Koľko sporíte svojim deťom? Každému rovnako? A čo ak vám prezradíme, že takto zvýhodňujete prvorodeného? Ak chcete vedieť, ako spravodlivo sporiť pre deti, prečítajte si náš článok.

Čo je skutočne spravodlivé delenie? Ak má mať každý rovnako alebo ak má mať každý rovnaký úžitok?
Predstavte si situáciu, že sa tri deti chcú pozerať ponad múr. Bez pomoci ponad plot vidí iba jedno - najvyššie dieťa. Zvyšné dve sú v porovnaní s plotom nízke. Druhé potrebuje k pohľadu ponad plot iba pár centimetrov, tretie ešte o čosi viac.

Máte však k dispozícii tri debničky, na ktoré sa deti môžu postaviť. Dáte každému dieťaťu po jednej debne alebo ich rozdelíte tak, aby každé dieťa videlo ponad múr? Inak povedané: čo je cieľom delenia – mať rovnako alebo mať rovnaký úžitok?

Rodinný rozpočet sa s pribúdajúcimi deťmi automaticky nezvýši
Rodičia či starí rodičia sú ochotní pomôcť svojim potomkom, no ani ich možnosti nie sú neobmedzené. Skrátka, ak dokážu odložiť mesačne 20 alebo 50 eur, tak je to bez ohľadu na to, či majú detí päť alebo iba jedno. So zvyšujúcim sa počtom detí sa finančné možnosti sporenia automaticky nezvyšujú.
 

Trvanie má pri dlhodobom sporení väčší efekt na výsledok, než výška príspevku. Zložené úročenie dokáže robiť divy, ale trvá istý čas, kým sa prejaví. Ukážeme si to na grafoch.

Viac detí prináša dilemu
Spojiť narodenie prvého dieťaťa s uzavretím zmluvy o sporení je rozumné. Pravidelne i nepravidelne môžu prispievať rodičia i starí rodičia. Ak by súrodenec prišiel na svet po troch-štyroch rokoch, stav účtu prvorodeného by už mohol byť 2300 eur. Aké možnosti sa potom ponúkajú rodičom?

 1. Dorovnať stav a na účet druhého dieťaťa dať 2300 eur.
 2. S pocitom spravodlivého prístupu začnú sporiť rovnakú sumu aj druhému dieťaťu.
 3. Rodičia premenujú účet zo „sporenie pre prvé dieťa“ na „sporenie pre všetky naše deti“.
 4. Otvoriť druhý účet a rozdeliť nasledujúce platby medzi obe deti.

Prvé dve možnosti sú spojené so zvýšenými výdavkami rodičov, kým tretia a štvrtá možnosť nevyžadujú žiadne dodatočné financie. Už asi tušíte, že spravodlivosť pri peniazoch nie je úplne jednoznačná a zosúladiť ju z finančnými možnosťami rodiny nie je jednoduché.

Čas, výnosy a inflácia
Trvanie má pri dlhodobom sporení väčší efekt na výsledok, než výška príspevku. Zložené úročenie dokáže robiť divy, ale trvá istý čas, kým sa prejaví. Ukážeme si to na grafoch.

Napríklad pri sporení 50 eur mesačne pri 5 % zhodnotení trvá približne 14 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku (Graf 1). Pri 10 % zhodnotení je to polovičný čas (Graf 2). Naopak, pri 3 % zhodnotení sa tento efekt počas osemnástich rokov sporenia ani neprejaví.
Pri dlhodobých sporeniach je preto veľmi dôležité, do akého investičného produktu nasmerujete peniaze.
 

Graf 1: Efekt zloženého úročenia

Efekt zloženého úročenia 1_1

Pri sporení 50 eur mesačne pri 5 % zhodnotení trvá približne 14 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku.

Graf 2: Efekt zloženého úročenia

Efekt zloženého úročenia 2_1

Pri sporení 50 eur mesačne pri 10 % zhodnotení trvá približne 7 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku.

Inflácia zase z dlhodobého horizontu zaručí, že za rovnaké peniaze si v budúcnosti kúpite menej než dnes (Graf 3). Inak povedané, na zakúpenie toho istého bude treba mať v budúcnosti viac peňazí (napríklad kúpa nehnuteľnosti).

Graf 3: Vývoj kúpnej sily peňazí

Tabulka 3

Inflácia z dlhodobého horizontu zaručí, že za rovnaké peniaze si v budúcnosti kúpite menej než dnes. 

Pre zopakovanie: Pri dlhodobých sporeniach je preto veľmi dôležité, do akého investičného produktu nasmerujete peniaze.

Riešenie v podobe rovnakej nasporenej sumy znamená, že každé dieťa síce dostane rovnako, ale kvôli inflácii si za nasporené peniaze najviac zadováži prvé dieťa (tabuľka). Čím väčší vekový rozdiel budú deti mať, tým väčší rozdiel bude v kúpnej sile peňazí.
 

