Základná otázka dnešných dní znie: Mám vyberať peniaze, keď je moja investícia v mínuse? Na jednej strane je správnou odpoveďou „nie“. Súčasné poklesy sa dajú využiť na ďalšie investície. Nie je však všetko také jednoduché a jednoznačné, ako sa na prvý pohľad zdá.

Najjednoduchšie pravidlo úspešného investovania je, že nakupovať sa má pri nízkych a predávať pri vysokých cenách. Lenže cena odzrkadľuje záujem o investičný nástroj a dôvod poklesu záujmu oň môže byť rôzny.
Od začiatku roka akciové indexy vytrvalo klesajú. Poklesy investícií v desiatkach percent nie sú výnimkou. Po rokoch rastu je to nová skúsenosť, ktorá preverí deklarovanú toleranciu k investičnému riziku a odmení vytrvalosť pri dosahovaní dlhodobých cieľov.

Nie každá investícia, ktorá klesá na hodnote, si zaslúži dodatočné vklady. Sú investície, ktorých budúcnosť je veľmi otázna a dodatočné vklady sú v takom prípade ako liatie vody do deravého vedra.
Ako rozlíšiť, či sa dodatočný vklad oplatí alebo nie? Pri bežných globálnych stratégiách sú hlavnou voľbou výberu spomedzi všetkých spoločností tie najväčšie a pôsobiace v mnohých krajinách. Podnikanie týchto spoločností nie je veľmi citlivé na lokálne udalosti.

Nevyhnú sa však globálnym problémom v podobe rastúcich cien komodít, problémov v logistike či zmien v nákupnom správaní spotrebiteľov. Na druhej strane, tieto spoločnosti práve pre svoju účasť na viacerých trhoch dokážu vydržať na trhu dlhšie, ako spoločnosti s pôsobením v lokalite, ktorú zasiahlo určité negatívum.

Ak klesá globálny trh, niet veľa možností, ako uchrániť svoje úspory pred poklesom. Na druhej strane, globálny trh sa už roky uberá jedným smerom – nahor. Pri globálnom trhu platí, že poklesy sú vhodným obdobím na investovanie.

Tak ako po každej búrke vyjde slnko a každé slnečné počasie pokazia mračná. Neplatí to však pri špecifických cenných papieroch či finančných nástrojoch. Ak sa skrátka firme nedarí a niet cesty, aby si polepšila, dodatočné investície do nej neprinesú želaný úspech.
 

Skrátka sú investície, ktoré majú svoj vrchol za sebou. Čakanie, že strata sa niekedy zmení na zisk, je ako čakať na autobus, ktorý vymeškal a odmietanie využiť autobus, ktorý práve prišiel.

Či je to aj prípad kryptomien, ukáže čas. Majitelia internetových peňazí teraz zažívajú veľmi krušné chvíle. Zo stovky najznámejších kryptomien nám stačia dve ruky na to, aby sme spočítali, koľké z nich nie sú od začiatku roka v mínuse.

Straty kryptomien sú impozantné. Až 70 % z nich prišlo o polovicu svojej dolárovej hodnoty. Hádam potešiteľné pre majiteľov kryptomien je, že hodnotu virtuálnej meny im neznížila inflácia, ale výmenný kurz.

Skrátka sú investície, ktoré majú svoj vrchol za sebou. Čakanie, že strata sa niekedy zmení na zisk, je ako čakať na autobus, ktorý vymeškal a odmietanie využiť autobus, ktorý práve prišiel. Niekedy je naozaj lepšie ukončiť investíciu s vedomím straty a zamerať sa na investície, ktoré prinesú taký zisk, ktorý zmaže aj straty z ostatných. Aj o tom je diverzifikácia investičného rizika.

Ak chcete rozumne investovať, dohodnite si stretnutie so skúseným finančným sprostredkovateľom, ktorý zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám dostatočne diverzifikované portfólio.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej