Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Inflácia sa týka všetkých bez výnimky a znamená, že za rovnaký peniaz si neskôr budete môcť kúpiť menej. To je dôvod, prečo držať peniaze či už v šuflíku alebo na bežnom účte nie je vhodné. Jednoducho sa znehodnocujú.

Pripomeňme si, že rast inflácie nad úroveň, na akú sme boli roky zvyknutí, začal v máji 2021. Ešte v to leto pokorila medziročná inflácia hranicu 4 % a koncom roka sa inflácia s úrovňou 8 % dostala už aj do večerných správ. S nástupom tohto roka jej rast iba pokračoval a stal sa bežnou súčasťou spravodajstva. Spolu s ňou aj rady, ako pred ňou ochrániť úspory. Viacerí radia presunúť úspory na investičné účty.

Ako by ste však na tom boli v prípade, že by ste zmieňované rady poslúchli a investovali všetky svoje úspory napríklad na prelome rokov? V prvom rade si treba uvedomiť, že úspory boli v tom čase infláciou už znehodnotené.

Ak by ste investovali v januári, hodnota investície by vám do augusta klesla o 12,5 %. Ak vo februári, tak by bol prepad síce nižší, ale stále by to bolo -7,6 %. Marcovým začiatkom investície by to bolo o dosť lepšie, avšak stále so stratou 2,5 % a aprílový začiatok by priniesol opäť stratu 7,6 %. K týmto poklesom treba pripočítať ešte infláciu. V porovnaní s výnosom v banke ide o výrazné rozdiely.

Znamená to, že investovanie sa neoplatí? Nie, práve naopak. Dôležitejšie ako inšpirovanie sa všeobecnými radami je mať vlastný finančný plán s dostatočnou rezervou a až potom sa môžete obzerať po investíciách. Pamätajte, že tie majú zmysel, len ak o nich uvažujete v dlhodobom horizonte.

V dostatočne dlhom čase totiž nie sú dôležité krátkodobé zmeny, ale celkový výsledok. V tomto prípade skrátka platí, že je dôležité dobehnúť do cieľa maratónu a nezáleží na tom, či ste sa počas neho niekde zastavili alebo sa vrátili po vyzutú tenisku.

Investície majú v živote človeka miesto pri strednodobých a dlhodobých finančných cieľoch. Bankové produkty majú zase v rámci finančného plánovania svoje miesto pri krátkodobých cieľoch. V banke treba mať peniaze, ktoré sú určené ako železná rezerva napríklad pre prípad výpadku príjmu. Dlhodobé ciele majú za úlohu udržať kúpnu silu peňazí, čo je zase nad sily bankových vkladov.
 

Nečakajte od investície zázraky na počkanie. V krátkodobom horizonte sa výnosy pohybujú v podstatne väčšom intervale ako pri dlhodobom horizonte.

Prečo neinvestovať všetky úspory

  • Minulú infláciu neporazíte novou investíciou. Iba ak by vám vyšla špekulácia, ktorá však okrem zisku vie priniesť aj stratu celého vkladu.
  • Nečakajte od investície zázraky na počkanie. V krátkodobom horizonte sa výnosy pohybujú v podstatne väčšom intervale ako pri dlhodobom horizonte. Napríklad bežné výnosy rok trvajúcej investície sú od -47 % do + 53 %, kým výnosy desaťročnej investície sú od -7,5 % do +15,7 %.
  • Majte finančnú rezervu uloženú tak, aby ste sa mohli spoľahnúť, že ňou uhradíte bežné výdavky počas jedného až troch mesiacov. Úspory nad túto hranicu môžu tvoriť investíciu.
  • Nehľadajte najvýnosnejšie riešenia. Začnite najprv dostatočnou diverzifikáciou a regulovanými finančnými nástrojmi.
  • Neinvestujte jednorazovo. Postupným investovaním rozložíte investičné riziko cez priemerovanie nákupnej ceny.

Ak neviete, ako začať, začnite aspoň konzultáciou s nezávislým finančným sprostredkovateľov, ktorý má oprávnenie na poskytovanie služieb v sektore kapitálového trhu. Ich zoznam je k dispozícii na stránkach Národnej banky Slovenska.

Potrebujete poradiť?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej