Čím menej chýb človek spraví, tým skôr sa môže tešiť z úspechu. Platí to aj pri investovaní. Ktoré sú najčastejšie investičné chyby, ktorým je dobré sa vyhnúť?

Predpovedanie vývoja
Z dlhodobého hľadiska ekonomika napreduje. Ekonomiku tvoria podniky a podnikatelia. To sú subjekty, ktoré peniaze v ekonomike „vyrábajú“. Prinášajú nové nápady a zlepšenia, vďaka ktorým sa odlišujú od konkurencie. Postupom času sa však nové nápady viac či menej kopírujú, takže efektivita z ich používania sa postupne prejaví aj pri konkurencii.

Z krátkodobého hľadiska je aj dlhodobo úspešný podnik ovplyvnený aktuálnym dianím v jeho okolí. Stačí oprava prístupovej cesty do skladu, ochorenie kľúčového pracovníka či omeškanie dodávky materiálu na výrobu. Vieme, že sa to môže stať, no nevieme, kedy sa to stane a aký vplyv to bude mať na výsledky podniku.

V krátkodobom horizonte to môže znamenať až zastavenie výroby, no z pohľadu existencie podniku pôjde iba o relatívne krátky časový úsek. Spoliehať sa na bezporuchovosť a neprerušovanie výroby je riskantné. Z dlhodobého hľadiska ide akoby o „ochorenia“, ktoré vylepšia „imunitný systém“ podniku.

Predpovedať vývoj na najbližšie mesiace je čistá špekulácia. Nikto nevie, čo budúcnosť prinesie. História však ukazuje, že podniky sa novým podmienkam prispôsobujú a vďaka tomu dokážu pôsobiť na trhu dlhodobo.
 

Vývoj na trhu nie je učebnicový ani pravidelný. Trh môže čakajúcim ujsť.

Čakanie na ideálny trh
Spätným pohľadom vieme na 100 % identifikovať, kedy sme mali investovať a kedy, naopak, vyberať zisky. Čakanie na nadpriemerný pokles sa tak javí ako stávka na istotu.

Čakanie však prináša aj viaceré otázky: Aký veľký má byť pokles, aby som zainvestoval? Ako dlho mám čakať na pokles? Mám investíciu rozložiť pre prípad, že by pokles pokračoval aj po investovaní? Na koľko častí by som ju v takom prípade mal rozložiť? Čo keď po zotavení trhu príde ďalší pokles?

Ak sa na ideálne investičné príležitosti pozrieme z nadhľadu desiatok rokov histórie, tak zistíme, že poklesy cien rádovo v percentách sú na dennom poriadku. Pokles cien o 10-20 % príde raz za niekoľko rokov. Prepad o 30-50 % nastáva tak raz za desaťročie a väčšie raz za storočie.

Taktiež sa môže stať, že pokles síce vráti cenu o niekoľko rokov dozadu, avšak práve do obdobia rozhodovania sa o investovaní. O nadvýnose z dôvodu prepadu trhu tak nemôže byť ani reč.

Vývoj na trhu nie je učebnicový ani pravidelný. Trh môže čakajúcim ujsť. Časovať trh je úloha je špekulantov, nie pre bežných investorov. Bežný investor by mal investovať dnes a nečakať na ideálnu príležitosť. Nemusí ju totiž zbadať, aj keď ju bude mať pred očami.
 

Smiling businessman shaking client hand, closing successful deal, sitting at table with laptop in office, satisfied hr manager hiring new employee, business partners handshaking at meeting

Podľahnutie emóciám
Najväčším priateľom neúspešnej investície je strach. Ten prichádza v čase, keď trhy zažívajú poklesy svojich hodnôt a hodnota investície ich nasleduje.
V takomto čase človek v snahe „zachrániť, čo sa len dá“ vyberá peniaze. Dôvodom výberu je ochrana pred ďalším poklesom, prípadne rada suseda, ktorý tie peniaze už dávno vybral.
Výber si človek môže ľahko zdôvodniť aj potrebou prečkať neisté časy a s cieľom vložiť peniaze späť až po zotavení trhov.

Pre zaujímavosť: Ak cena klesne o 10 %, tak na návrat na pôvodnú úroveň potrebuje vzrásť o 11 %. Ak sa cena postupne zníži o 20 %, tak po vzostupe o 25 % bude iba na hodnote, z ktorej začala klesať. A návrat po prepade o 50 % znamená, že cena sa zvýšila o 100 %.
Ceny indexov majú z dlhodobého horizontu rastúci trend. Kto teda čaká najprv na zotavenie trhov, sám seba oberá o zaujímavé zhodnotenia.
 

Garancia ako taká je spojená skôr s nákladmi než výnosmi. V trezore sa peniaze nerozmnožia. Ak peniaze majú čo-to zarobiť, potrebujú byť investované do nejakého projektu. Ani jeden projekt však nenesie 100-percentnú pravdepodobnosť úspechu.



Túžba po garancii
Svätý grál všetkých investícii je garantovaný výnos vo výške násobku miery inflácie a s možnosťou peniaze bez sankcií kedykoľvek vybrať.

Nájsť svätý grál sa pokúšali mnohí a nie je známe, že by sa ho niekomu podarilo nájsť. Obdobne je to s ideálnou investíciou.

Skutočnosť je taká, že každý výnos sa dosahuje pri určitej miere rizika a likvidity. Niečo ako garancia v podstate neexistuje, resp. produkty s garanciou nesú extrémne nízke až záporné výnosy.

Garancia ako taká je spojená skôr s nákladmi než výnosmi. V trezore sa peniaze nerozmnožia. Ak peniaze majú čo-to zarobiť, potrebujú byť investované do nejakého projektu. Ani jeden projekt však nenesie 100-percentnú pravdepodobnosť úspechu.

Smiling young Caucasian businessman shake hand of partner or colleague close deal after successful meeting in office. Happy male CEO or employee handshake get acquainted greet with business client.

Preferovanie domáceho
Investori neraz mylne považujú domáce investičné príležitosti za menej rizikové, než zahraničné. Dôvodom je pocit, že o domácich akciách, dlhopisoch či nehnuteľnostiach majú viac informácií než o zahraničných.
Faktom však je, že nestačí len mať informácie, ale treba ich vedieť aj vyhodnotiť. A s tým už bežný investor môže mať problém.

Navyše, investícia nie je iba o riziku, ale aj o výnose. Zahraničné investičné príležitosti môžu mať podstatne vyšší výnos než domáce a to pri porovnateľnom riziku. Informácie o tých zahraničných však treba získavať a prístup k nim nie je taký jednoduchý ako k informáciám o domácich.

Fixácia na nákupné ceny
Cena čohokoľvek závisí od záujmu kúpiť a predať. Vysoký záujem o kúpu cenu zvyšuje, vysoký záujem predať naopak cenu znižuje.

Predstavte si, že si kúpite oblečenie, no neskôr zistíte, že vám nevyhovuje. V tom istom momente je však možné zadovážiť si aj iné oblečenie, ktoré vám už vyhovovať bude. Ktorú možnosť si vyberiete?

A: budete nosiť už kúpený, aj keď nevyhovujúci odev
B: skúsite nevyhovujúci kus oblečenia predať, aj keď pod nákupnú cenu, a následne si kúpiť nový
C: vezmete si pôžičku a kúpou nového oblečenia budete mať v šatníku dve

Mať v šatníku veci, ktoré nám nevyhovujú, nie je racionálne. Podobne je to aj s investíciami. Ak sa naskytne zaujímavejšia investičná príležitosť, nie je dôvod nechávať peniaze v pôvodnej.

Častou chybou investorov je, že sa odmietajú vzdať stratových investícií s tým, že by výberom peňazí z nich prerobili. O odpredaji by uvažovali až vtedy, ak by boli aspoň na nule. Je to pochopiteľné, pretože strata „bolí“ dva až tri razy intenzívnejšie, ako radosť zo zisku.

Peniazom je pritom jedno, či sú uložené v tej či onej investícií. Peniazom prospieva iba rast hodnoty investície, iný vývoj z nich uberá. Ak sa ukáže výhodnejšia investičná príležitosť, netreba sa viazať na to, či momentálna investícia je v strate. Netreba čakať, kým bude v zisku. Výnosnejšia alternatíva zmaže straty z predošlej investície podstatne rýchlejšie.
 

Mať peniaze k dispozícii dvadsať rokov, stanoviť päťročný plán a očakávať požadovaný výsledok o dvanásť mesiacov, je to isté, akoby ste zasadili ovocný ker na miesto, kde by sa viac darilo stromom, a úrodu očakávali už v najbližšej sezóne.

Čo ja viem, čo bude
Bežný človek má časť peňazí, ktorej sa objektívne nedotkne desať až dvadsať rokov, resp. mnohí ľudia majú uložené peniaze, ktorých sa desať až dvadsať rokov nedotkli.

Tieto peniaze majú/mali pôvodne slúžiť ako výdavok či zábezpeka na „čo ja viem, čo bude?“ a preto majú/mali byť čo možno najrýchlejšie k dispozícii.

Ak už človek uvažuje o dlhodobom uložení peňazí, málokedy si vie predstaviť horizont dlhší ako päť rokov. Päť rokov býva maximálna dĺžka jeho videnia, resp. predstaviteľnej lehoty investovania peňazí.

Zároveň je bežnou požiadavkou vyhodnocovať stav investície a možnosť úpravy nastavenia investície.

Sú tu tak protiklady, ktoré bránia dosiahnuť vyššie výnosy: peniaze síce budú uložené desať až dvadsať rokov, no investícia je naplánovaná na najviac päť rokov a k vyhodnoteniu úspešnosti či vývoja má dôjsť tak ako v škole - každoročne.

Mať peniaze k dispozícii dvadsať rokov, stanoviť päťročný plán a očakávať požadovaný výsledok o dvanásť mesiacov, je to isté, akoby ste zasadili ovocný ker na miesto, kde by sa viac darilo stromom, a úrodu očakávali už v najbližšej sezóne.

 

 

Rozložte svoje riziko regionálne, aj sektorovo. Ak si zvolíte globálne investovanie s prevahou na rozvinutých trhoch od svetových správcov, nezväzujete si zbytočne ruky.

Orientačný investičný horizont
Ak sa dohodnete na stretnutí a stanovený čas dotyčný nie je prítomný, čakáte alebo odchádzate? Ak odídete, riešite v mysli premárnený čas a náklady na dostavenie sa na miesto stretnutia? V prípade, že sa rozhodnete ešte počkať, tak si vopred určíte, ako dlho budete čakať, kým odídete, alebo trvanie čakania závisí od niečoho iného? Ak sa dotyčná osoba nakoniec dostaví, budete od nej požadovať plnenie nad rámec pôvodne očakávaného? Prípadne opačná situácia: Ak prídete skôr a dotyčný je už prítomný, čakáte spolu až do dohodnutého času?Teraz si dotyčnú osobu zameňte za investíciu, od ktorej ste očakávali v určenom čase určitý výnos. Ten sa môže dostaviť aj skôr, než bolo v pláne, nemusí sa dostaviť vôbec, prípadne v danom čase jeho výška nedosiahne plánovanú úroveň.Presnosť nie je výsadou nielen ľudí ale ani finančných trhov. Očakávať exaktné čísla v stanovenom čase je pre množstvo externých vplyvov naivné. Pri investíciách treba počítať tak s kolísaním výnosov ako aj potrebou predĺžiť trvanie investície. Cieľom je v zásade dosiahnuť zisk a ak je investícia v strate, treba jej dať ešte nejaký čas. Presné načasovanie výberu peňazí na horizonte mnohých rokov je nereálne.

Investujte globálne a aktívne
Rozložte svoje riziko regionálne, aj sektorovo. Ak si zvolíte globálne investovanie s prevahou na rozvinutých trhoch od svetových správcov, nezväzujete si zbytočne ruky. Profesionálny tím analytikov totiž neskúma iba aktuálny potenciál investícií, ale vyhľadáva zaujímavé príležitosti aj pre budúcnosť. A vy tak podstupujete menšie riziko, že sa pri výbere investície urobíte chybné rozhodnutie.

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a my vám pomôžeme splniť svoje priania, sny a ciele.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.