Zlato je ochranca pred infláciou a poistkou pred zlými politickými rozhodnutiami. Zlato je známe všade vo svete, považuje sa za bezpečný prístav v čase neistých trhov. Skrátka je to ideálny nástroj do zlých časov. Skutočne?

Dôvodov rastu ceny zlata sa nájde hneď niekoľko. Je to priemyselný kov, ktorý sa využíva čoraz častejšie. Je to základný kov v šperkárstve a o šperky je záujem neprestajne. Zlata je obmedzené množstvo, nedá sa natlačiť tak ako bankovky v rámci kvantitatívneho uvoľňovania. Viac bankoviek v obehu a rovnaké množstvo zlata znamená, že na jedno zlato bude vždy viac bankoviek.

Hodnota zlata (nie cena) je vraj trvácna. Je k tomu množstvo prirovnaní. Napríklad dnes sa dá za zlatku kúpiť tak veľa chleba, koľko sa za ňu dalo kúpiť aj v starovekom Babylone. Aj prepočet na automobil je obdobný: Ford Model T stál v prepočte na zlato rovnako, ako stojí dnes Ford strednej triedy. Inak povedané, aj po rokoch si viete za uncu zlata kúpiť to, čo v čase kúpy unce.

Pohľad na vývoj ceny zlata však uvedené tvrdenia vyvracia. Cena zlata kolíše a sú obdobia, keď návrat na pôvodnú cenu trval roky. Zlato ako komodita je totiž iba jeden z investičných nástrojov a ako také má svoj investičný horizont. Zlato je vhodné na stredno- až dlhodobé investovanie. Z krátkodobého hľadiska svoju funkciu uchovávateľa hodnôt neplní.
 

Gramová tehlička stojí 70 eur. So zvyšujúcou sa gramážou síce cena rastie, no jednotková cena klesá. Gram z kilovej tehličky stojí „iba“ 52 eur.

Ak sa zaujímate o zlato pre dlhodobé investovanie, vedzte, že ste sa rozhodli správne iba v jednom prípade. A v tom, že to bude iba jedna z viacerých zložiek vašej investície. Zlato je vhodný doplnok, ktorý s inými investičnými aktívami má zápornú alebo nulovú koreláciu. To znamená toľko, že si buď ide vlastnou cestou alebo presne opačnou, ako ceny iných aktív. Takéto správanie prospieva pokojnému spánku investora.

Zlato je možné kúpiť v niekoľkých formách. Fyzické zlato je dostupné v podobe mincí a tehličiek. Tehličky majú gramáž bežne od jedného gramu po kilogram. Mince sa zvyknú raziť najčastejšie v uncovej a poluncovej gramáži (ale sú k dispozícii aj kilové mince a najťažšia minca má až jednu tonu). Zlato v tejto podobe však vyžaduje vyššiu starostlivosť a ochranu. Je tu však aj možnosť investovať do podielových fondov nadviazaných na cenu zlata, rôznych certifikátov či derivátov.

Zlato je skutočne drahý kov. Gramová tehlička stojí 70 eur. So zvyšujúcou sa gramážou síce cena rastie, no jednotková cena klesá. Gram z kilovej tehličky stojí „iba“ 52 eur. Kto si chce našetriť na práve kilovú tehličku, má možnosť využiť napríklad ETF investujúce do zlata. ETF požaduje pravidelnú investíciu od 10 eur mesačne. Výhodou tohto riešenia je mať úspory prítomné vo vývoji ceny žltého kovu.
 

Ak ste už presvedčení o tom, že zlato bude súčasťou vášho investičného majetku, zostáva zodpovedať už iba jednu otázku. Koľko ho treba vlastniť?

Najväčšou výhodou zlata je jeho akceptovateľnosť kdekoľvek vo svete. Je ľahko skladovateľné, nekazí sa a ani po storočiach neuberá na kvalite. V skutočne neistých časoch je rýchlo presúvateľné a vzhľadom na svoju hustotu a cenu sa prostredníctvom neho dá presúvať skutočne veľký majetok.

Zlato je vhodným darčekom, spomienkou na blízku osobu a veľmi dobrou súčasťou dedičstva. Investičné zlato má na rozdiel od šperkovej podoby výhodu v oslobodení od dane z pridanej hodnoty. Šperk má však v porovnaní s tehličkou minimálne o jeden rozmer viac. Má estetickú podobu i funkciu.

Ak ste už presvedčení o tom, že zlato bude súčasťou vášho investičného majetku, zostáva zodpovedať už iba jednu otázku. Koľko ho treba vlastniť? Názory sa, ako inak, líšia podľa toho, či odborník zodpovedajúci túto otázku ponúka iba zlato alebo, naopak, ho v ponuke vôbec nemá. Podiel tejto komodity by sa mal pohybovať medzi piatimi a desiatimi percentami. Zvyšná časť investície má zodpovedať rizikovému profilu investora a pozostávať z akcií, dlhopisov, realít, hotovosti a alternatívnych foriem investovania.

Správne umiestnenie úspor si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu každého investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Preto, ak sa vám to zdá zložité, oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.