Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Predstavovali ste si už niekedy, ako si budete užívať penziu? Chcete oddychovať, aktívne športovať, alebo si užívať čas s vnúčatami? A ako sa na toto obdobie pripravujete finančne? Na koľkých oporných bodoch stoja vaše túžby: na jednom, dvoch, troch alebo štyroch pilieroch? Ukážeme vám, ako dôchodkový systém funguje na jednoduchom príbehu o solidarite.

Solidarita, ale...
Predstavte si sud s pitnou vodou, ktorá je určená pre smädných. Na jeho dne je niekoľko dierok, z ktorých si smädný môžu naplniť poháre. Vodu do suda miestni priebežne dopĺňajú zo vzdialenej studne. Všetci sú spokojní, pretože smädom nik netrpí. Dokonca vďaka dobrej logistike hladina vody v sude neklesá.

Postupne však smädných pribúda a preto do suda museli navŕtať ďalšie diery. Napriek tomu nik neostal bez vody. Podaktorí si však všimli, že hladina vody v sude aj keď pomaly, no predsa len klesá.

V snahe zapáčiť sa, richtár rozhodol, že do červených pohárov by malo tiecť viac vody. Preto diery nad týmito pohármi zväčšili. To, že hladina vody v sude klesá, si začalo všímať čoraz viac ľudí. Zástupca richtára nechcel ostať bokom a presadil si, že majitelia bielych pohárov si môžu raz za mesiac načrieť do suda a ešte viac sa osviežiť.

Tým to však neskončilo. Lobbing nespokojných záhradkárov konečne dosiahol prvý úspech. Po dlhých vyjednávaniach si už aj oni mohli do suda vyvŕtať pár dier pre krhly.

Teraz bolo všetkým nad slnko jasné, že sa hladina vody v sude znižuje, a to napriek neustálemu dolievaniu dômyselným systémom dopravy vody zo studne.
 

Spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.

Spoliehať sa na seba, prináša výsledky
Ľudia sa teda začali zamýšľať nad tým, že by si po vodu do vzdialenej studne začali chodiť sami. Rýchlo zistili, že to vôbec nie je zložité a že dokonca ju nevypijú všetku a vedia si z nej aj odložiť. A ešte rýchlejšie zistili, že na odkladanie vody treba mať špeciálne nádoby, v ktorých sa voda neznehodnotí. Ich cieľom bolo totiž uchovať vodu v nezmenenej kvalite na obdobie, keď si po ňu už nebudú vládať chodiť.

Ako sme už na začiatku uviedli, tento príbeh je o systéme dôchodkového zabezpečenia. Ako je zrejmé, spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.
 

Tourism and technology. Traveling senior couple taking selfie together against ancient sightseeing background.

Koľko pilierov dôchodku si vyberiete vy?
Prvý pilier je dôchodok zo Sociálnej poisťovňe, ktorá funguje ako sud – vypustiť môže iba toľko, koľko sa do neho naleje. Druhý pilier je dostupný iba v kombinácii s prvým a prilievate si doň sami z prídelu od zamestnávateľa. Tretí pilier vám nad rámec prídelu pomáha napĺňať zamestnávateľ a časť si dopĺňate sami. A štvrtý pilier reprezentuje individuálne zásobovanie s daňovými výhodami. Piatym pilierom je akékoľvek iné sporenie.

Správne zostavenie portfólia, ktorým si zabezpečíte pohodovú penziu si však vyžaduje individuálny prístup. Ak sa vám to zdá zložité a nie ste si istý, či budete mať na dôchodku „dostatok vody“ oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne pre vás vhodné riešenie.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie, ktoré vám pomôže získať 100-tisíc eur. Aj keď začínate od nuly.

Business people discussion advisor concept

Zbystrite pozornosť, ak si všimnete tieto znaky. Možno vám neradí finančný profesionál

Voľakedy bolo finančné rozhodovanie pomerne jednoduché – jeden produkt pre všetkých. Buď ho človek chcel alebo nie. Alternatíva nebola. Dnes máme druhý extrém. Tisíce produktov a ak nejaký chceme, potrebujeme sa v nich vyznať. Alebo si nechať poradiť.

Čítať ďalej
Businessmen trading stocks online. Stock brokers looking at graphs, indexes and numbers on multiple computer screens. Colleagues in discussion in traders office. Business success concept.

Alternatíva k bankám? Kapitálový trh

Možno viete, možno nie, ale aj na Slovensku máme burzu cenných papierov. Ak čakáte, že na nej uvidíte množstvo monitorov a pri nich nervózne postávajúcich obchodníkov, scénu známu z rôznych filmov, sklameme vás. Burzu síce máme, ale úplne odlišnú od tých filmových.

Čítať ďalej
Beautiful Female Data Scientist Works on Personal Computer Wearing a Headset in Big Infrastructure Control and Monitoring Room. Woman Engineer in a Call Center Office Room with Colleagues.

Osobné údaje sú na predaj

Svoje súkromie si mnohí z nás chránia. Nechceme, aby druhí o nás vedeli čisto osobné informácie. Napríklad rodné číslo, príjem, ale niekedy aj meno s bydliskom. Na akú sumu by ste nacenili tieto údaje, ak by ste ich chceli predať? Predali by ste ich vôbec?

Čítať ďalej
Female Real Estate agent offer home ownership and life insurance to young couple.

Oplatí sa vlastniť jednu alebo desiatky nehnuteľností?

Investícia do nehnuteľnosti sa považuje za voľbu istoty. Nehnuteľnosť je hmatateľná a predpokladá sa, že jej cena sa bude iba zvyšovať. S vlastníctvom sú však spojené aj rôzne povinnosti, na ktoré sa často pri porovnávaní výnosov zabúda. Pritom vás od nich vie odbremeniť realitný fond.

Čítať ďalej
Sustainable development concept. Global network. Environmental issue. Elements of this image furnished by NASA. 3D rendering.

V čom sú ESG investície zaujímavejšie?

Ak ste si v tomto období všimli reklamu na investovanie, tak najskôr šlo o investovanie s dlhodobou udržateľnosťou. ESG sa vo svete investícií stáva čoraz frekventovanejším pojmom. Naozaj ide o výhodnú investíciu? Je to výhodnejšie ako tradičné investičné stratégie?

Čítať ďalej
Saving, woman stacking gold coins into increasing columns

Hľadáte istotu v zlate? A v ktorom?

Zlato je ochranca pred infláciou a poistkou pred zlými politickými rozhodnutiami. Zlato je známe všade vo svete, považuje sa za bezpečný prístav v čase neistých trhov. Skrátka je to ideálny nástroj do zlých časov. Skutočne?

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.