Investícia do nehnuteľnosti sa považuje za voľbu istoty. Nehnuteľnosť je hmatateľná a predpokladá sa, že jej cena sa bude iba zvyšovať. S vlastníctvom sú však spojené aj rôzne povinnosti, na ktoré sa často pri porovnávaní výnosov zabúda. Pritom vás od nich vie odbremeniť realitný fond.

Investícia do nehnuteľnosti láka nejedného Slováka. Najžiadanejšie sú byty, domy a stavebné pozemky. O nehnuteľnosť v podobe ornej pôdy, lesov či pasienkov investičnú predstavu už tak veľmi nemá. No nehnuteľnosti sú aj administratívne budovy, logistické parky, sklady i nákupné centrá. Čo to teda znamená „investovať do nehnuteľností“?

Každá nehnuteľnosť je špecifická. Už sám pojem „nehnuteľný“ naznačuje, že dva identické byty či domy na dvoch rôznych miestach budú mať aj rôznu cenu. Špecifiká tam iba začínajú.

Nehnuteľnosť znamená v prvom rade výdavky. Okrem jednorazovej nákupnej ceny treba počítať s daňami a poplatkami vyplývajúcimi z vlastníctva. Navyše pri určitých nehnuteľnostiach vyplývajú pre vlastníkov povinnosti – starať sa, obhospodarovať či neohrozovať. A tieto povinnosti sú spojené s ďalšími výdavkami.
Pozitívne však je, že na nehnuteľnosti sa dá zarobiť a zarábať. Zarobiť sa dá v prípade jej predaja za vyššiu než nákupnú cenu (a pokrytí všetkých výdavkov spojených s obchodom). Zarábať sa dá jej uvedením do používania druhou osobou.

Byty, budovy i pozemky sa dajú prenajímať. S týmto príjmom sú však okrem výdavkov spojené aj riziká. Najväčšie riziko je obava z toho, že sa nehnuteľnosť majiteľovi nevydá v pôvodnom stave. Samozrejme, v prípade spôsobenej škody je možné riešiť spory súdnou cestou, no vidina niekoľkoročného sporu s neistým výsledkom odradila nejedného.

Menšie riziko, keďže ide o chýbajúce peniaze a nie potrebu ďalších výdajov na rekonštrukciu, sú neporiadni podnájomníci. Či sú to meškajúce alebo až nezaplatené platby, ide vždy o zvýšenú potrebu komunikácie.
Výnos z investície do nehnuteľnosti je určite zaslúžený. Je však otázne, či je vzhľadom na rozsah nevyhnutných úkonov k jeho dosiahnutiu aj adekvátny.
 

Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.

Jednou z možných ciest, ako negatíva spojené so zarábaním na realitnom trhu preniesť na cudzie plecia, je investícia do realitného fondu.

Treba však upozorniť na jednu vec: realitný fond neinvestuje do takých istých nehnuteľností, po akých túžia bežní ľudia. Čo to vlastne znamená investovať do realít cez realitný fond?

Investíciou do realitného fondu sa človek stane spoluvlastníkom obchodných priestorov, priemyselných i logistických parkov, kancelárskych priestorov, obchodného domu, nákupného centra, fotovoltaickej elektrárne, pozemkov, bytového komplexu i výrobného závodu. Porovnávanie vývoja realitného fondu s vývojom cien obytných nehnuteľností teda veľmi neprichádza do úvahy.

Ponuka realitných fondov však nie je ohraničená najbližšou bankovou pobočkou ani hranicami Slovenska. Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.
Stovky tisíc bytov v desiatkach krajinách, desiatky tisíc komerčných nehnuteľností či rozľahlé kilometre štvorcové pozemkov s rôznym využitím sú k dispozícii práve cez túto špecifickú skupinu podielových fondov. Nehnuteľnosti v centrách či okrajoch veľkomiest, malých miest, Nejde iba o ich vlastníctvo, ale aj o výstavbu, o starostlivosť či o obchodovanie s nimi.

Realitné fondy sú nielen vhodným doplnkom k akciovým a dlhopisovým investíciám ale predovšetkým alternatívou k vlastneniu jednej či niekoľkých nehnuteľností jedným vlastníkom. Výkonnosť realitných fondov sa za uplynulých desať rokov pohybuje v závislosti od zamerania od -6,56% po 23,14 % ročne.

Správny výber investícií si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu každého investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Preto, ak sa vám to zdá zložité, oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať do nehnuteľností?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.