Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

ACCA: Audit by mali poskytovať viac informácií verejnosti

Všetky veľké krízy za uplynulých 30 rokov vyvolali diskusiu o podobe a zmysle auditu. Odborníci sa však zhodujú na tom, že výsledky auditov by mali verejnosti poskytovať ďaleko viac informácií o kondícii firiem než v súčasnosti.

Zhodli sa na tom účastníci konferencie „Shaping the Accountancy Profession“, ktorú v Prahe usporiadala globálna Asociácia profesných účtovníkov ACCA.

„Tradične je zmyslom auditu poskytovať informácie potenciálnym investorom. Ale u tak obrovských organizácií akými boli napríklad americké hypotekárne ústavy sa dá hovoriť o tom, že informácie o ich hospodárení sú záujmom nás všetkých. Ich kolaps totiž spôsobil škodu nielen investorom,“ komentoval Robert Stenhouse zo spoločnosti Deloitte a člen Rady ACCA. „Často sme svedkami toho, že si firmy neuvedomujú dopady vlastnej činnosti na svoje okolie. A platí to aj o audite."

V minulosti se tiež objavili obavy o nezávislosť auditorov. Rovnaké firmy, ktoré spoločnostiam pripravujú audity, im totiž často poskytujú lukratívne poradenské služby. Od roku 2002 sa však pomer príjmov týchto firiem z neauditorských služieb pre verejne obchodované spoločnosti znížil zo 192 percent v pomere k auditorským službám na 71 percent v roku 2008 (údaje poskytol časopis Financial Director). Trh, nové etické pravidlá pre auditorov a regulácie teda od roku 2002 vykonali svoje.

Podoba auditu podľa ACCA smeruje k uspokojeniu záujmov širšieho okruhu ľudí než len investorov a tiež k prehĺbeniu jeho obsahu smerom k efektívnejším odhadom ďalšieho vývoja firmy. Ekonomický život aktív, výsledok dlhodobých zmluvných vzťahov, to všetko sú už dnes súčasti finančných výkazov namierené na budúci vývoj. Zmyslom auditu by malo byť spojiť tieto a ostatné informácie a dokázať sa vyjadriť k otázkam riadenia rizík a obchodnému modelu firmy.

Zdroj:
TS ACCA
.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *