Čakáte, kým sa ceny nehnuteľností znížia, aby ste si mohli dovoliť vlastné bývanie? Pokles cien nehnuteľností však nie je dobrým znamením. Kedy by sa tak mohlo stať?

Ceny realít kopírujú ekonomický cyklus a finančné možnosti záujemcov. V čase recesie, teda keď podniky prepúšťajú zamestnancov, zvyšuje sa nezamestnanosť a keď klesá objem objednávok, ceny nehnuteľností zvyknú klesať.

Hypotéky podporujú apetít kúpychtivých. Ak nebudú dostupné, resp. budú dostupné iba pre určitú skupinu záujemcov, prejaví sa to aj v cenách nehnuteľností. Sprísnenie podmienok teda zúži okruh kupcov.

Rast cien nehnuteľností sa v súčasnosti zdôvodňuje rastom cien stavebných materiálov. Ak by ceny klesli, mohlo by sa to prejaviť aj v cenách. Lenže nie tých práve dostavaných, ale až tých, ktoré sa začnú stavať.

Ceny sú tvorené podľa ponuky a dopytu. Ak by bola alternatíva k vlastneniu bývania, tiež sa to prejaví na cene. Alternatívou je napríklad nájomné bývanie. Kým sa však postaví 20 000 bytových jednotiek ročne, bude to chvíľu trvať.
 

Jedinou cestou, ako riešiť vlastné bývanie, je myslieť naň veľa rokov vopred a začať budovať finančný vankúš.

Kvantitatívne uvoľňovanie je pojem, ktorý už asi každý počul. Znamená asi toľko, že v ekonomike je veľa peňazí a tí, ktorí ich majú, sa ich snažia niekam uložiť. Ak ich budú mať doma či v banke, prílev nových peňazí z nich urobí menejcenné papiere.

V súčasnosti nie je veľa argumentov, prečo by mali ceny nehnuteľností prestať rásť. Ak by sa aj zastavili, znamenalo by to iba toľko, že kto si ju nemôže dovoliť dnes, nebude si ju môcť dovoliť ani o mesiac. Pokiaľ by sa mu teda výrazne nezlepšil príjem.

Jedinou cestou, ako riešiť vlastné bývanie, je myslieť naň veľa rokov vopred a začať budovať finančný vankúš. V tom lepšom prípade postačí na kúpu, v tom bežnom prípade poslúži ako rezerva na dofinancovanie k hypotéke.
 

Kedy chcete bývať vo vlastnom?

Ak si chcete dovoliť vlastné bývanie čím skôr, mali by ste sa na to začať čím skôr pripravovať. Ak neviete, ako na to, zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme. Spoločne nájdeme riešenie, ktoré vám pomôže na ceste za vlastným bývaním.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.