Streda 05. augusta. Meniny má Hortenzia

Aegon prináša dve pripoistenia invalidity

Poistenie 25.01.2017 | 09:59 0 Komentárov

Na Slovensku je dnes takmer štvrť milióna invalidných dôchodcov, každý rok ich pribudne viac ako 22 tisíc. Počet ľudí, ktorí poberajú invalidný dôchodok za poslednú dekádu vzrástol o 23 percent.

Invalidná osoba sa tak nachádza v každej ôsmej slovenskej domácnosti. Vysoký nárast počtu invalidov do značnej miery zrkadlí hektické tempo a dnešný nezdravý životný štýl. Úrazy však spôsobujú len necelé tri percentá invalidít, zvyšných 97 percent je zapríčinených chorobami. Štatistiku najčastejších príčin invalidity vedú choroby svalovej a kostrovej sústavy, nádorové ochorenia a na treťom mieste duševné poruchy spolu s poruchami správania.

Invalidný dôchodok, ktorý postihnutým osobám vypláca štát, dosahuje necelých 40 percent z priemernej mesačnej nominálnej mzdy a nedokáže plnohodnotne kompenzovať stratený finančný príjem. Poistenie pre prípad invalidity sa tak stáva kľúčovým krokom k finančnému zabezpečeniu rodiny, splateniu existujúcich finančných záväzkov či liečbe ochorenia, úrazu a ich následkov.

„Už nižšia forma invalidity dokáže živiteľov rodín pripraviť o možnosť pracovať a zarábať. Rodina tak ostáva bez stáleho finančného príjmu, čo vo väčšine prípadov vedie k rapídnemu poklesu životnej úrovne. Navyše, invalidita často prináša neplánované náklady na liečbu, úpravu obytného priestoru či kúpu špecializovaných zdravotníckych pomôcok, akými sú invalidný vozík alebo polohovateľná posteľ“, hovorí Dana Macková, manažérka produktového oddelenia poisťovne Aegon.

Aegon aktuálne prináša dve nové doplnkové poistenia pre prípad invalidity. Doplnkové poistenie invalidity s rentovou výplatou ponúka klientom možnosť získať pravidelne vyplácanú mesačnú rentu v dohodnutej výške, a to až do veku 65 rokov. Klient si môže vybrať z dvoch variantov poistenia – pre nižší stupeň invalidity so zníženou práceschopnosťou od 41 % a pre vyšší stupeň invalidity so zníženou práceschopnosťou od 71 %.

Priznanie invalidity so strany Sociálnej poisťovne je náročný proces, ktorý v praxi môže trvať viac ako jeden rok. So začiatkom vyplácania mesačnej renty pri niektorých ochoreniach poisťovňa nečaká na rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ale poskytuje ju klientom už šesť mesiacov po diagnostikovaní choroby či úrazu, a to po dobu najbližších 12 mesiacov. Táto forma poistného plnenia pomôže klientovi a jeho rodine preklenúť najťažšie medziobdobie, kedy už znáša následky invalidity – ale zároveň zatiaľ nemá priznané dávky z invalidného dôchodku zo strany štátu.

Medzi ďalšie výhody tohto poistenia patrí krytie invalidity z dôvodu duševných chorôb a porúch správania sa. Klient v prípade vzniku invalidity prestáva platiť poistné za toto doplnkové poistenie, platbu preberá na seba samotná poisťovňa.

Druhý variant predstavuje Doplnkové poistenie invalidity a úmrtia s klesajúcou poistnou sumou. Toto poistenie je obzvlášť vhodné k vykrytiu existujúcich finančných záväzkov klienta, akými sú napríklad hypotekárne alebo spotrebné úvery. Výšku poistnej sumy si stanoví sám klient v rozmedzí od 1 300 do 230 000 eur. Poistná suma počas poistnej doby klesá, čím môže kopírovať vývoj nesplatenej časti úveru.

Poistenie je kombináciou dvoch rizík: úmrtia a invalidity (opäť v dvoch variantoch od 41 % a od 71 %). Aj pri tomto doplnkovom poistení sa vypláca v prípade diagnostikovania niektorého ochorenia až 25 percent z poistnej sumy ešte pred priznaním invalidity Sociálnou poisťovňou. Poisťovňa Aegon navyše ponúka i špeciálny bonus v podobe bezplatného navýšenia poistnej sumy o 20 percent pre klientov, ktorí sa aktívne venujú športovej činnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *