Voľakedy bolo finančné rozhodovanie pomerne jednoduché – jeden produkt pre všetkých. Buď ho človek chcel alebo nie. Alternatíva nebola. Dnes máme druhý extrém. Tisíce produktov a ak nejaký chceme, potrebujeme sa v nich vyznať. Alebo si nechať poradiť.

Na zorientovanie sa v spleti finančných produktov nestačí mapa, je potrebný sprievodca. Tak, ako každé odvetvie, aj poskytovanie finančných rád má svoje rané štádium, ktoré zasialo medzi obyvateľmi neraz oprávnené obavy, ale aj obdobie očisty a rozvoja.

Spôsob poskytovania odporúčaní pri výbere finančných produktov prešlo za uplynulých 15 rokov zásadnou zmenou. Snaha o profesionalizáciu odvetvia viedla k založeniu asociácie združujúcej finančných sprostredkovateľov a poradcov, ktorí svoju činnosť začali vykonávať podľa nového zákona.

Výrazne sa zvýšila ochrana spotrebiteľa finančných služieb, jednotliví hráči na trhu začali komunikovať o sebe transparentnejšie a nárast konkurencie priniesol potrebu skvalitňovania poskytovaných služieb. Z toho všetkého dnes ťaží klient.

Aj keď je progres vo vývoji zreteľný, stále sa na trhu nájdu čierne ovce. Ako si ich všimnúť a vyhnúť sa im? Ako identifikovať, či ide o snahu nadviazať dlhodobý vzťah alebo o rýchly zisk? Ponúkame vám na to pár tipov.

Pojmom „finančný poradca“ sa vo všeobecnosti označujú ľudia, ktorí predávajú finančné produkty. Pravda je taká, že ide naozaj o poradcu a nie predajcu.

Úvodný kontakt, či už mailový alebo telefonický, by nemal navodzovať časovú tieseň. Obsahom má byť predstavenie sa a uvedenie zdroja kontaktu na vás. Tajomstvá a tajuplnosti tu nemajú miesto.

Obsahom prvého stretnutia nesmie byť predaj produktu, ale predstavenie sa človeka a firmy, ktorú zastupuje. S uvedením praxe a histórie spoločnosti, či spôsobu práce by nemal mať problém žiadny poradca.

V tomto momente je vhodné upozorniť na odlišnosti praxe a legislatívy. Pojmom „finančný poradca“ sa vo všeobecnosti označujú ľudia, ktorí predávajú finančné produkty. Pravda je taká, že ide naozaj o poradcu a nie predajcu. Tohto človeka platí priamo klient. Druhým typom je „finančný sprostredkovateľ“, ktorého platí finančná inštitúcia, ktorej produkty ponúka.

A tu nastáva moment, aby sa vysvetlil aj rozdiel medzi jednotlivými sprostredkovateľmi. Tí sa nazývajú finančnými agentmi. Podľa toho, či pracujú pre konkrétnu finančnú inštitúciu (poisťovňu, banku, stavebnú sporiteľňu) alebo pre firmu, ktorá spolupracuje s viacerými finančnými inštitúciami, rozlišujeme medzi viazaným a podriadeným finančným agentom.

Viazaný finančný agent ponúka jeden typ produktu výlučne jednej značky (hypotéky jednej banky, poistenie jednej poisťovne, investície jednej spoločnosti). Podriadený finančný agent pracuje pre samostatného finančného agenta, čo je firma spolupracujúca s viacerými bankami, viacerými poisťovňami atď.

Tu vidieť prvý rozdiel, na ktorý sa môžete opýtať: Spolupracujete s jednou alebo s viacerými inštitúciami? Tu nie je nesprávna odpoveď. Výhody sa dajú nájsť v oboch typoch spoluprác. Pri „jednofarebnej“ ponuke môže ísť o špecialistu na konkrétny typ produktu. No na rozdiel od podriadeného agenta nedokáže ponúknuť nezávislé riešenie – teda konkurenčnú alternatívu.
 

Identifikovať dobrého agenta od lepšieho sa dá iba otázkami. Nie je nevyhnutné klásť všetky priamo jemu, na niektoré využite internet.

Informácie o agentoch sú overiteľné v registri Národnej banky Slovenska. Každý agent je totiž registrovaný a v zoznamoch nájdete aj to, v ktorých sektoroch má oprávnenie pôsobiť. To znamená, či zvládol testy na sprostredkovanie hypoték, životného poistenia, podielových alebo dôchodkových fondov.

Identifikovať dobrého agenta od lepšieho sa dá iba otázkami. Nie je nevyhnutné klásť všetky priamo jemu, na niektoré využite internet. Pýtajte sa, na akých klientov sa špecializuje, ako dlho vykonáva svoju profesiu, aká je jeho pridaná hodnota pre klienta a aký servis od neho môžete očakávať.

Prvé stretnutie je predovšetkým o spoznaní sa. Preto sa pýtajte, pýtajte a pýtajte. Pýtať by sa totiž mal aj agent, lebo inak nebude poznať vaše očakávania, predstavy, potreby a požiadavky. To sú práve tie faktory, ktoré potrebuje zapracovať do svojej ponuky či tvorby finančného plánu. Bez spoznania klienta agent nemá ako vyskladať riešenie.

Ak sa vám zdá postup zisťovania dobrého finančného agenta komplikovaný, ponúkame opačný prístup. Ako identifikovať toho nedobrého?

V prípade žiadosti o hotovostné platby zbystrite pozornosť. Finančné produkty sa neplatia v hotovosti. Za zdvihnutý varovný prst považujte aj to, ak hovorí o vysokých výnosoch pri vkladoch, či nízkych úrokoch a bezproblémovom postupe pri pôžičkách. Vychvaľovanie poistného produktu by nemalo ostať nepovšimnuté, pretože každé poistenie je spojené s poistnými výlukami. Tlačenie do podpisu zmluvy, či vytvorenie časovej tiesne by malo viesť k rýchlemu ukončeniu rozhovoru a následnému odchodu. 
 

Hľadáte spoľahlivého finančné sprostredkovateľa?

Nechajte nám kontakt a my sa vám ozveme.

Senior mature business woman holding paper bill using calculator, old lady managing account finances, calculating money budget tax, planning banking loan debt pension payment sit at home office table.

Koľko by ste mali investovať, aby ste si k dôchodku mohli prilepšiť o 100 eur mesačne?

Peniaze sú iba prostriedok na splnenie cieľa. Ambiciózne ciele vyžadujú viac investičnej snahy než skromné. Avšak aj na skromný doplnkový dôchodok je potrebný riadne tučný investičný účet.

Čítať ďalej
Diverse people sit at desk in office, male realtor make property offer for sale to elderly spouses old customers contract lie on table, buy new home, take bank loan or medical health insurance concept

Dôkladná príprava je cesta k úspechu. Aj pri dôchodku

Príslovie „nedávaj všetky vajíčka do jedného košíčka“ už počul vari každý. Týka sa v podstate každej oblasti v živote a hovorí jedno: nespoliehaj sa iba na jednu vec. Pri dôchodku je to obzvlášť dôležité.

Čítať ďalej
Elderly retired couple reading their social media news on a laptop computer in a fresh white kitchen as they enjoy a relaxing retirement

Nezaháľajte a zmeňte fondy. Ide o váš dôchodok

Dvadsať rokov je z pohľadu ľudského života veľmi dlhá doba. Spomeniete si napríklad na ministrov vlády SR spred dvoch dekád? Prečo takáto otázka? Na základe ich sľubov sa dostali do vlády, v ktorej tvorili zákony, ktoré dnes už neplatia. Aj také zákony, ktoré majú vplyv na výšku vášho dôchodku.

Čítať ďalej
Thoughtful doubtful businessman in tension thinking make difficult decision at work, stressed man put hands in prayer pray with hope pondering reflecting concerned about problem challenge sit at desk

Ako zostať pokojný, aj keď (ne)viete, kedy príde ďalšia kríza

Vývoj na finančnom trhu je akoby stále o tom istom: nárast – pokles – nárast – pokles. Niekedy je nárast o desatiny, niekedy o celé percentá. Rovnako ako aj pokles. Zdalo by sa, že vývoj je predvídateľný.

Čítať ďalej
Neat and organized. Pleasant young woman sitting on the pouf in her old apartment and checking the list of items in the notebook before moving out

Kedy skončí rast cien nehnuteľností?

Vlastné bývanie nie je jednoduché. Úvery sú síce dostupné, no treba ich načerpať v značnej výške, aby sa dala za ne kúpiť nehnuteľnosť. Rozdiely v cenách bývania medzi krajmi i okresmi sú, samozrejme, výrazné, no týka sa to nielen cien realít, ale aj príjmov obyvateľov v nich.

Čítať ďalej
Back view of business woman sitting at desktop front PC computer with financial graphs and statistics on monitor. Analysis of digital market and investment in block chain crypto currency. Stock trade

Aj vy zovšadiaľ počúvate „investujte“. Ale do čoho?

S každou investíciou je spojené riziko a doterajší výnos nie je zárukou budúcich výnosov. Toto je veta, s ktorou sa stretnete (by ste sa mali stretnúť) pri každej ponuke investičného nástroja. Investovanie totiž nie je iba o pekných číslach vyšších ako inflácia, ale aj o riziku, že čísla nebudú pekné.

Čítať ďalej