Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

O tom, že banky dokážu zhodnotiť peniaze, niet pochýb. Lenže ako každý investor, aj banky musia na dosiahnutie vysokého výnosu podstúpiť vysoké riziko.

Pozrime sa zjednodušene na to, ako môže banka dosiahnuť výnosy. Banka požičia klientom peniaze napríklad cez kreditnú kartu. Vtedy inkasuje výnos, ktorý klient platí vo forme úroku. Jeho výška je od 17 až do 25 % p.a. S takto vysokým výnosom je však spojené aj vysoké riziko. Štatistiky uvádzajú, že každý ôsmy majiteľ plastovej kartičky svoj dlh na kreditke nespláca načas.

Klienti, ktorí si od banky požičajú peniaze formou spotrebného sú pre banku o niečo menej rizikový. So splácaním má problém už len každý desiaty dlžník. Banka preto na tejto forme úveru zarába o čosi menej, konkrétne 5 až 12 % percent ročne.

Výška úrokových sadzieb zohľadňuje skutočné i potenciálne náklady. Finančné domy totiž potrebujú počítať s tým, že sa k nesplácaným peniazom z kreditných kariet a spotrebných úverov dostanú pomerne zdĺhavým a nákladným spôsobom. Čaká ich cesta upomienkovania, následného predaja pohľadávky inkasnej spoločnosti a v poslednej fáze podávanie podnetu na exekúciu.
 

Ak by ste teda chceli dosiahnuť 5 % výnos, mali by ste byť ochotní podstúpiť približne rovnaké riziko, ako banka pri poskytovaní spotrebného úveru.

Bezpečná investícia pre banku
Na druhej strane vie banka investovať aj celkom bezpečne, no s neporovnateľne nižším ziskom. Je to formou hypotekárneho úveru, pri ktorom si banka žiadateľa poriadne preveruje v Sociálnej poisťovni či v úverovom registri. Keď klient nespláca, banka siahne na zábezpeku, teda založenú nehnuteľnosť. Riziko, že by sa banke požičané peniaze nevrátili je minimálne, nie však nulové. Štatistiky potvrdzujú, že hypotéku riadne nespláca len jeden zo sto dlžníkov.

Rovnako je to s mierou výnosu a podstupovaným rizikom aj pri investíciách, ktoré sú dostupné bežným klientom. Čím menšie riziko, tým menší výnos, čím väčšie riziko, tým väčší výnos. Ak by ste teda chceli dosiahnuť 5 % výnos, mali by ste byť ochotní podstúpiť približne rovnaké riziko, ako banka pri poskytovaní spotrebného úveru.
 

Ak aj nájdete podnik, ktorý teraz dosahuje výnos prevyšujúci 5 %, nemáte záruku, že takto ziskový bude aj v budúcnosti. Firma totiž nemá garantovaný záujem zákazníkov, keďže tí sa menia a menia sa aj ich nákupné zvyklosti.

Je výnos 5 % za rok veľa, akurát alebo málo?
Na to, aby investor zarobil 5 %, potrebuje podnik, ktorý peniaze od investora prijal, zarobiť aspoň tých 5 %. Inak bude musieť firma investori platiť zo svojho. A to sa jej podarí len za predpokladu, že si v dobrých rokoch vytvárala finančnú rezervu. Inak bude vyplácanie výnosu pre podnik čistá strata. Vytváranie rezervy vo firme je pomerne náročné, keďže bežný podnik dosahuje orientačne iba 8-percentné zhodnotenie kapitálu.
Ak aj nájdete podnik, ktorý teraz dosahuje výnos prevyšujúci 5 %, nemáte záruku, že takto ziskový bude aj v budúcnosti. Firma totiž nemá garantovaný záujem zákazníkov, keďže tí sa menia a menia sa aj ich nákupné zvyklosti.

Dosiahnuteľné ale negarantované
Ak ste sa práve zľakli, či 5 % výnos je vôbec dosiahnuteľný, môžeme vás ubezpečiť, že určite áno. Je potrebné mať správne vyskladané investičné portfólio a investovať dlhodobo. Počas dlhšieho investičného horizontu bude výnos síce kolísať, ale v priemere môže dosiahnuť práve spomínaných 5 %. Ak sa vám to zdá zložité, skúsený finančný agent vám s nastavením investičného portfólia rád pomôže.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme splniť svoje priania, sny a ciele.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.