Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Predstavovali ste si už niekedy, ako si budete užívať penziu? Chcete oddychovať, aktívne športovať, alebo si užívať čas s vnúčatami? A ako sa na toto obdobie pripravujete finančne? Na koľkých oporných bodoch stoja vaše túžby: na jednom, dvoch, troch alebo štyroch pilieroch? Ukážeme vám, ako dôchodkový systém funguje na jednoduchom príbehu o solidarite.

Solidarita, ale...
Predstavte si sud s pitnou vodou, ktorá je určená pre smädných. Na jeho dne je niekoľko dierok, z ktorých si smädný môžu naplniť poháre. Vodu do suda miestni priebežne dopĺňajú zo vzdialenej studne. Všetci sú spokojní, pretože smädom nik netrpí. Dokonca vďaka dobrej logistike hladina vody v sude neklesá.

Postupne však smädných pribúda a preto do suda museli navŕtať ďalšie diery. Napriek tomu nik neostal bez vody. Podaktorí si však všimli, že hladina vody v sude aj keď pomaly, no predsa len klesá.

V snahe zapáčiť sa, richtár rozhodol, že do červených pohárov by malo tiecť viac vody. Preto diery nad týmito pohármi zväčšili. To, že hladina vody v sude klesá, si začalo všímať čoraz viac ľudí. Zástupca richtára nechcel ostať bokom a presadil si, že majitelia bielych pohárov si môžu raz za mesiac načrieť do suda a ešte viac sa osviežiť.

Tým to však neskončilo. Lobbing nespokojných záhradkárov konečne dosiahol prvý úspech. Po dlhých vyjednávaniach si už aj oni mohli do suda vyvŕtať pár dier pre krhly.

Teraz bolo všetkým nad slnko jasné, že sa hladina vody v sude znižuje, a to napriek neustálemu dolievaniu dômyselným systémom dopravy vody zo studne.
 

Spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.

Spoliehať sa na seba, prináša výsledky
Ľudia sa teda začali zamýšľať nad tým, že by si po vodu do vzdialenej studne začali chodiť sami. Rýchlo zistili, že to vôbec nie je zložité a že dokonca ju nevypijú všetku a vedia si z nej aj odložiť. A ešte rýchlejšie zistili, že na odkladanie vody treba mať špeciálne nádoby, v ktorých sa voda neznehodnotí. Ich cieľom bolo totiž uchovať vodu v nezmenenej kvalite na obdobie, keď si po ňu už nebudú vládať chodiť.

Ako sme už na začiatku uviedli, tento príbeh je o systéme dôchodkového zabezpečenia. Ako je zrejmé, spoliehať sa iba na jeden zdroj dôchodku, sa môže veľmi vypomstiť. Naopak, dôchodok postavený na štyroch pilieroch má väčšiu šancu odolať nástrahám, než napríklad dvojpilierový, nehovoriac o jednopilierovom.
 

Tourism and technology. Traveling senior couple taking selfie together against ancient sightseeing background.

Koľko pilierov dôchodku si vyberiete vy?
Prvý pilier je dôchodok zo Sociálnej poisťovňe, ktorá funguje ako sud – vypustiť môže iba toľko, koľko sa do neho naleje. Druhý pilier je dostupný iba v kombinácii s prvým a prilievate si doň sami z prídelu od zamestnávateľa. Tretí pilier vám nad rámec prídelu pomáha napĺňať zamestnávateľ a časť si dopĺňate sami. A štvrtý pilier reprezentuje individuálne zásobovanie s daňovými výhodami. Piatym pilierom je akékoľvek iné sporenie.

Správne zostavenie portfólia, ktorým si zabezpečíte pohodovú penziu si však vyžaduje individuálny prístup. Ak sa vám to zdá zložité a nie ste si istý, či budete mať na dôchodku „dostatok vody“ oslovte kvalitného finančného sprostredkovateľa, ktorý zanalyzuje vašu aktuálnu situáciu a navrhne pre vás vhodné riešenie.
 

Chcete začať investovať?

Kontaktujte nás a spoločne nájdeme riešenie, ktoré vám pomôže získať 100-tisíc eur. Aj keď začínate od nuly.

People at work in a grocery store

Ako si „ochrániť“ podnikanie?

Každý podnikateľ zakladá svoju firmu, aby generovala zisk. No už menej z nich počíta s tým, že v podnikaní môžu prísť aj horšie obdobia. A to platí pre veľké medzinárodné korporácie, lokálne firmy, „eseročky“ aj živnostníkov. „Úspešní podnikatelia, však vedia, ako sa na toto obdobie „ochrániť“,“ hovorí Petr Hechtberger, exkluzívny finančný sprostredkovateľ Swiss Life Select.

Čítať ďalej
Romantic vacation and luxury travel. Senior loving couple sitting on the yacht deck. Sailing the sea.

Zabudnite na (ne)fungujúci dôchodkový systém

Udržateľnosť slovenského dôchodkového systému je minimálne diskutabilná. O tom niet pochýb. Na príbehu o sude s vodou vám ukážeme, prečo by ste mali k dôchodku od štátu pridať ďalšie piliere.

Čítať ďalej
Portrait of a young successful businessman thinking about something while looking in big office building, confident serious men entrepreneur dressed in formal wear enjoying calm after hard work day

Koľko musíte mesačne investovať, ak chcete mať 100 tisíc eur a začínate od nuly?

Najistejšou cestou, ako úspešne investovať, je dlhodobé pravidelné investovanie podľa správnej investičnej stratégie. „A aj keď to môže znieť jednoducho, tak k tomu budete potrebovať ešte 3 ďalšie ingrediencie – vytrvalosť, disciplínu a čas,“ hovorí Jaroslav Ilek, regionálny riaditeľ Swiss Life Select Slovensko.

Čítať ďalej
Busy concentrated Arabian man freelancer student counting calculating costs, expenses, income, rental taxes, doing paperwork in the kitchen using laptop. Remote work occupation, finance concept

Informácia o inflácii pomôže ochrániť vaše peniaze

Na bežné výdavky dávame dnes viac ako pred pandémiou. Drahšie sú potraviny, oblečenie, vybavenie domácnosti i doprava. Inflácia v auguste dosiahla úroveň 3,8 % . Je to veľa alebo málo? Ako táto informácia môže pomôcť ochrániť vaše peniaze?

Čítať ďalej
Group of company coworkers  at the office  discuss about  business strategy of  new investments.

Garancia aj zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je toto očakávanie nereálne?

Väčšina ľudí očakáva od investície 100 % návratnosť vkladov a zhodnotenie aspoň 5 % ročne. Prečo je súčasné splnenie týchto očakávaní nereálne?

Čítať ďalej
shutterstock_772932007_small2

Očkovacia lotéria: Výhra môže byť šťastím aj prekliatím

Ľuďom vo finančných problémoch spravidla veľká výhra nepomôže. Často iba zvýrazní ako veľmi s peniazmi nedokážu hospodáriť. Veľký dom, apartmán v horách, či luxusné auto so sebou prinášajú zvýšené náklady na prevádzku a údržbu, ktoré bude človek platiť aj potom, keď minie všetky peniaze. Existuje veľa príkladov z histórie, keď rekordné výhry skončili rekordnými dlhmi, psychickými problémami, závislosťou a bezdomovectvom.

Čítať ďalej
Upozornenie

Tu uvedené informácie predstavujú marketingové oznámenie Swiss Life Select Slovensko, a. s. (ďalej len SLSS) a sú platné ku dňu ich zverejnenia a môžu sa v čase zmeniť. Tieto informácie boli zostavené a spracované zo strany SLSS a vychádzajú zo zdrojov, ktoré SLSS považuje za spoľahlivé. Slúžia len na informačné účely, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa akéhokoľvek finančného nástroja v nich uvedeného s osobou, ktorá odpovie na tieto informácie. Taktiež nie sú podkladom na uzatvorenie inej zmluvy, ani sa na ne nemožno odvolávať v súvislosti s dojednaním akéhokoľvek záväzku, nemožno sa na ne spoliehať ako na úplné vysvetlenie všetkých rizík spojených s investovaním do finančných nástrojov v nich uvedených. Nepredstavujú osobné investičné poradenstvo ani investičné odporúčanie, ktoré by dostatočne zohľadňovalo individuálnu situáciu investora, najmä v zmysle jeho finančnej situácie či investičného cieľa. Možnosti investovania prezentované v tomto dokumente nemusia byť primerané alebo vhodné pre niektorých konkrétnych potenciálnych investorov. SLSS nenesie zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vzniknú ich nesprávnou interpretáciou a zlým investičným rozhodnutím. Investície do fondov v sebe nesú riziko kolísania hodnoty investovanej sumy a výnosov z nej a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovanej sumy. Výnosy z cenných papierov alebo iných investičných nástrojov dosahované v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov.