Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Finančná gramotnosť detí sa začína s prvými peniazmi, ktoré získajú. Druhú kapitolu začínajú absolvovať v čase, keď im začne plynúť pravidelné vreckové. Treťou kapitolou sú príjmy, ktoré prichádzajú síce pravidelne, no treba na ne dlho čakať. Ako je napríklad výslužka pri šibačke.

S finančnou gramotnosťou detí je to komplikované a navyše „na veľmi dlhé lakte“. Deti by sa o financiách najľahšie naučili od rodičov. No rodičia sa nie vždy dokážu o peniazoch so svojimi deťmi rozprávať, neraz tieto témy tabuizujú a odmietajú. Okrem toho, keď im sami nerozumejú, deťom sa musí venovať niekto iný.
V školách sa o praktickom živote s peniazmi tiež toho veľa nenaučia. Navyše, teoretické poznatky je potrebné pretaviť do praktických skúseností. Istú formu suplovania povinností štátu plnia finančné inštitúcie a rôzne projekty.

Projekty sú zamerané na priblíženie hospodárenia s peniazmi, vysvetľovanie úlohy budovania finančných rezerv a osvojeniu si základných princípov finančných produktov.

Prvou otázkou pri finančnom vzdelávaní je, kedy začať. Asi najhoršiu voľbu spravia tí rodičia, ktorí tému financií odkladajú a nazdávajú sa, že otvoriť ju je najvhodnejšie pri prvých zarobených peniazoch.
 

Vreckové je dobrý základ pre školu peňazí. Jednorazové príspevky od príbuzných pomôžu overiť, čo sa zatiaľ naučili.

Finančné vzdelávanie začína s prvým vreckovým. Čím mladšie dieťa, tým nižšie a častejšie vreckové má dostávať. S pribúdajúcimi rokmi by sa suma mala zvyšovať a frekvencia znižovať.

Začiatok by mal pozostávať z hotovosti, postupne pridať účet s platobnou kartou a jej limit postupne zvyšovať. Ak dieťa zvláda mobilné aplikácie, je to ďalší krôčik v rámci rozšírenia obzoru o internet banking.
Ako dieťa narába s peniazmi môže rodič vidieť cez internet banking a podľa toho sa rozhodovať o uvoľnení rôznych obmedzení. Svet financií cez aplikáciu je pre mládež podstatne jednoduchší, než pre staršie generácie.

Ak neviete, ako začať, skúste si pomôcť krátkymi rozprávkovými videami projektu Národnej banky Slovenska s názvom 5peňazí. Ukážu cestu, ako vysvetľovať pojmy či stanovovať finančné priority.

Vreckové je dobrý základ pre školu peňazí. Jednorazové príspevky od príbuzných pomôžu overiť, čo sa zatiaľ naučili.

Pravidelné investovanie začína na desiatich eurách. V rovnakej minimálnej výške sa dajú realizovať aj mimoriadne vklady do pravidelnosti. Deti majú pred sebou mnohoročný investičný horizont a bola by nesmierna škoda ho nevyužiť.

V prípade, že neviete ako začať, oslovte skúseného finančného sprostredkovateľa. Ten zhodnotí vašu aktuálnu situáciu, vezme do úvahy vaše očakávania a pripraví vám riešenie na mieru.
 

Chcete, aby vaše deti začali investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.