Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čím vyšší je mesačný príspevok, tým vyšší stav investičného účtu sa sporením dosiahne. O konečnom stave hovorí to isté aj trvanie sporenia. Na druhej strane, ak sa má z investičného účtu postupne čerpať výpomoc k dôchodku, nezanedbateľnú úlohu zohráva aj inflácia. Čas na jednej strane napomáha k rastu účtu, na druhej strane skrz infláciu znižuje kúpnu silu vopred plánovaného výberu.

Zadanie je pomerne jednoduché: Koľko si mám našetriť, aby som si na dôchodku mohol postupne vyplácať 100 eur mesačne? Odpoveď je tiež pomerne jednoduchá: 20 000 eur. Takýto objem peňazí stačí na to, aby úspory vydržali 25-ročné trvanie pravidelných výberov.

Druhá otázka sa tak týka výšky mesačného príspevku, ktorým sa postupne nasporí 20 000 eur. To už závisí od trvania pravidelných platieb. Môže ísť o sumu od 7 do 794 eur mesačne. Aby bolo zreteľné, čo dokáže čas pri dlhodobom investovaní, pozrite si nasledujúci graf. Ten ukazuje, z čoho bude po rokoch pozostávať investícia.
 

Picture1

Čím dlhšie trvá investícia, tým vyšší podiel na účte má zhodnotenie a nižší podiel objem vkladov. Hovorí sa tomu efekt zloženého úročenia, teda keď sa zhodnocujú zhodnotenia.

Čas síce prospieva výške investičného účtu, na druhej strane cez infláciu znehodnocuje kúpnu silu peňazí. Ak je cieľom doplnkový dôchodok vo výške 100 eur mesačne, je, samozrejme, rozdiel, či túto stovku bude človek vyberať o rok alebo o päťdesiat rokov. Je to akoby ste porovnali číslo 98 k 37. Jednoduchšie je dosiahnuť 37, no lepšie je mať 98.

Ako by vyzeralo pravidelné investovanie, ak by bolo cieľom vyberať stovku v reálnej hodnote? To ukazuje nasledujúci graf.
 

Picture2

Je logické, že na výber reálnej stovky bude potrebné dosiahnuť vyšší objem úspor. To sa dá iba cez vyšší príspevok (keďže dosahované zhodnotenia nie sú ovplyvnené výškou mesačného príspevku). O koľko vyšší by mal byť tento príspevok?

Na prvý pohľad krivky nie sú od seba veľmi vzdialené. Pri detailnejšom porovnaní sa však ukáže, že kým rozdiel v mesačných platbách pri dvojročnom sporení je iba 4 %, pri tridsiatich rokoch je to 79 % a pri päťdesiatich až 186 %.

Hrozivo vyzerajúce percentá však nie sú také strašné, ak sa porovnajú výšky príspevkov. Pri päťdesiatročnom sporení bude potrebné namiesto 7-eurového trvalého príkazu zriadiť 20-eurový.

Inak povedané: Na 25-ročný doplnkový dôchodok v kúpnej sile dnešných 100 eur stačí 50-ročné sporenie 20 eur mesačne. Za polstoročie vložíte 12 000 eur a za štvrťstoročie vyberiete takmer 81 000 eur. To je čaro využitia dlhodobého zloženého úročenia tak v čase sporenia ako aj v čase čerpania.

Veľmi podstatný detail na záver: To, že si stanovíte požadovanú výšku doplnkového dôchodku na čas odchodu na penziu neznamená, že ste vyhrali. Inflácia totiž bude znižovať jeho kúpnu silu i naďalej. Môžete jej vzdorovať postupným navyšovaním mesačného výberu. Tento prístup skráti trvanie existencie úspor o päť rokov.

 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Cheerful smart entrepreneur explaining his ideas

Naozaj sa oplatí dokupovať, ak je investícia v mínuse

Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Čítať ďalej
Young family dissappointed at high interest mortgage rate in bank

Prečo je úrok 2,31 % na hypotéke magický?

Úroky na hypotekárnych úveroch sa postupne zvyšujú. Kým pred pár rokmi sme pokles v rovnakej výške takmer nepostrehli, dnes pri zmenách smerom nahor ide pre médiá o vďačné témy. So zvyšovaním sadzieb sa pomaly ale isto blížime k magickej hranici 2,31%.

Čítať ďalej
Happy young family couple managing household budget, enjoying planning investment, analyzing paper bills, making payments online in e-banking computer application, doing financial paperwork at home.

Oplatí sa zadlžiť kvôli bývaniu?

Zadlžiť sa a desiatky rokov splácať, alebo čakať, kým sa potrebná suma nepodarí našetriť? Na dnešné pomery úplne zbytočná otázka. No pred pätnástimi či dvadsiatimi rokmi to až také jednoznačné nebolo. Zadlžiť sa až také jednoduché nebolo.

Čítať ďalej
purchase of apartment using cheap mortage, young family is ahppy as they have bough a cheap flat, close up photo. success, happiness

Oplatí sa viac hypotéka či podnájom? A je to vôbec dilema?

Stačí krátky prepočet a hneď je jasné, kto z dvojice hypotéka-podnájom je víťazom. Prepočet je však otázkou čísiel, nie emócii a pocitov. Tie môžu z prv jednoznačného výsledku spraviť neriešiteľnú otázku. Čo hovorí matematika a čo pocitové úvahy?

Čítať ďalej
50 euro in eggshell on a pink background

Čochvíľa získajú deti pravidelný jednorazový príjem

Už o pár dní je tu Veľká noc a s ňou pravidelný zdroj jednorazového príjmu pre šibačov. Majú sa rodičia zaujímať o to, ako naložia ich ratolesti s vyšibanými peniazmi? Patrí tento príjem do učenia o finančnej gramotnosti detí? Kam s takýmito peniazmi?

Čítať ďalej
Businessman counting Russian rubles in brown money envelope as part of secret agreement in private dark room

Dá sa zarobiť na rubli?

Ceny na trhoch kolíšu a to aj o niekoľko percent vo veľmi krátkom období. Investiční špekulanti investujú pri poklesoch a po zotavení ceny inkasujú zisky. Čo v poslednom období výrazne kleslo? Ruské cenné papiere aj ich národná mena.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.