Koľko sporíte svojim deťom? Každému rovnako? A čo ak vám prezradíme, že takto zvýhodňujete prvorodeného? Ak chcete vedieť, ako spravodlivo sporiť pre deti, prečítajte si náš článok.

Čo je skutočne spravodlivé delenie? Ak má mať každý rovnako alebo ak má mať každý rovnaký úžitok?
Predstavte si situáciu, že sa tri deti chcú pozerať ponad múr. Bez pomoci ponad plot vidí iba jedno - najvyššie dieťa. Zvyšné dve sú v porovnaní s plotom nízke. Druhé potrebuje k pohľadu ponad plot iba pár centimetrov, tretie ešte o čosi viac.

Máte však k dispozícii tri debničky, na ktoré sa deti môžu postaviť. Dáte každému dieťaťu po jednej debne alebo ich rozdelíte tak, aby každé dieťa videlo ponad múr? Inak povedané: čo je cieľom delenia – mať rovnako alebo mať rovnaký úžitok?

Rodinný rozpočet sa s pribúdajúcimi deťmi automaticky nezvýši
Rodičia či starí rodičia sú ochotní pomôcť svojim potomkom, no ani ich možnosti nie sú neobmedzené. Skrátka, ak dokážu odložiť mesačne 20 alebo 50 eur, tak je to bez ohľadu na to, či majú detí päť alebo iba jedno. So zvyšujúcim sa počtom detí sa finančné možnosti sporenia automaticky nezvyšujú.
 

Trvanie má pri dlhodobom sporení väčší efekt na výsledok, než výška príspevku. Zložené úročenie dokáže robiť divy, ale trvá istý čas, kým sa prejaví. Ukážeme si to na grafoch.

Viac detí prináša dilemu
Spojiť narodenie prvého dieťaťa s uzavretím zmluvy o sporení je rozumné. Pravidelne i nepravidelne môžu prispievať rodičia i starí rodičia. Ak by súrodenec prišiel na svet po troch-štyroch rokoch, stav účtu prvorodeného by už mohol byť 2300 eur. Aké možnosti sa potom ponúkajú rodičom?

 1. Dorovnať stav a na účet druhého dieťaťa dať 2300 eur.
 2. S pocitom spravodlivého prístupu začnú sporiť rovnakú sumu aj druhému dieťaťu.
 3. Rodičia premenujú účet zo „sporenie pre prvé dieťa“ na „sporenie pre všetky naše deti“.
 4. Otvoriť druhý účet a rozdeliť nasledujúce platby medzi obe deti.

Prvé dve možnosti sú spojené so zvýšenými výdavkami rodičov, kým tretia a štvrtá možnosť nevyžadujú žiadne dodatočné financie. Už asi tušíte, že spravodlivosť pri peniazoch nie je úplne jednoznačná a zosúladiť ju z finančnými možnosťami rodiny nie je jednoduché.

Čas, výnosy a inflácia
Trvanie má pri dlhodobom sporení väčší efekt na výsledok, než výška príspevku. Zložené úročenie dokáže robiť divy, ale trvá istý čas, kým sa prejaví. Ukážeme si to na grafoch.

Napríklad pri sporení 50 eur mesačne pri 5 % zhodnotení trvá približne 14 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku (Graf 1). Pri 10 % zhodnotení je to polovičný čas (Graf 2). Naopak, pri 3 % zhodnotení sa tento efekt počas osemnástich rokov sporenia ani neprejaví.
Pri dlhodobých sporeniach je preto veľmi dôležité, do akého investičného produktu nasmerujete peniaze.
 

Graf 1: Efekt zloženého úročenia

Efekt zloženého úročenia 1_1

Pri sporení 50 eur mesačne pri 5 % zhodnotení trvá približne 14 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku.

Graf 2: Efekt zloženého úročenia

Efekt zloženého úročenia 2_1

Pri sporení 50 eur mesačne pri 10 % zhodnotení trvá približne 7 rokov, kým prírastok vyvolaný zhodnotením prevýši výšku pravidelného príspevku.

Inflácia zase z dlhodobého horizontu zaručí, že za rovnaké peniaze si v budúcnosti kúpite menej než dnes (Graf 3). Inak povedané, na zakúpenie toho istého bude treba mať v budúcnosti viac peňazí (napríklad kúpa nehnuteľnosti).

