Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Niektorí v snahe znížiť riziko nedostupnosti vkladu vlastnia termínované účty vo viacerých bankách, aj keď výška vkladu sa ani zďaleka nepribližuje k zákonnej hranici 100 000 eur. Iní v snahe znížiť riziko straty vkladu nakupujú viaceré kryptomeny. Avšak skutočné rozloženie rizika sa týka rozmiestnenia financií do viacerých investičných nástrojov. Aj keď...

Rôzne riziká, rôzni investori a ich riešenia
Nákupom toho istého typu investičného nástroja od rôznych poskytovateľov znížite riziko slabého klientskeho servisu a riziko dostatočnej likvidity. Posledné spomenuté riziko je dôležité minimalizovať práve v momente, keď sa končí trvanie investície.

Typickým príkladom porovnania miery speňažiteľnosti je investícia do zlata. Gramové tehličky majú síce nižšiu hodnotu ako kilová tehla (a jednotkovú cenu vyššiu ako kilová tehla), no gramové tehličky sa pri platbe v čase núdze (čo je jeden z dôvodov investície do zlata) používajú ľahšie ako tehly. Lenže...

Lenže investovanie do fyzického zlata so sebou prináša riziko odcudzenia. Práve preto je lepšie mať zlato aj v dematerializovanej podobe. A, ako už bolo spomenuté, najlepšie od viacerých poskytovateľov. Ak sa pýtate od koľkých, tak odpoveď je jasná: Čím väčší počet, tým menšie riziko...

Diverzifikáciou sa znižuje riziko, že investor príde o celú svoju investíciu, nie však, že nepríde ani o jej časť. Potenciálna strata vyplýva z miery diverzifikácie. Čím väčšia, tým menšie riziko straty. Avšak čím väčšia, tým aj finančne náročnejšia.

Finančná náročnosť diverzifikácie vyplýva z minimálnych vstupných investícií. Napríklad gramová tehlička zlata stojí 80 eur, kilová tehla 58 000 eur. Nehovoriac o ostatných komoditách a fakte, že v tomto type aktív by malo byť do 5 % celého investičného majetku. Výsledkom je, že investor potrebuje robiť kompromisy.
 

Diverzifikácia v praxi má od tej ideálnej síce ďaleko, no neznamená to, že je slabá.
Pie Graph Analysis Statistics Report Concept

Ako dostatočne rozložiť riziko?

  • Investovanie rozložte v čase
  • Investujte na dlhý čas
  • Využite množstvo typov investičných nástrojov
  • Samotný investičný nástroj by mal mať dostatočne pestré zloženie
  • Jeden typ investičného nástroja kupujte od viacerých poskytovateľov
  • Výber peňazí z investičného nástroja riešte postupne
     

Ideálna diverzifikácia v praxi neexistuje, ale...
Skutočne dostatočná diverzifikácia, teda byť investíciou pripravený na každú možnú situáciu, je čisto hypotetická záležitosť. Znamenalo by to mať v portfóliu všetko, čo sa kúpiť dá i nedá.

Diverzifikácia v praxi má od tej ideálnej síce ďaleko, no neznamená to, že je slabá. Investíciou do podielového fondu môže mať investor peniaze uložené v stovkách až tisíckach firiem, nakúpené komodity rôzneho druhu, byť veriteľom množstva krajín či byť spoluvlastníkom nehnuteľností z celého sveta... A to všetko už pri mesačnom vklade vo výške niekoľko desiatok eur.

Ak vás investovanie a rozloženie rizika zaujali, no neviete, ako a kde začať, dohodnite si stretnutie so skúseným finančným sprostredkovateľom. Ten zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám dostatočne diverzifikované portfólio podľa vašich predstáv.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej