Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Aktuálna miera inflácie presahuje desať percent. Je to síce päťnásobok toho, na čo sme si zvykli do roku 2021, ale na druhej strane, päťnásobne vyššia inflácia bola dva roky po prechode z centrálne riadeného hospodárstva. Medziročný nárast o 56 % bol ťažký, no napríklad v Poľsku si pamätajú viac ako päťnásobne vyššiu infláciu.

Inflácia nie je príjemná, keďže rovnaký nákup postupne zvyšuje záverečné čísla na pokladničnom bločku, no stále je v relatívne nízkych úrovniach. Podľa výšky miery inflácie rozlišujeme miernu (1-9%), cválajúcu (10-1000%) a hyperinfláciu (viac ako 1000%). Cválajúcu infláciu sme tu nemali od roku 2000 a hyperinfláciu sme na rozdiel od Zimbabwe nemali vôbec. Mimochodom, pre úroveň inflácie v Zimbabwe v rokoch 2007-2009, ktorá sa merala v percentách za sekundu, by teoretici mali vymyslieť ďalší pojem.

Inflácia nie je záležitosť iba papierových peňazí. Inflácia bola aj v časoch zlatých a strieborných mincí. Objavenie Nového sveta v roku 1492 prinieslo do Európy množstvo zlata, čoho následkom bolo výrazné zvýšenie cien tovaru, pretože množstvo tovaru sa nezmenilo.

Schovanú infláciu v stredoveku spôsobovala aj obmena obeživa, keď nový vládca menil podobizeň vladára na minciach. Nové mince bývali menšie, prípadne s rôznymi prímesami. Doslova k znehodnocovaniu meny dochádzalo v prípade olupovania hrán mincí. Pre jeho zamedzenie sa začali na hrany raziť vzory, ktoré na nich ostali dodnes.
 

Hodnota úspor mala rásť takým tempom, akým tempom sa zvyšuje cena cieľa investície.

Ochrana úspor pred infláciou bola v dávnej minulosti podstatne jednoduchšia ako dnes. Stačilo mince zakopať. Pokiaľ človek nezabudol, kam si kotlík s dukátmi uložil, a nik ho s výberom nepredbehol, po rokoch si za jeho obsah mohol dovoliť kúpiť to isté.

Pri súčasných peniazoch zakopanie nepomôže. Práve naopak, uškodí. Bankovky sa nedajú roztaviť a vyraziť z nich aktuálne platidlá. Ani mince neplnia takúto úlohu. Súčasné peniaze si udržia svoju hodnotu iba vtedy, ak sa za ne kúpia také aktíva, ktorých cena v čase rastie.

Čo to však znamená, keď investor hľadá nástroj, čo dokáže uchovať kúpnu silu úspor? V takom prípade by hodnota úspor mala rásť takým tempom, akým tempom sa zvyšuje cena cieľa investície. Ak si niekto odkladá peniaze na dovolenku, zhodnotenie úspor by malo odzrkadľovať vývoj cien dovolenky. Ak si niekto šetrí na bývanie, zhodnotenie by mal zodpovedať miere zdražovania nehnuteľnosti. Ak si niekto šetrí na dôchodok, zhodnotenie by malo kopírovať vývoj cien tovarov a služieb, ktoré človek bude potrebovať na dôchodku.

Každý však máme iné ciele a iné nákupné zvyklosti. Poraziť infláciu je veľmi dobrá požiadavka, no v konečnom dôsledku je garancia jej naplnenia nereálna. Vždy sa však dá dosah inflácie zmierniť až eliminovať. Peniaze v banke sú voľbou istoty znehodnotenia. Investovanie má potenciál dosah inflácie nielen zmierniť ale ju samotnú poraziť. Záleží aj od konkrétneho obdobia, v ktorom sa proti inflácii bojuje.

Vybrať správnu kombináciu investičných nástrojov, aby človek neľutoval, že investoval, a zároveň neľutoval, že neinvestoval, nie je až tak zložité. S predstavením dostupných a vhodných investičných produktov vie byť nápomocný nezávislý finančný sprostredkovateľ. Ak chcete rozumne investovať, dohodnite si s ním stretnutie a on zhodnotí vašu aktuálnu situáciu a pripraví vám individuálne riešenie.
 

Chcete začať investovať?

Zanechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.

Couple dealing with a financial adviser at the bank

Ochrániť úspory pred infláciou? Áno, ale s rozumom

Ak máte v banke nejaké úspory, určite ste v posledných mesiacoch zachytili rôzne odporúčania na ich investovanie. Je to totiž jediná ochrana pred ich znehodnotením infláciou. Je však správne presunúť všetky úspory do investičných nástrojov?

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in office at table holding hand and using laptop with charts, graphs and diagrams on screen. On table is smartphone and charts. Man working.

Skutočne záleží na pomere akcií a dlhopisov v portfóliu?

Hľadanie najvyššieho výnosu pri akceptovateľnom riziku je výzvou pre každého investičného špecialistu a základnou požiadavkou jeho investorov. V investičnom svete platí, že budúce výnosy sú neisté, preto je najistejšie pozrieť sa do minulosti. Minulosť ukáže, aké zloženie mala mať investícia.

Čítať ďalej
Middle aged mature woman holding paper bill or letter using laptop computer at home for making online payments on website, calculating financial taxes fee cost, reviewing bank account, loan rates.

Nečakajte na politikov. Svoje príspevky na dôchodok môžete meniť už dnes

Odborná verejnosť sa zhodla, že dôchodkové sporenie treba upraviť. Treba napraviť chybu, ktorá nastala pri hromadnom presune sporiteľov do dlhopisových fondov. Pri dlhodobom sporení sú totiž bezpečné stratégie menej výnosné, ako rizikovejšie.

Čítať ďalej
Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej