Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Aké zmeny prinesú nové pravidlá osobného bankrotu

Podľa ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej pôjde o relatívne jednoduché, rýchle konanie bez vysokých nákladov. Dlžník sa bude môcť zbaviť svojich dlhov buď konkurzom alebo splátkovým kalendárom. V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení. 

V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období vypláca sumu, ktorú určí súd. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Tzv. nedotknuteľné pohľadávky (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné) bude dlžník povinný splácať aj po oddlžení, keďže vzhľadom na ich povahu nie je dôvod ich dlžníkovi odpúšťať.

Od januára 2017

• Dlžník (fyzická osoba) bude mať možnosť zbaviť sa dlhov buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom
V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení.
V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období spláca sumu, ktorú určí súd.
Súd stanoví dlžníkovi kvótu, ktorú má zaplatiť – napr. 30 % z dlhu. Zostatok dlhu bude nevymáhateľný. Veriteľom sa však musí dostať aspoň toľko, čo by dostali, ak by dlžník svoj úpadok riešil konkurzom (t. j. musí im dať aspoň hodnotu majetku)
• Domáhať sa zbavenia dlhov spôsobom osobného bankrotu môže dlžník iba raz za 10 rokov
• Zavádza sa povinné zastúpenie dlžníka v konaní advokátom alebo Centrom právnej pomoci
• Určité pohľadávky (tzv. nedotknuteľné) bude musieť dlžník splácať aj po oddlžení (napr. pohľadávky maloletého dieťaťa na výživné, peňažný trest podľa trestného zákona, pohľadávky zo zodpovednosti za škodu spôsobenú na zdraví atď.)
• Každý veriteľ má právo uplatniť žalobu na zrušenie oddlženia, ak vie osvedčiť nepoctivý zámer dlžníka (ak by dlžník mal snahu poškodiť svojich veriteľov, napr. bez vážneho dôvodu by neplnil splátkový kalendár, úmyselne by sa priviedol do platobnej neschopnosti a pod.)

V súčasnosti

• Aby dlžník mohol reálne uvažovať o osobnom, musí vlastniť určitý majetok a byť schopný zaplatiť všetky náklady konkurzu (napríklad výdavky a odmenu správcu a pod. – cca 3000 eur)
• V prípade, že súd zistí, že nemá majetok ani len v hodnote, ktorá by postačovala na úhradu nákladov konkurz, konkurz nevyhlási
• Ak fyzická osoba nepodnikateľ, musí mať celkový majetok minimálne v hodnote 1 659,70 eura a sumu 663,88 eura na úhradu preddavku na odmenu predbežného správcu
• Preddavok sa musí uhradiť ešte pred podaním návrhu

Osobný bankrot a oddlženie je na Slovensku uzákonené od roku 2006. Odvtedy ho využilo len pár stoviek ľudí. 

Zdroj: Teraz.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *