Pondelok 23. júla. Meniny má Oľga

Aké legislatívny zmeny vstúpia do platnosti v júly

Ostatné správy 26.06.2017 | 10:23 0 Komentárov

V prehľade prinášame najdôležitejšie právne normy, ktoré nadobudnú účinnosti počas budúceho mesiaca.

I. ZÁKONY

 • Zákon o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (zákon č. 138/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave (zákon č. 143/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (zákon č. 146/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia (zákon č. 147/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (zákon č. 148/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o správnom konaní (správny poriadok) (zákon č. 149/2017 Z. z.)
 • Novela zákona o sudcoch a prísediacich (zákon č. 152/2017 Z. z.)

  II. NARIADENIA

 • Novela nariadenia vlády o bezpečnostných požiadavkách na osobné lode (nariadenie č. 16/2017)
 • Novela nariadenia vlády o registrácii odrôd pestovaných rastlín (nariadenie č. 50/2017 Z. z.)

III.  VYHLÁŠKY

 • Novela vyhlášky o náhradách za výkon funkcie prísediaceho (vyhláška č. 111/2017 Z. z.)
 • Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu (vyhláška č. 160/2017 Z. z.)
 • Novela vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu predsedu súdu (vyhláška č. 161/2017 Z. z.)
 • Vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárnych senátov, ktorí nie sú sudcami (vyhláška č. 162/2017 Z. z.)
 • Vyhláška, ktorou sa vykonávajú ustanovenia zákona o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín (vyhláška č. 163/2017 Z. z.)
Viac sa dočítate na tejto stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *