaze a našli sa takí, ktorí sa chceli pohrať s investičnými príležitosťami. Mnohí prišli na chuť pravidelnému investovaniu a tým si vylepšili nielen svoju finančnú situáciu ale vďaka osobnej skúsenosti aj úroveň svojej finančnej gramotnosti.

Kapitálový trh nie je o stratách z investícií, výberu nevhodných cenných papieroch či sklamaní z vývoja cien. Je o alternatíve. Kto odmieta vziať na plecia neistotu z budúceho vývoja a nechce podstúpiť investičné riziko, prijíma garanciu znehodnotenia úspor infláciou.

Slovenský kapitálový trh nemá závideniahodnú minulosť a rovnako sa nedá hovoriť výlučne o dobrých skúsenostiach pri umiestňovaní úspor obyvateľstva. Pravdepodobne neexistuje krajina, kde by sa nestretli s pyramídovou hrou. To však nie je dôvod na vyhováranie sa. Finančné rezervy treba vytvárať a treba diverzifikovať (rozkladať investičné riziko).

Ak ste ešte nezačali investovať, dnes je ten najvyšší čas. Nikdy už nebudete mať viac času na dosiahnutie výnosu, ako máte dnes.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Ak sa vám to zdá zložité, oslovte radšej skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.