Graf 3: Vývoj kúpnej sily peňazí

Tabulka 3

Inflácia z dlhodobého horizontu zaručí, že za rovnaké peniaze si v budúcnosti kúpite menej než dnes. 

Pre zopakovanie: Pri dlhodobých sporeniach je preto veľmi dôležité, do akého investičného produktu nasmerujete peniaze.

Riešenie v podobe rovnakej nasporenej sumy znamená, že každé dieťa síce dostane rovnako, ale kvôli inflácii si za nasporené peniaze najviac zadováži prvé dieťa (tabuľka). Čím väčší vekový rozdiel budú deti mať, tým väčší rozdiel bude v kúpnej sile peňazí.
 

  1. dieťa 2. dieťa 3. dieťa
Začiatok sporenia v roku 2021 2025 2028
Trvanie sporenia 18 rokov 18 rokov 18 rokov
Výška mesačného príspevku 50 eur 50 eur 50 eur
Zhodnotenie 5 % p. a. 5 % p. a. 5 % p. a.
Dieťa v 18. roku dostane  17 533 eur 17 533 eur 17 533 eur
Výber peňazí v roku 2039 2043 2046
Kúpna sila peňazí pri 2 % inflácii 12 276 eur 11 341 eur 10 687 eur

Aké sú riešenia

 1. Sporenie pre každé dieťa (rovnako každému)
  V ideálnom prípade bude každé dieťa mať ku koncu sporenia pri identickom objeme vkladov aj identický stav investičného účtu (na finančnom trhu a kolísavých zhodnoteniach je to nereálne).
  Nevýhoda: Vzhľadom na dnešok budú mať mladšie deti z ich úspor menší úžitok pre infláciu. (Pretože každé dieťa dostane identickú sumu ale v časových odstupoch.)
 2. Spoločný účet pre všetky deti
  Deti budú mať spoločný účet, na ktorý môžu rodičia posielať príspevky podľa možností. Každé dieťa bude mať rovnaký podiel a môže si ho vybrať kedykoľvek uzná za potrebné.
  Nevýhoda: Prvý výber bude v nominálnom aj reálnom vyjadrení najnižší. Pretože efekty prvých platieb sú rozpočítané medzi všetky deti a posledné platby patria iba najmladšiemu dieťaťu.
 3. Individuálne účty s rovnomerne rozdeleným príspevkom
  Rodinný rozpočet umožňuje prispievať iba určitú sumu, ktorá sa bude rozpočítavať medzi deti.
  Nevýhoda: Prvé dieťa bude mať v nominálnom i reálnom vyjadrení najvyšší stav účtu. (Pretože prvé platby patria iba prvému dieťaťu a ako také prinesú vyššie zhodnotenie pre zložené úročenie ako rovnako vysoké príspevky pre posledné dieťa, ktoré bude dostávať až v posledných rokoch sporenia.)
 4. Individuálne účty s nerovnomerne rozdeleným príspevkom
  Prispievať každému dieťaťu tak, aby na konci malo každé rovnakú kúpnu silu úspor.
  Nevýhoda: Dosiahnuť požadovaný výsledok pre nestálosť úrovne zhodnotenia, nepredvídateľnosť miery inflácie a nevedomosti o budúcich dátumoch narodenia (všetkých) detí je nemožné.

Existuje spravodlivé sporenie pre deti?
Možností ako „spravodlivo“ sporiť deťom je viacero. Stačí si vybrať to, ktoré vyhovuje vám a vášmu rodinnému rozpočtu. Ideálne je začať sporiť deťom od narodenia, ale nikdy nie je neskoro začať. Ak máte deti s vekovým rozdielom 1-2 je spravodlivé sporenie jednoduchšie. Pri vekovom rozdiele 5-8 rokov sú už ale rozdiely v sporení citeľné.

A hoci nedokážeme ponúknuť ideálne riešenie pre každého, jedno je isté. Určite je lepšia situácia, keď treba peniaze deliť, ako keď treba peniaze hľadať.

 

Ako sporiť pre deti?

Máte otázky k tomu, ako správne sporiť pre svoje deti? Poradíme vám.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej