Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Ďalšia šanca síce už prísť nemusí, no môže. A pre tých, ktorí sa obávajú pokračovania poklesu, no vidia, že investovanie sa skutočne oplatí, sa ponúka pravidelné investovanie. Nejde teda o vystihnutie toho správneho momentu na nákup, ale o priebežné nakupovanie pri rôznych cenách.

Budúci vývoj akciových trhov je veľkou neznámou, no ten minulý je veľmi dobre zmapovaný. V minulosti sa dajú nájsť dekády s rôznym vývojom. Napríklad najprv rast a potom pokles, prípadne sa rast s poklesom vymenia, je tam aj stagnácia, neustály rast ale už nie neustály pokles.

Nepretržitý pokles cien akcií vydržal doteraz najviac tri roky. Bolo to v čase veľkej hospodárskej krízy v rokoch 1929 až 1932. Išlo o zatiaľ najvýraznejší pokles cien amerických akcií. Ako by vyzeral výsledok pravidelného investovania, ak by jeho začiatok bol práve na začiatku poklesu?
 

Vývoj výkonnosti pravidelného investovania so začiatkom v roku 1925

Prvé mesiace by pre investora znamenali prehlbovanie straty, teda hodnota účtu by bola nižšia ako objem vkladov, ale beztak by jeho hodnota pre pokračovanie vkladania postupne rástla. Investor by v tomto prípade po troch rokoch sporenia potreboval ustáť, že stav jeho účtu je iba 33,3 % hodnoty vložených príspevkov.

Vytrvalosť by sa mu však odmenila nárastom hodnoty účtu a to až na 1,65 násobok všetkých vkladov. Uvedený príklad je z doteraz jedinečného a neopakovaného vývoja na akciovom trhu. Trh totiž v období od 1929 do 1932 klesol až o 86 %. Pri postupnom investovaní by strata bola síce tiež výrazná, no nie až tak veľmi.

Pravidelné investovanie má výhodu v priemerovaní nákupnej ceny. Postupným znižovaním ceny investičného nástroja sa znižuje priemerná nákupná cena. Na zisk v takom prípade stačí, aby sa cena dostala nad jej úroveň.

Inak tomu nebolo ani v čase internetovej bubliny (2000-2003) či finančnej krízy (2007-2009). Návrat na pôvodné cenové úrovne znamenal zisk v desiatkach percent.
 

Vývoj výkonnosti pravidelného investovania so začiatkom v roku 2000
Vývoj výkonnosti pravidelného investovania so začiatkom vo roku 2007

Prvotný pokles môže byť pre bežného investora demotivujúci, ale vždy treba mať na pamäti, že investícia je záležitosť dlhodobá. Ani strom nezarodí na druhý deň po zasadení. Trpezlivosť je v oboch prípadoch sladko odmenená.

Pravidelné investovanie na začiatku poklesu je výhodnejšie, ako na začiatku rastu. Ako je to však v čase dlhodobej stagnácie? Obdobie od 1966 až 1982 skončilo tak, ako začalo. Teda na približne tej istej cenovej úrovni. Vďaka kolísavému vývoju na finančnom trhu je aj takéto obdobie vhodné na pravidelné investovanie.
 

Vývoj výkonnosti pravidelného investovania od roku 1966 do roku 1985

Vývoj výkonnosti pravidelného investovania od roku 1966 do roku 1985

Naakumulovaný majetok síce menil svoju výšku od straty takmer 33 % po zisk presahujúci 23 %, no po skončení stagnácie sa prejavil efekt priemerovania nákupných cien v podobe zisku v desiatkach percent.

Pravidelné investovanie má zmysel z viacerých dôvodov. Na mesačné míňanie ostane menej peňazí a keďže pravidelnosť vytvára návyk, človek si tak zvykne na nižší rozpočet. To sa mu vyplatí v časoch nižšieho príjmu, pričom vtedy zároveň môže čerpať z už vytvorenej rezervy.

Pravidelné investovanie je menej rizikové ako jednorazové práve pre priemerovanie nákupnej ceny. Jedinou podmienkou úspechu je vytrvať dostatočne dlhý čas a potom nezáleží na tom, či ste začali v čase rastu, poklesu alebo stagnácie.

Ak sa chcete vyhnúť sklamaniam a investovať rozumne, dohodnite si stretnutie so skúseným finančným sprostredkovateľom, ktorý zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám dostatočne diverzifikované portfólio podľa vašich predstáv.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej