Investícia do nehnuteľnosti sa považuje za voľbu istoty. Nehnuteľnosť je hmatateľná a predpokladá sa, že jej cena sa bude iba zvyšovať. S vlastníctvom sú však spojené aj rôzne povinnosti, na ktoré sa často pri porovnávaní výnosov zabúda. Pritom vás od nich vie odbremeniť realitný fond.

Investícia do nehnuteľnosti láka nejedného Slováka. Najžiadanejšie sú byty, domy a stavebné pozemky. O nehnuteľnosť v podobe ornej pôdy, lesov či pasienkov investičnú predstavu už tak veľmi nemá. No nehnuteľnosti sú aj administratívne budovy, logistické parky, sklady i nákupné centrá. Čo to teda znamená „investovať do nehnuteľností“?

Každá nehnuteľnosť je špecifická. Už sám pojem „nehnuteľný“ naznačuje, že dva identické byty či domy na dvoch rôznych miestach budú mať aj rôznu cenu. Špecifiká tam iba začínajú.

Nehnuteľnosť znamená v prvom rade výdavky. Okrem jednorazovej nákupnej ceny treba počítať s daňami a poplatkami vyplývajúcimi z vlastníctva. Navyše pri určitých nehnuteľnostiach vyplývajú pre vlastníkov povinnosti – starať sa, obhospodarovať či neohrozovať. A tieto povinnosti sú spojené s ďalšími výdavkami.
Pozitívne však je, že na nehnuteľnosti sa dá zarobiť a zarábať. Zarobiť sa dá v prípade jej predaja za vyššiu než nákupnú cenu (a pokrytí všetkých výdavkov spojených s obchodom). Zarábať sa dá jej uvedením do používania druhou osobou.

Byty, budovy i pozemky sa dajú prenajímať. S týmto príjmom sú však okrem výdavkov spojené aj riziká. Najväčšie riziko je obava z toho, že sa nehnuteľnosť majiteľovi nevydá v pôvodnom stave. Samozrejme, v prípade spôsobenej škody je možné riešiť spory súdnou cestou, no vidina niekoľkoročného sporu s neistým výsledkom odradila nejedného.

Menšie riziko, keďže ide o chýbajúce peniaze a nie potrebu ďalších výdajov na rekonštrukciu, sú neporiadni podnájomníci. Či sú to meškajúce alebo až nezaplatené platby, ide vždy o zvýšenú potrebu komunikácie.
Výnos z investície do nehnuteľnosti je určite zaslúžený. Je však otázne, či je vzhľadom na rozsah nevyhnutných úkonov k jeho dosiahnutiu aj adekvátny.
 

Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.

Jednou z možných ciest, ako negatíva spojené so zarábaním na realitnom trhu preniesť na cudzie plecia, je investícia do realitného fondu.

Treba však upozorniť na jednu vec: realitný fond neinvestuje do takých istých nehnuteľností, po akých túžia bežní ľudia. Čo to vlastne znamená investovať do realít cez realitný fond?

Investíciou do realitného fondu sa človek stane spoluvlastníkom obchodných priestorov, priemyselných i logistických parkov, kancelárskych priestorov, obchodného domu, nákupného centra, fotovoltaickej elektrárne, pozemkov, bytového komplexu i výrobného závodu. Porovnávanie vývoja realitného fondu s vývojom cien obytných nehnuteľností teda veľmi neprichádza do úvahy.

Ponuka realitných fondov však nie je ohraničená najbližšou bankovou pobočkou ani hranicami Slovenska. Nehnuteľnosti sú všade vo svete a zahraničné podielové fondy umožňujú byť spoluvlastníkom nielen samotných nehnuteľností, ale aj firiem pôsobiacich so svojimi službami na realitnom trhu v množstve krajín.
Stovky tisíc bytov v desiatkach krajinách, desiatky tisíc komerčných nehnuteľností či rozľahlé kilometre štvorcové pozemkov s rôznym využitím sú k dispozícii práve cez túto špecifickú skupinu podielových fondov. Nehnuteľnosti v centrách či okrajoch veľkomiest, malých miest, Nejde iba o ich vlastníctvo, ale aj o výstavbu, o starostlivosť či o obchodovanie s nimi.

Realitné fondy sú nielen vhodným doplnkom k akciovým a dlhopisovým investíciám ale predovšetkým alternatívou k vlastneniu jednej či niekoľkých nehnuteľností jedným vlastníkom. Výkonnosť realitných fondov sa za uplynulých desať rokov pohybuje v závislosti od zamerania od -6,56% po 23,14 % ročne.

Správny výber investícií si vyžaduje individuálne zhodnotiť situáciu každého investora a vyskladať mu portfólio presne na mieru. Preto, ak sa vám to zdá zložité, oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne riešenie vhodné pre vás.
 

Chcete začať investovať do nehnuteľností?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Business people discussion advisor concept

Zbystrite pozornosť, ak si všimnete tieto znaky. Možno vám neradí finančný profesionál

Voľakedy bolo finančné rozhodovanie pomerne jednoduché – jeden produkt pre všetkých. Buď ho človek chcel alebo nie. Alternatíva nebola. Dnes máme druhý extrém. Tisíce produktov a ak nejaký chceme, potrebujeme sa v nich vyznať. Alebo si nechať poradiť.

Čítať ďalej
Businessmen trading stocks online. Stock brokers looking at graphs, indexes and numbers on multiple computer screens. Colleagues in discussion in traders office. Business success concept.

Alternatíva k bankám? Kapitálový trh

Možno viete, možno nie, ale aj na Slovensku máme burzu cenných papierov. Ak čakáte, že na nej uvidíte množstvo monitorov a pri nich nervózne postávajúcich obchodníkov, scénu známu z rôznych filmov, sklameme vás. Burzu síce máme, ale úplne odlišnú od tých filmových.

Čítať ďalej
Beautiful Female Data Scientist Works on Personal Computer Wearing a Headset in Big Infrastructure Control and Monitoring Room. Woman Engineer in a Call Center Office Room with Colleagues.

Osobné údaje sú na predaj

Svoje súkromie si mnohí z nás chránia. Nechceme, aby druhí o nás vedeli čisto osobné informácie. Napríklad rodné číslo, príjem, ale niekedy aj meno s bydliskom. Na akú sumu by ste nacenili tieto údaje, ak by ste ich chceli predať? Predali by ste ich vôbec?

Čítať ďalej
Female Real Estate agent offer home ownership and life insurance to young couple.

Oplatí sa vlastniť jednu alebo desiatky nehnuteľností?

Investícia do nehnuteľnosti sa považuje za voľbu istoty. Nehnuteľnosť je hmatateľná a predpokladá sa, že jej cena sa bude iba zvyšovať. S vlastníctvom sú však spojené aj rôzne povinnosti, na ktoré sa často pri porovnávaní výnosov zabúda. Pritom vás od nich vie odbremeniť realitný fond.

Čítať ďalej
Sustainable development concept. Global network. Environmental issue. Elements of this image furnished by NASA. 3D rendering.

V čom sú ESG investície zaujímavejšie?

Ak ste si v tomto období všimli reklamu na investovanie, tak najskôr šlo o investovanie s dlhodobou udržateľnosťou. ESG sa vo svete investícií stáva čoraz frekventovanejším pojmom. Naozaj ide o výhodnú investíciu? Je to výhodnejšie ako tradičné investičné stratégie?

Čítať ďalej
Saving, woman stacking gold coins into increasing columns

Hľadáte istotu v zlate? A v ktorom?

Zlato je ochranca pred infláciou a poistkou pred zlými politickými rozhodnutiami. Zlato je známe všade vo svete, považuje sa za bezpečný prístav v čase neistých trhov. Skrátka je to ideálny nástroj do zlých časov. Skutočne?

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.