Investícia do nehnuteľnosti sa považuje za voľbu istoty. Nehnuteľnosť je hmatateľná a predpokladá sa, že jej cena sa bude iba zvyšovať. S vlastníctvom sú však spojené aj rôzne povinnosti, na ktoré sa často pri porovnávaní výnosov zabúda. Pritom vás od nich vie odbremeniť realitný fond.

Investícia do nehnuteľnosti láka nejedného Slováka. Najžiadanejšie sú byty, domy a stavebné pozemky. O nehnuteľnosť v podobe ornej pôdy, lesov či pasienkov investičnú predstavu už tak veľmi nemá. No nehnuteľnosti sú aj administratívne budovy, logistické parky, sklady i nákupné centrá. Čo to teda znamená „investovať do nehnuteľností“?

Každá nehnuteľnosť je špecifická. Už sám pojem „nehnuteľný“ naznačuje, že dva identické byty či domy na dvoch rôznych miestach budú mať aj rôznu cenu. Špecifiká tam iba začínajú.

Nehnuteľnosť znamená v prvom rade výdavky. Okrem jednorazovej nákupnej ceny treba počítať s daňami a poplatkami vyplývajúcimi z vlastníctva. Navyše pri určitých nehnuteľnostiach vyplývajú pre vlastníkov povinnosti – starať sa, obhospodarovať či neohrozovať. A tieto povinnosti sú spojené s ďalšími výdavkami.
Pozitívne však je, že na nehnuteľnosti sa dá zarobiť a zarábať. Zarobiť sa dá v prípade jej predaja za vyššiu než nákupnú cenu (a pokrytí všetkých výdavkov spojených s obchodom). Zarábať sa dá jej uvedením do používania druhou osobou.

Byty, budovy i pozemky sa dajú prenajímať. S týmto príjmom sú však okrem výdavkov spojené aj riziká. Najväčšie riziko je obava z toho, že sa nehnuteľnosť majiteľovi nevydá v pôvodnom stave. Samozrejme, v prípade spôsobenej škody je možné riešiť spory súdnou cestou, no vidina niekoľkoročného sporu s neistým výsledkom odradila nejedného.

Menšie riziko, keďže ide o chýbajúce peniaze a nie potrebu ďalších výdajov na rekonštrukciu, sú neporiadni podnájomníci. Či sú to meškajúce alebo až nezaplatené platby, ide vždy o zvýšenú potrebu komunikácie.
Výnos z investície do nehnuteľnosti je určite zaslúžený. Je však otázne, či je vzhľadom na rozsah nevyhnutných úkonov k jeho dosiahnutiu aj adekvátny.
 

Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.

Jednou z možných ciest, ako negatíva spojené so zarábaním na realitnom trhu preniesť na cudzie plecia, je investícia do realitného fondu.

Treba však upozorniť na jednu vec: realitný fond neinvestuje do takých istých nehnuteľností, po akých túžia bežní ľudia. Čo to vlastne znamená investovať do realít cez realitný fond?

Investíciou do realitného fondu sa človek stane spoluvlastníkom obchodných priestorov, priemyselných i logistických parkov, kancelárskych priestorov, obchodného domu, nákupného centra, fotovoltaickej elektrárne, pozemkov, bytového komplexu i výrobného závodu. Porovnávanie vývoja realitného fondu s vývojom cien obytných nehnuteľností teda veľmi neprichádza do úvahy.

Ponuka realitných fondov však nie je ohraničená najbližšou bankovou pobočkou ani hranicami Slovenska. Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.
Stovky tisíc bytov v desiatkach krajinách, desiatky tisíc komerčných nehnuteľností či rozľahlé kilometre štvorcové pozemkov s rôznym využitím sú k dispozícii práve cez túto špecifickú skupinu podielových fondov. Nehnuteľnosti v centrách či okrajoch veľkomiest, malých miest, Nejde iba o ich vlastníctvo, ale aj o výstavbu, o starostlivosť či o obchodovanie s nimi.

Realitné fondy sú nielen vhodným doplnkom k akciovým a dlhopisovým investíciám ale predovšetkým alternatívou k vlastneniu jednej či niekoľkých nehnuteľností jedným vlastníkom. Výkonnosť realitných fondov sa za uplynulých desať rokov pohybuje v závislosti od zamerania od -6,56% po 23,14 % ročne.

Správny výber investícií si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu každého investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Preto, ak sa vám to zdá zložité, oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať do nehnuteľností?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.