Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čím vyšší je mesačný príspevok, tým vyšší stav investičného účtu sa sporením dosiahne. O konečnom stave hovorí to isté aj trvanie sporenia. Na druhej strane, ak sa má z investičného účtu postupne čerpať výpomoc k dôchodku, nezanedbateľnú úlohu zohráva aj inflácia. Čas na jednej strane napomáha k rastu účtu, na druhej strane skrz infláciu znižuje kúpnu silu vopred plánovaného výberu.

Zadanie je pomerne jednoduché: Koľko si mám našetriť, aby som si na dôchodku mohol postupne vyplácať 100 eur mesačne? Odpoveď je tiež pomerne jednoduchá: 20 000 eur. Takýto objem peňazí stačí na to, aby úspory vydržali 25-ročné trvanie pravidelných výberov.

Druhá otázka sa tak týka výšky mesačného príspevku, ktorým sa postupne nasporí 20 000 eur. To už závisí od trvania pravidelných platieb. Môže ísť o sumu od 7 do 794 eur mesačne. Aby bolo zreteľné, čo dokáže čas pri dlhodobom investovaní, pozrite si nasledujúci graf. Ten ukazuje, z čoho bude po rokoch pozostávať investícia.
 

Picture1

Čím dlhšie trvá investícia, tým vyšší podiel na účte má zhodnotenie a nižší podiel objem vkladov. Hovorí sa tomu efekt zloženého úročenia, teda keď sa zhodnocujú zhodnotenia.

Čas síce prospieva výške investičného účtu, na druhej strane cez infláciu znehodnocuje kúpnu silu peňazí. Ak je cieľom doplnkový dôchodok vo výške 100 eur mesačne, je, samozrejme, rozdiel, či túto stovku bude človek vyberať o rok alebo o päťdesiat rokov. Je to akoby ste porovnali číslo 98 k 37. Jednoduchšie je dosiahnuť 37, no lepšie je mať 98.

Ako by vyzeralo pravidelné investovanie, ak by bolo cieľom vyberať stovku v reálnej hodnote? To ukazuje nasledujúci graf.
 

Picture2

Je logické, že na výber reálnej stovky bude potrebné dosiahnuť vyšší objem úspor. To sa dá iba cez vyšší príspevok (keďže dosahované zhodnotenia nie sú ovplyvnené výškou mesačného príspevku). O koľko vyšší by mal byť tento príspevok?

Na prvý pohľad krivky nie sú od seba veľmi vzdialené. Pri detailnejšom porovnaní sa však ukáže, že kým rozdiel v mesačných platbách pri dvojročnom sporení je iba 4 %, pri tridsiatich rokoch je to 79 % a pri päťdesiatich až 186 %.

Hrozivo vyzerajúce percentá však nie sú také strašné, ak sa porovnajú výšky príspevkov. Pri päťdesiatročnom sporení bude potrebné namiesto 7-eurového trvalého príkazu zriadiť 20-eurový.

Inak povedané: Na 25-ročný doplnkový dôchodok v kúpnej sile dnešných 100 eur stačí 50-ročné sporenie 20 eur mesačne. Za polstoročie vložíte 12 000 eur a za štvrťstoročie vyberiete takmer 81 000 eur. To je čaro využitia dlhodobého zloženého úročenia tak v čase sporenia ako aj v čase čerpania.

Veľmi podstatný detail na záver: To, že si stanovíte požadovanú výšku doplnkového dôchodku na čas odchodu na penziu neznamená, že ste vyhrali. Inflácia totiž bude znižovať jeho kúpnu silu i naďalej. Môžete jej vzdorovať postupným navyšovaním mesačného výberu. Tento prístup skráti trvanie existencie úspor o päť rokov.

 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.