Streda 26. septembra. Meniny má Edita

AFISP začne skúšať sprostredkovateľov od decembra

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov dnes prevzala poverenie NBS na zabezpečenie odborných skúšok. Prvé termíny budú vyhlásené pravdepodobne v decembri.

"AFISP v súčasnosti združuje 18 samostatných finančných agentov, ktorí zastrešujú 22 000 podriadených finančných agentov," informovala generálna sekretárka AFISP Darina Huttová. "Pre zabezpečenie skúšok Asociácia spracovala osobitný projekt, ktorý po odbornej stránke posudzovala Národná banka Slovenska. Pre organizáciu skúšok bude vytvorený osobitný, vysoko sofistikovaný softvér. Umožní skúšky vykonávať prezenčnou formou v elektronickej i písomnej podobe. Systém umožní celú škálu služieb od elektronického prihlasovania sa až po dátovú archiváciu automaticky vyhodnotených testov a vydaných osvedčení. AFISP predpokladá prvé vyhlásenie termínov skúšok v decembri tohto roku."

Zákon č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve stanovil v ust. § 22 ods. 3 zákona nové požiadavky na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov. Títo sa v záujme zvýšenia profesionality podnikania a ochrany záujmov spotrebiteľov na finančnom trhu sa musia zapojiť do trvalého vzdelávania v oblasti finančného trhu a musia sa podrobiť odborným skúškam. Vzdelávanie i skúšky sa musia absolvovať každé štyri roky.

Zdroj: TS AFISP.

4 odpovede na “AFISP začne skúšať sprostredkovateľov od decembra”

 1. Anonym píše:

  najskôr by sa mal urobiť predsa poriadok v členstve. Nemôžu tam byť predsa takí, ktorí zorganizovali jeden z najväčších podvodov v dôchodovej reforme na Slovensku flagrantným a organizovaným porušením zákona 43/2004 Z.z. A títo budú azda skúšať, keď je to riešené na všetkých úrovniach prokuratúry, polície a súdov ? Paragrafy 209, 250 TZ 140/1961 a 190, 344 TZ 300…

 2. octavia píše:

  Ako chorý prvok na poisťovacej scéne sa čoraz častejšie prejavujú MAKLÉRSKE SPOLOČNOSTI.
  Je to tak, bez ohľadu na rôzne obhajovacie chválospevy od maklérov.
  Nepoznám človeka – lekára, ktorý, ak by mal kdesi napísané, že je v jednej osobe obvodný, všeobecný lekár, súčasne je aj neurochirurg, čelustný ortopéd, gynekológ, hepatológ, implantológ, traumatológ, ortopedický protetik a to všetko v jednej osobe ako odborník, že by sa tomuto človeku dal niekto liečiť.

  NEEXISTUJE, aby akýkoľvek pracovník maklérskej spoločnosti zvládol tak širokú problematiku a znalosť všetkých produktov, ktoré ponúkajú poisťovne. Niektoré produkty samotné poisťovne ponúkajú výhradne prostredníctvom svojich vlastných špecialistov.
  Prax býva taká, že rôzni makléri porovnávajú často neporovnateľné. Väčšinou idú výhradne za vidinou vyššej provízie.
  Často nedostatočne zdôraznia rozdiel medzi odškodnením za dobu liečenia úrazu a trvalým následkom úrazu. Nehovoriac o podmienkach, kde sú produkty, že je dokonca vyžadovaná pre možnosť plnenia PN-ka, alebo, že plnenie je až od napr. 10-teho dňa. V iných produktoch je plnenie napr. percentuálne, alebo za deň trvania doby liečenia od prvého dňa od vzniku úrazu podmienené minimálnou dobou liečenia bez PN-ky – 10 alebo 15 dní.
  Makléri majú často vyššie provízie, ako priami sprostredkovatelia kmeňovej poisťovne.

  Od 01.01.2010 je povinnosťou každého makléra, finančného poradcu a sprostredkovateľa spísať Záznam o rokovaní s klientom pred uzavretím zmluvy, v ktorom musí byť jasne a jednoznačne uvedené, prečo ponúka konkrétny produkt a súčasne aj skutočnosti, ktoré riziká a poistné sumy napriek možnosti produktu klient vyslovene odmietol poisťiť.
  Ak tento záznam nie je, alebo je neúplný, nejedná sa v tomto prípade o seriózneho a profesionálneho sprostredkovateľa poistenia, bez ohľadu na to, či pracuje v maklérskej spoločnosti, alebo výhradne pre jednu poisťovňu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *