Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

S nápadom presunúť sporiteľov späť do rizikovejších a výnosnejších fondov sa stotožňujú aj politici. Čo chýba je spôsob, akým sa to zrealizuje. V zásade ide o postupný presun úspor z garantovaných dlhopisových fondov do negarantovaných. Nevyriešenou otázkou je, kedy sa tento presun má začať a ako dlho má trvať.

Odborná verejnosť aj politici sa zhodnú, čo je vzácny jav. Avšak aj keď sa zhodli, sporiteľ tým ešte nič nezískal. Kým sa totiž začnú jeho úspory v dôchodkových fondov presúvať, uplynie ešte nejaký čas. Pritom táto téma a aj zhoda nie sú nové.
Má sporiteľ čakať, kým sa odsúhlasí zákon a začnú sa jeho dôchodkové úspory dostávať do želanej podoby? Určite nie. Celý proces môže urýchliť a zlepšiť si tým vyhliadky na výšku dôchodku.

Už dnes si môže presunúť malú časť dôchodkových úspor do výnosnejších fondov. Stačí sa prihlásiť do svojho účtu cez internet, prípadne vypísať žiadosť. Keďže má ísť o postupné a nie nárazové presúvanie, tento krok treba opakovať v pravidelnom intervale. Či už pôjde o týždenný, mesačný, štvrťročný alebo polročný, je už na samotnom sporiteľovi.

Veľkosť presúvanej sumy súvisí s dĺžkou obdobia, počas ktorého sa celý proces má zrealizovať. Hovorí sa o dvanástich mesiacoch až troch rokoch. To je opäť otázka na samotného sporiteľa. Čím kratšie trvanie, tým vyššie investičné riziko s potenciálom vyššieho výnosu.
 

Čím dlhšie bude mať peniaze v rizikovejších fondoch, tým nižšie riziko bude podstupovať a zároveň má vyššiu šancu viac zhodnotiť svoje dôchodkové úspory.

Celá zmena spočíva v nastavení rozloženia existujúceho majetku a nasmerovania nových príspevkov. Nové príspevky by mali smerovať do negarantovaného fondu. Rozloženie existujúceho majetku sa rieši cez pomerové rozdelenie medzi garantovaný a negarantovaný fond. Napríklad začať 95% : 5% v prospech garantovaného a postupne ho meniť na 90% : 10%, 85 % : 15 % atď. podľa toho, aký dlhý čas má táto úprava trvať.

Keďže sa odporúčanie odbornej verejnosti vzácne zhoduje s politickou vôľou, sporiteľ nemá mať dôvod dilemy. Ide len o to, či chce čakať, kým presun urobia za neho druhí, alebo sa na to podujme sám. Čím dlhšie bude mať peniaze v rizikovejších fondoch, tým nižšie riziko bude podstupovať a zároveň má vyššiu šancu viac zhodnotiť svoje dôchodkové úspory.

Ak si neviete poradiť ako na to, kontaktujte svojho sprostredkovateľa dôchodkového sporenia. Je uvedený na zmluve, ktorú ste podpisovali. Ak ju neviete nájsť, môžete sa obrátiť na ľubovoľného finančného agenta s licenciou na starobné dôchodkové sporenie. Ak nevyjde ani to, stále môžete kontaktovať priamo dôchodkovú správcovskú spoločnosť, v ktorej máte vedenú zmluvu. Politik je totiž posledný človek, ktorý by vám vytvoril dôchodok podľa vašich predstáv.
 

Chcete si správne sporiť na dôchodok?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej