Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

O tom, že banky dokážu zhodnotiť peniaze, niet pochýb. Lenže ako každý investor, aj banky musia na dosiahnutie vysokého výnosu podstúpiť vysoké riziko.

Pozrime sa zjednodušene na to, ako môže banka dosiahnuť výnosy. Banka požičia klientom peniaze napríklad cez kreditnú kartu. Vtedy inkasuje výnos, ktorý klient platí vo forme úroku. Jeho výška je od 17 až do 25 % p.a. S takto vysokým výnosom je však spojené aj vysoké riziko. Štatistiky uvádzajú, že každý ôsmy majiteľ plastovej kartičky svoj dlh na kreditke nespláca načas.

Klienti, ktorí si od banky požičajú peniaze formou spotrebného sú pre banku o niečo menej rizikový. So splácaním má problém už len každý desiaty dlžník. Banka preto na tejto forme úveru zarába o čosi menej, konkrétne 5 až 12 % percent ročne.

Výška úrokových sadzieb zohľadňuje skutočné i potenciálne náklady. Finančné domy totiž potrebujú počítať s tým, že sa k nesplácaným peniazom z kreditných kariet a spotrebných úverov dostanú pomerne zdĺhavým a nákladným spôsobom. Čaká ich cesta upomienkovania, následného predaja pohľadávky inkasnej spoločnosti a v poslednej fáze podávanie podnetu na exekúciu.
 

Ak by ste teda chceli dosiahnuť 5 % výnos, mali by ste byť ochotní podstúpiť približne rovnaké riziko, ako banka pri poskytovaní spotrebného úveru.

Bezpečná investícia pre banku
Na druhej strane vie banka investovať aj celkom bezpečne, no s neporovnateľne nižším ziskom. Je to formou hypotekárneho úveru, pri ktorom si banka žiadateľa poriadne preveruje v Sociálnej poisťovni či v úverovom registri. Keď klient nespláca, banka siahne na zábezpeku, teda založenú nehnuteľnosť. Riziko, že by sa banke požičané peniaze nevrátili je minimálne, nie však nulové. Štatistiky potvrdzujú, že hypotéku riadne nespláca len jeden zo sto dlžníkov.

Rovnako je to s mierou výnosu a podstupovaným rizikom aj pri investíciách, ktoré sú dostupné bežným klientom. Čím menšie riziko, tým menší výnos, čím väčšie riziko, tým väčší výnos. Ak by ste teda chceli dosiahnuť 5 % výnos, mali by ste byť ochotní podstúpiť približne rovnaké riziko, ako banka pri poskytovaní spotrebného úveru.
 

Ak aj nájdete podnik, ktorý teraz dosahuje výnos prevyšujúci 5 %, nemáte záruku, že takto ziskový bude aj v budúcnosti. Firma totiž nemá garantovaný záujem zákazníkov, keďže tí sa menia a menia sa aj ich nákupné zvyklosti.

Je výnos 5 % za rok veľa, akurát alebo málo?
Na to, aby investor zarobil 5 %, potrebuje podnik, ktorý peniaze od investora prijal, zarobiť aspoň tých 5 %. Inak bude musieť firma investori platiť zo svojho. A to sa jej podarí len za predpokladu, že si v dobrých rokoch vytvárala finančnú rezervu. Inak bude vyplácanie výnosu pre podnik čistá strata. Vytváranie rezervy vo firme je pomerne náročné, keďže bežný podnik dosahuje orientačne iba 8-percentné zhodnotenie kapitálu.
Ak aj nájdete podnik, ktorý teraz dosahuje výnos prevyšujúci 5 %, nemáte záruku, že takto ziskový bude aj v budúcnosti. Firma totiž nemá garantovaný záujem zákazníkov, keďže tí sa menia a menia sa aj ich nákupné zvyklosti.

Dosiahnuteľné ale negarantované
Ak ste sa práve zľakli, či 5 % výnos je vôbec dosiahnuteľný, môžeme vás ubezpečiť, že určite áno. Je potrebné mať správne vyskladané investičné portfólio a investovať dlhodobo. Počas dlhšieho investičného horizontu bude výnos síce kolísať, ale v priemere môže dosiahnuť práve spomínaných 5 %. Ak sa vám to zdá zložité, skúsený finančný agent vám s nastavením investičného portfólia rád pomôže.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme splniť svoje priania, sny a ciele.

People at work in a grocery store

Ako si „ochrániť“ podnikanie?

Každý podnikateľ zakladá svoju firmu, aby generovala zisk. No už menej z nich počíta s tým, že v podnikaní môžu prísť aj horšie obdobia. A to platí pre veľké medzinárodné korporácie, lokálne firmy, „eseročky“ aj živnostníkov. „Úspešní podnikatelia, však vedia, ako sa na toto obdobie „ochrániť“,“ hovorí Petr Hechtberger, exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select.

Čítať ďalej
Romantic vacation and luxury travel. Senior loving couple sitting on the yacht deck. Sailing the sea.

Zabudnite na (ne)fungujúci dôchodkový systém

Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Čítať ďalej
Portrait of a young successful businessman thinking about something while looking in big office building, confident serious men entrepreneur dressed in formal wear enjoying calm after hard work day

Koľko musíte mesačne investovať, ak chcete mať 100 tisíc eur a začínate od nuly?

Najistejšou cestou, ako úspešne investovať, je dlhodobé pravidelné investovanie podľa správnej investičnej stratégie. „A aj keď to môže znieť jednoducho, tak k tomu budete potrebovať ešte 3 ďalšie ingrediencie – vytrvalosť, disciplínu a čas,“ hovorí Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Swiss Life Select Slovensko.

Čítať ďalej
Busy concentrated Arabian man freelancer student counting calculating costs, expenses, income, rental taxes, doing paperwork in the kitchen using laptop. Remote work occupation, finance concept

Informácia o inflácii pomôže ochrániť vaše peniaze

Na bežné výdavky dávame dnes viac ako pred pandémiou. Drahšie sú potraviny, oblečenie, vybavenie domácnosti i doprava. Inflácia v auguste dosiahla úroveň 3,8 % . Je to veľa alebo málo? Ako táto informácia môže pomôcť ochrániť vaše peniaze?

Čítať ďalej
Group of company coworkers  at the office  discuss about  business strategy of  new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.