  1. dieťa 2. dieťa 3. dieťa
Začiatok sporenia v roku 2021 2025 2028
Trvanie sporenia 18 rokov 18 rokov 18 rokov
Výška mesačného príspevku 50 eur 50 eur 50 eur
Zhodnotenie 5 % p. a. 5 % p. a. 5 % p. a.
Dieťa v 18. roku dostane  17 533 eur 17 533 eur 17 533 eur
Výber peňazí v roku 2039 2043 2046
Kúpna sila peňazí pri 2 % inflácii 12 276 eur 11 341 eur 10 687 eur

Aké sú riešenia

 1. Sporenie pre každé dieťa (rovnako každému)
  V ideálnom prípade bude každé dieťa mať ku koncu sporenia pri identickom objeme vkladov aj identický stav investičného účtu (na finančnom trhu a kolísavých zhodnoteniach je to nereálne).
  Nevýhoda: Vzhľadom na dnešok budú mať mladšie deti z ich úspor menší úžitok pre infláciu. (Pretože každé dieťa dostane identickú sumu ale v časových odstupoch.)
 2. Spoločný účet pre všetky deti
  Deti budú mať spoločný účet, na ktorý môžu rodičia posielať príspevky podľa možností. Každé dieťa bude mať rovnaký podiel a môže si ho vybrať kedykoľvek uzná za potrebné.
  Nevýhoda: Prvý výber bude v nominálnom aj reálnom vyjadrení najnižší. Pretože efekty prvých platieb sú rozpočítané medzi všetky deti a posledné platby patria iba najmladšiemu dieťaťu.
 3. Individuálne účty s rovnomerne rozdeleným príspevkom
  Rodinný rozpočet umožňuje prispievať iba určitú sumu, ktorá sa bude rozpočítavať medzi deti.
  Nevýhoda: Prvé dieťa bude mať v nominálnom i reálnom vyjadrení najvyšší stav účtu. (Pretože prvé platby patria iba prvému dieťaťu a ako také prinesú vyššie zhodnotenie pre zložené úročenie ako rovnako vysoké príspevky pre posledné dieťa, ktoré bude dostávať až v posledných rokoch sporenia.)
 4. Individuálne účty s nerovnomerne rozdeleným príspevkom
  Prispievať každému dieťaťu tak, aby na konci malo každé rovnakú kúpnu silu úspor.
  Nevýhoda: Dosiahnuť požadovaný výsledok pre nestálosť úrovne zhodnotenia, nepredvídateľnosť miery inflácie a nevedomosti o budúcich dátumoch narodenia (všetkých) detí je nemožné.

Existuje spravodlivé sporenie pre deti?
Možností ako „spravodlivo“ sporiť deťom je viacero. Stačí si vybrať to, ktoré vyhovuje vám a vášmu rodinnému rozpočtu. Ideálne je začať sporiť deťom od narodenia, ale nikdy nie je neskoro začať. Ak máte deti s vekovým rozdielom 1-2 je spravodlivé sporenie jednoduchšie. Pri vekovom rozdiele 5-8 rokov sú už ale rozdiely v sporení citeľné.

A hoci nedokážeme ponúknuť ideálne riešenie pre každého, jedno je isté. Určite je lepšia situácia, keď treba peniaze deliť, ako keď treba peniaze hľadať.

 

Ako sporiť pre deti?

Máte otázky k tomu, ako správne sporiť pre svoje deti? Poradíme vám.

People at work in a grocery store

Ako si „ochrániť“ podnikanie?

Každý podnikateľ zakladá svoju firmu, aby generovala zisk. No už menej z nich počíta s tým, že v podnikaní môžu prísť aj horšie obdobia. A to platí pre veľké medzinárodné korporácie, lokálne firmy, „eseročky“ aj živnostníkov. „Úspešní podnikatelia, však vedia, ako sa na toto obdobie „ochrániť“,“ hovorí Petr Hechtberger, exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select.

Čítať ďalej
Romantic vacation and luxury travel. Senior loving couple sitting on the yacht deck. Sailing the sea.

Zabudnite na (ne)fungujúci dôchodkový systém

Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Čítať ďalej
Portrait of a young successful businessman thinking about something while looking in big office building, confident serious men entrepreneur dressed in formal wear enjoying calm after hard work day

Koľko musíte mesačne investovať, ak chcete mať 100 tisíc eur a začínate od nuly?

Najistejšou cestou, ako úspešne investovať, je dlhodobé pravidelné investovanie podľa správnej investičnej stratégie. „A aj keď to môže znieť jednoducho, tak k tomu budete potrebovať ešte 3 ďalšie ingrediencie – vytrvalosť, disciplínu a čas,“ hovorí Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Swiss Life Select Slovensko.

Čítať ďalej
Busy concentrated Arabian man freelancer student counting calculating costs, expenses, income, rental taxes, doing paperwork in the kitchen using laptop. Remote work occupation, finance concept

Informácia o inflácii pomôže ochrániť vaše peniaze

Na bežné výdavky dávame dnes viac ako pred pandémiou. Drahšie sú potraviny, oblečenie, vybavenie domácnosti i doprava. Inflácia v auguste dosiahla úroveň 3,8 % . Je to veľa alebo málo? Ako táto informácia môže pomôcť ochrániť vaše peniaze?

Čítať ďalej
Group of company coworkers at the office discuss about business strategy of new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej