Aj vy určite túžite po finančnej rezerve, z ktorej budete môcť pravidelne čerpať na dôchodku. Aká vysoká má byť takáto rezerva? Koľko sa z nej dá vyberať? Ako dlho vydrží? A ešte jedna, asi najdôležitejšia otázka: ako si ju vytvoriť?

Na prilepšenie si o 100 eur mesačne je potrebné mať našetrených 20 000 eur. V takom prípade rezerva vydrží 20 rokov. Pri potrebe vyššieho príspevku treba prispôsobovať aj výšku rezervy. Teda na 200 eur mesačne treba mať 40 000 eur a tak ďalej.

Ako sa však dopracovať k stavu účtu vo výške 20 000 eur? S nadľahčením sa dá povedať, že ak na to ostáva jeden deň, zaváňa to kriminálom alebo hazardom. Skrátka, čím viac času na to človek má, tým pohodlnejšie to vie dosiahnuť.

V prípade, že na nasporenie 20 000 eur máme k dispozícii 40 rokov, stačí mesačne odkladať 13 eur. Pri 30 rokoch je to už 24 eur a pri 20 rokoch 49 eur. Desaťročné trvanie si vyžaduje pravidelný vklad vo výške 129 eur a päťročné 294 eur. Ako už bolo spomenuté, čím dlhší čas sa sporí, tým je riešenie dostupnejšie.
 

úspory_2

Pri dlhodobých investičných horizontoch však treba počítať s jedným veľmi dôležitým parametrom – infláciou. Tá síce neovplyvní uvedené prepočty, ovplyvní hodnotu peňazí. Obsah nákupného košíka sa za spomenutých 100 eur bude postupom času zmenšovať.

nakupny kosik_2

Aby tých čísiel nebolo málo, tak táto tabuľka zároveň ukazuje, že aj pri vyberaní z dôchodkovej rezervy treba počítať s vplyvom inflácie. Postupom času bude potrebné namiesto stovky vybrať o desať, dvadsať či tridsať eur viac.

Dlhodobé plánovanie nie je jednoduché, ale predsa len dáva jednu istotu. Čím skôr sa začne s prípravou, tým menej bolestivé bude. Pri dlhodobom pravidelnom investovaní je dôležitejší čas trvania investovanie než výška príspevku. Čím dlhší čas má človek k dispozícii, tým lepší efekt dosiahne.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vás naučíme porozumieť peniazom.

Group of company coworkers  at the office  discuss about  business strategy of  new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej
Side back view focused skilled young 30s male marketing specialist in suit analyzing graphs and charts in electronic research report on computer, developing sales growth strategy alone in office.

Najčastejšie chyby pri investovaní

Čím menej chýb človek spraví, tým skôr sa môže tešiť z úspechu. Platí to aj pri investovaní. Ktoré sú najčastejšie investičné chyby, ktorým je dobré sa vyhnúť?

Čítať ďalej
Kids learn to handle money. Mom teaches her two little daughters financial literacy and puts money in a piggy bank for future investments. Concept of teaching children budget management and savings.

Skutočne spravodlivé sporenie pre deti?

Koľko sporíte svojim deťom? Každému rovnako? A čo ak vám prezradíme, že takto zvýhodňujete prvorodeného? Ak chcete vedieť, ako spravodlivo sporiť pre deti, prečítajte si náš článok.

Čítať ďalej
shutterstock_1330231166 (1)

Ako by malo vyzerať dobré investičné portfólio?

Otázka, ktorú si skôr či neskôr položí každý začínajúci investor. Asi vás neprekvapí, že odpoveď nie je taká jednoduchá – podobne ako pri chudnutí, aj tu fungujú rôzne stratégie podľa toho, aká je vaša východisková situácia a čo chcete dosiahnuť. Dobrou správou však je, že existujú pravidlá, ktoré vám pomôžu sa v tvorbe portfólia aspoň základne zorientovať.

Čítať ďalej
investicny byt_shutterstock_534365305 (1)

Je nehnuteľnosť najlepšia investícia?

Dlhodobý rast cien domov a bytov, najmä v Bratislave a okolí, láka mnoho investorov k úvahám o kúpe investičnej nehnuteľnosti. Zámerom je zarobiť nielen na budúcom predaji, ale aj dlhodobom prenájme. Pritom verejnosť všeobecne považuje nehnuteľnosť za bezpečnú investíciu, ktorá nikdy nestratí hodnotu.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.