Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Predstavovali ste si už niekedy, ako si budete užívať penziu? Chcete oddychovať, aktívne športovať, alebo si užívať čas s vnúčatami? A ako sa na toto obdobie pripravujete finančne? Na koľkých oporných bodoch stoja vaše túžby: na jednom, dvoch, troch alebo štyroch pilieroch? Ukážeme vám, ako dôchodkový systém funguje na jednoduchom príbehu o solidarite.

Solidarita, ale...
Predstavte si sud s pitnou vodou, ktorá je určená pre smädných. Na jeho dne je niekoľko dierok, z ktorých si smädný môžu naplniť poháre. Vodu do suda miestni priebežne dopĺňajú zo vzdialenej studne. Všetci sú spokojní, pretože smädom nik netrpí. Dokonca vďaka dobrej logistike hladina vody v sude neklesá.

Postupne však smädných pribúda a preto do suda museli navŕtať ďalšie diery. Napriek tomu nik neostal bez vody. Podaktorí si však všimli, že hladina vody v sude aj keď pomaly, no predsa len klesá.

V snahe zapáčiť sa, richtár rozhodol, že do červených pohárov by malo tiecť viac vody. Preto diery nad týmito pohármi zväčšili. To, že hladina vody v sude klesá, si začalo všímať čoraz viac ľudí. Zástupca richtára nechcel ostať bokom a presadil si, že majitelia bielych pohárov si môžu raz za mesiac načrieť do suda a ešte viac sa osviežiť.

Tým to však neskončilo. Lobbing nespokojných záhradkárov konečne dosiahol prvý úspech. Po dlhých vyjednávaniach si už aj oni mohli do suda vyvŕtať pár dier pre krhly.

Teraz bolo všetkým nad slnko jasné, že sa hladina vody v sude znižuje, a to napriek neustálemu dolievaniu dômyselným systémom dopravy vody zo studne.
 

Spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.

Spoliehať sa na seba, prináša výsledky
Ľudia sa teda začali zamýšľať nad tým, že by si po vodu do vzdialenej studne začali chodiť sami. Rýchlo zistili, že to vôbec nie je zložité a že dokonca ju nevypijú všetku a vedia si z nej aj odložiť. A ešte rýchlejšie zistili, že na odkladanie vody treba mať špeciálne nádoby, v ktorých sa voda neznehodnotí. Ich cieľom bolo totiž uchovať vodu v nezmenenej kvalite na obdobie, keď si po ňu už nebudú vládať chodiť.

Ako sme už na začiatku uviedli, tento príbeh je o systéme dôchodkového zabezpečenia. Ako je zrejmé, spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.
 

Tourism and technology. Traveling senior couple taking selfie together against ancient sightseeing background.

Koľko pilierov dôchodku si vyberiete vy?
Prvý pilier je dôchodok zo Sociálnej poisťovňe, ktorá funguje ako sud – vypustiť môže iba toľko, koľko sa do neho naleje. Druhý pilier je dostupný iba v kombinácii s prvým a prilievate si doň sami z prídelu od zamestnávateľa. Tretí pilier vám nad rámec prídelu pomáha napĺňať zamestnávateľ a časť si dopĺňate sami. A štvrtý pilier reprezentuje individuálne zásobovanie s daňovými výhodami. Piatym pilierom je akékoľvek iné sporenie.

Správne zostavenie portfólia, ktorým si zabezpečíte pohodovú penziu si však vyžaduje individuálny prístup. Ak sa vám to zdá zložité a nie ste si istý, či budete mať na dôchodku „dostatok vody“ oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne pre vás vhodné riešenie.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie, ktoré vám pomôže získať 100-tisíc eur. Aj keď začínate od nuly.

Happy stylish mature old woman remote working from home distance office on laptop taking notes. Smiling 60s middle aged business lady using computer watching webinar sit on couch writing in notebook.

Ako si presunúť dôchodkové úspory v II. pilieri?

Najväčšou prekážkou pri zmene správcu dôchodkových úspor je nájsť si čas a vôľu získať akceptačný list. Samotné získanie tohto dokumentu je pritom veľmi rýchle, rovnako ako aj vypísanie zmluvy.

Čítať ďalej
Young Caucasian businessman in denim shirt is sitting in coffee shop at table and is using laptop with charts.

Diverzifikácia investičného portfólia je nevyhnutná, ale pozor na extrémy

Nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka, hovorí stará múdrosť. Jednoducho povedané, rozloženie rizika je vo všeobecnosti rozumné. Viete, čo to v praxi vlastne znamená?

Čítať ďalej
Happy couple counting money on floor at home

Nižší príjem = väčšia finančná rezerva. Koľko by ste mali mať odložené vy?

Finančná rezerva má byť vytvorená vo výške troch až šesť mesačných výdavkov. Aspoň tak to odporúčajú mnohí odborníci z finančného trhu. Prečo práve takýto čas a prečo práve mesačných výdavkov? Čísla nie sú náhodné, ale sú všeobecné.

Čítať ďalej
Family signing home purchase contract on tablet

Rozdiel medzi vkladmi a aktuálnym stavom investičného konta môže byť výrazný. No časom bude iba kladný

Kto aspoň trocha sleduje dianie na kapitálových trhoch, určite mu neunikol výrazný pokles na trhoch. Kým jedni to považujú za vynikajúci moment na investovanie, druhí sa obávajú pokračovania poklesu. Bežný človek, ktorý investuje pravidelne, sa takýmto dilemám vyhne. Jeho jedinou otázkou je, aký bude stav jeho účtu na konci sporenia.

Čítať ďalej
Female and Male Business Partners Have Fun and Play Rock Paper Scissors while Meeting Discussing Corporate Strategy, Financial Reports and Marketing Projects. Corporate Decisions Rely on Chance.

Máte druhú šancu na investovanie

Ak ste na Vianoce v roku 2020 uvažovali, že investovať aspoň časť úspor nie je zlý nápad, no čakali ste na výhodnú cenu, dočkali ste sa. Aktuálna cena svetových akcií meraných indexami S&P 500 alebo MSCI World má hodnotu práve z tohto obdobia a pesimisti varujú pred ďalším poklesom. Oplatí sa teraz začať investovať či ešte nie?

Čítať ďalej
A woman in shock looks into a paper check from a supermarket in a shopping center against the background of an escalator and holds a package with fresh products, price increase

Straší vás rastúca inflácia? Odborníci poradia, čo môže pomôcť

Vyhnúť sa inflácii je veľmi náročné. Ak by sme si aj prestali všímať cenovky, sú tu médiá, ktoré nás o nej neustále informujú. Dôvod ich zamerania na ekonomický indikátor je jednoduchý – ide o jej najvyššiu úroveň za posledné roky. Nejde však o žiadne megačísla. Koniec koncov, Slováci si pamätajú násobne vyššiu mieru inflácie.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.