Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Aké zmeny priniesol nový zákon o verejnom obstarávaní

Ostatné správy 23.06.2016 | 17:06 0 Komentárov

Už od 18. apríla 2016 je v platnosti nový Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z., ktorý úplne nahradil pôvodný zákon č. 25/2006 Z.z. aj so všetkými jeho 26 novelami. Inštitúcia verejného obstarávania je často kritizovaná najmä pre vysokú administratívnu záťaž, ktorá sa spája so zadávaním zákaziek. Aké zmeny priniesol nový zákon a prečo sa oplatí vyhľadať právne služby pri zadávaní alebo uchádzaní?

Zákon o verejnom obstarávaní sa týka zadávania zákaziek na dodanie tovaru, poskytnutie služieb, zadávanie koncesií na stavebné práce, uskutočnenie stavebných prác, súťaž návrhov a na služby vo verejnom obstarávaní.

Rýchlejšie verejné obstarávanie vďaka elektronizácii

Nový zákon, ktorý pripravil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), má za cieľ najmä zefektívniť procesy vďaka povinnej elektronizácii. Sľubuje tiež jednoduchší prístup k verejnému obstarávaniu pre malé a stredné firmy. Zákon preberá tri európske smernice o verejnom obstarávaní z minulého roka.

Medzi novinkami sa napríklad objavili inštitúty „inovatívneho partnerstva“ a „prípravných trhových konzultácií a predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov“. Prípravné trhové konzultácie sú využiteľné ešte v prípravných fázach – pri plánovaní alebo realizácii postupu VO. V rámci nich môže prijímateľ finančnej podpory z Európskej únie požiadať nezávislých odborníkov alebo inštitúcií o radu – ak sa tým nenaruší hospodárska súťaž a zachová sa princíp transparentnosti a nediskrminácie.

Inovatívne partnerstvo je novým postupom zadávania zákazky v procese výskumu a inovácie. Uskutočňuje sa postupne a môže zahŕňať výrobu tovarov, poskytovanie služieb alebo dokončovanie stavebných prác. V inovatívnom partnerstve sa dopredu určia predbežné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť, a tiež odplata za služby.

V zákone sú definované nové finančné limity a postupy verejného obstarávanie, ktoré sa odvíjajú aj od klasifikovania služieb, stavebných prác a tovaru. Môžu byť buď bežne dostupné na trhu, alebo nie bežne dostupné. Tieto kritériá sú v zákone definované a na ich správne určenie má dohliadať priamo kontrolovaný subjekt vo verejnom obstarávaní (klasifikáciu bežnej a nie bežnej dostupnosti si musí vedieť obhájiť). ÚVO na svojich stránkach v tejto súvislosti ponúka test bežnej dostupnosti.

Pre prijímateľov finančnej podpory z Európskej únie je novinkou aj dobrovoľná možnosť využitia ex-ante posúdenia. Tento preventívny nástroj sa vykonáva ešte pred samotným vyhlásením verejného obstarávania a jeho prínosom je najmä minimalizácia chýb a nesúladov so zákonom. V starom zákone mohol o ex-ante požiadať iba verejný obstarávateľ. V tom novom sa táto možnosť rozšírila aj na obstarávateľa a dotovanú osobu. Inštitút ex-dante upravuje §168, ktorý tiež určuje ďalšie podmienky pre vykonanie posúdenia.

Právne poradenstvo pri verejnom obstarávaní

Nový Zákon o verejnom obstarávaní priniesol aj mnoho iných noviniek, napríklad objasnenie in-house zadania, možnosť rozdeľovania zákaziek či určenie postupov zadávania. Právne poradenstvo pri zadávaní verejného obstarávania sa oplatí využiť najmä kvôli urýchleniu procesov. ÚVO totiž pri zistení chýb a nedostatkov vo vypracovaných dokumentoch môže žiadosť vrátiť aj niekoľkokrát. Je bežnou praxou, že advokátska kancelária radí nielen zadávateľom, ale tiež aj žiadateľom. Poradenské služby je možné využiť pri príprave dokumentov, vypracovávaní podkladov alebo pri samotnej ochrane záujmov klienta.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *