Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Dôvodom dostatočnej finančnej rezervy je nemať starosti a môcť si dovoliť žiť život podľa vlastných predstáv. Ten môže byť ohrozený v prípade poklesu či výpadku pravidelného príjmu. Úlohou rezervy však nie je nahradiť príjem, ale náklady potrebné na udržanie životného štandardu.

Príjem býva väčšinou vyšší ako výdavky, preto je pri stanovení výšky finančnej rezervy potrebné orientovať sa práve na mínusové položky. Veď pri výpadku príjmu nie je potrebné pokračovať v sporení, ale dôležité je nevymeškať povinné platby.

Stratený príjem je, samozrejme, dôležité čo najrýchlejšie nahradiť novým. Ako dlho to trvá? Ako u koho. Do hry vstupuje vek, kvalifikácia, región, obdobie straty príjmu, ochota hľadať, atď.

Presné štatistiky trvania hľadania zamestnania nie sú. Niekto si hľadá nové miesto už počas výpovednej lehoty, niekto ho má isté ešte pred tým. Hrubý odhad z roku 2016 hovorí, že tri štvrtiny hľadajúcich sú úspešní do troch mesiacov. Okrem individuálnych charakteristík uchádzača však do hry vstupuje aj ekonomická situácia v krajine.
 

Čím dlhšie je človek bez príjmu, tým viac bude narastať problém nájsť si ho.

O čosi ľahšie sa hľadá nová práca v Bratislave než v Rimavskej Sobote. Aj mesiac, resp. ročné obdobie má vplyv na počet pracovných ponúk. Nehovoriac o samotných profesiách, pretože o niektoré je väčší záujem než o iné. Podobne je to aj s vekom uchádzača, keďže tridsiatnici si nájdu prácu skôr než mladší či starší od nich.

Čas hľadania práce skráti aj aktivita nezamestnaného, resp. nespoliehanie sa výlučne na schopnosti a ochotu úradníkov na úrade práce.

V neposlednom rade je dôležitý aj psychická vyrovnanosť človeka na pohovore. Čím skôr potrebuje získať nový príjem, tým viac bude pod psychickým tlakom. To sa môže odzrkadliť na vnímaní uchádzača hodnotiacou komisiou.

Existencia a výška finančnej rezervy ovplyvňuje, či človek musí zobrať prvú ponuku práce alebo bude mať možnosť vyberať si z viacerých ponúk, resp. bude mať možnosť hľadať ďalej. Čím dlhšie je človek bez príjmu, tým viac bude narastať problém nájsť si ho.

Prečo teda tri až šesť mesiacov? Vo všeobecnosti trvá väčšine ľudí najviac tri mesiace, kým si nájdu nový zdroj príjmu. Menšej časti to trvá najviac šesť mesiacov. Rezerva od troch do šiestich mesiacov tak pokrýva väčšinu ľudí.

Postačujúca výška finančnej rezervy totiž u niekoho môže byť už pri mesačnej úrovni výdavkov, u iného až dvanásť. Ak ste vo veku 30 až 40 rokov, ovládate cudzie jazyky i počítač, máte vodičský preukaz na niekoľko kategórií, žiadanú kvalifikáciu a vo vašom regióne je o taký typ zamestnanca záujem, skutočne vám stačí rezerva najviac na mesiac. Za každé „nie“ je potrebné výšku rezervy postupne zvyšovať.

Znie to paradoxne, no práve tí najmenej zarábajúci potrebujú mať finančnú rezervu vybudovanú na dlhšie obdobie, než nadpriemerne zarábajúci. Výška mzdy totiž súvisí aj so záujmom o schopnosti človeka. Nadpriemerne zarábajúci navyše môže vždy poľaviť zo svojich výdavkov, kým človek s nízkym príjmom už nemá veľký priestor na výdavkové úspory.

Čím väčšia finančná rezerva, tým lepšia stratégia na hľadanie práce sa dá vytvoriť. Ak neviete, ako si takúto rezervu vytvoriť, skúste osloviť nezávislého finančného sprostredkovateľa a nechajte si vypracovať finančný plán.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej