Ani do kina nechodíte štýlom „veď uvidíme, čo nám pustia“. Film si vyberáte podľa žánru, účinkujúcich, času premietania, výšky vstupného a samozrejme, podľa upútavky. Ísť do rizika nevhodného filmu sa nikomu nechce a preto hľadáte parametre, na ktoré sa môžete spoľahnúť. Pri investíciách do akcií je to rovnaké.

Investovanie do akcií je nebezpečné pre toho, kto má o nich predsudky či mylné informácie. Takýto človek má očakávania, ktoré mu investícia nemôže splniť. Je to akoby sme od Hugh Granta čakali dobrý výkon v akčnom sci-fi, prípadne od Silvestra s Arnoldom presvedčivé stvárnenie hlavnej postavy v romantickej dráme. Výsledok nás s veľkou pravdepodobnosťou neuspokojí.

Čo (ne)očakávať od investovania?
V prvom rade investovanie do akcií ako také je bez garancie úspechu. Úspech sa dá argumentovať iba históriou a štatistikami. Ide však vždy o minulosť, ktorá nie je zárukou budúcnosti.

Čím dlhšia história je k dispozícii, tým viac sa dá identifikovať „štandardné“ správanie investície. Opäť ako pri hercoch – čím viac filmov má za sebou, tým skôr si vieme predstaviť, ako asi zahrá rolu v nasledujúcom filme.

Ak si vezmeme históriu investovania do akcií, ktorá bude obsahovať svetovú vojnu a mnohé krízy na finančnom trhu, uvidíme, s čím treba počítať a na čo sa pripraviť. Presne to ukazuje graf, kde je znázornené rozpätie ročnej výnosnosti pravidelného investovania do akcií.
 

Rozpätie ročnej výnosnosti pravidelného investovania do akcií

Treba sa báť akciových investícií

Pri pravidelnom investovaní platí, že so zvyšujúcim sa trvaním sporenia sa znižuje pravdepodobnosť negatívneho výsledku. Kým pri ročnom trvaní sporenia sa výsledok nachádzal v rozpätí od -53 % do +64 %, pri desaťročnom sporení bol výsledok v rozpätí od -4,7% do 10,7 % ročne.

Určite graf nehovorí o tom, že zhodnotenia budúcich investícií v trvaní jedného roku budú vždy v intervale -53 % až +64%. Graf hovorí, že rozpätie zhodnotení sa bude postupne s trvaním investície znižovať.

Prečo sa teda nebáť investovať do akcií?
Aj keď výnos nie je garantovaný, s pribúdajúcimi rokmi sa rozdiel medzi najvyšším a najnižším výnosom znižuje. Uvedené platí pri dostatočne diverzifikovanom portfóliu akcií etablovaných spoločností, nie pri investovaní do akcie jedného podniku.

Diverzifikácia investície medzi množstvo firiem je ako obsadzovanie hercov do filmu. Veľký počet nezaručuje úspech, no film s iba jedným hercom by bolo príliš vysoké riziko.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vás naučíme porozumieť peniazom.

Group of company coworkers  at the office  discuss about  business strategy of  new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej
Side back view focused skilled young 30s male marketing specialist in suit analyzing graphs and charts in electronic research report on computer, developing sales growth strategy alone in office.

Najčastejšie chyby pri investovaní

Čím menej chýb človek spraví, tým skôr sa môže tešiť z úspechu. Platí to aj pri investovaní. Ktoré sú najčastejšie investičné chyby, ktorým je dobré sa vyhnúť?

Čítať ďalej
Kids learn to handle money. Mom teaches her two little daughters financial literacy and puts money in a piggy bank for future investments. Concept of teaching children budget management and savings.

Skutočne spravodlivé sporenie pre deti?

Koľko sporíte svojim deťom? Každému rovnako? A čo ak vám prezradíme, že takto zvýhodňujete prvorodeného? Ak chcete vedieť, ako spravodlivo sporiť pre deti, prečítajte si náš článok.

Čítať ďalej
shutterstock_1330231166 (1)

Ako by malo vyzerať dobré investičné portfólio?

Otázka, ktorú si skôr či neskôr položí každý začínajúci investor. Asi vás neprekvapí, že odpoveď nie je taká jednoduchá – podobne ako pri chudnutí, aj tu fungujú rôzne stratégie podľa toho, aká je vaša východisková situácia a čo chcete dosiahnuť. Dobrou správou však je, že existujú pravidlá, ktoré vám pomôžu sa v tvorbe portfólia aspoň základne zorientovať.

Čítať ďalej
investicny byt_shutterstock_534365305 (1)

Je nehnuteľnosť najlepšia investícia?

Dlhodobý rast cien domov a bytov, najmä v Bratislave a okolí, láka mnoho investorov k úvahám o kúpe investičnej nehnuteľnosti. Zámerom je zarobiť nielen na budúcom predaji, ale aj dlhodobom prenájme. Pritom verejnosť všeobecne považuje nehnuteľnosť za bezpečnú investíciu, ktorá nikdy nestratí hodnotu.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.