Pondelok 30. marca. Meniny má Vieroslava

Ako bude fungovať nový spoločný úverový register

Utajiť splátky za televízor pred bankou a naopak napríklad povolené prečerpanie na účte pred nebankovkou bude čoskoro nemožné. Na akom princípe bude spoločný register dlžníkov fungovať, ako v praxi ovplyvní možnosť požičať si peniaze na rôzne účely odpovedá Marián Kolembus zo spoločnosti Provident Financial

1. Od kedy si registre začnú informácie vymieňať?
Novela zákona o spotrebiteľských úveroch zaviedla zákonnú povinnosť pre všetkých poskytovateľov úverov poskytovať údaje aspoň do jedného elektronického úverového registra. Toto ustanovenie vstupuje do platnosti 30. septembra 2015

2. Pôjde o spoločný nový register alebo spojenie už existujúcich registrov?
To zákon nedefinuje, môže to byť ako nový tak aj existujúci register. Jedinou špecifikáciu je, že poskytovateľ úverov musí pri posudzovaní schopnosti spotrebiteľa splácať úver, nahliadať do registra, do ktorého poskytuje údaje dvojtretinová väčšina veriteľov uverejnených v zozname veriteľov vedeného Národnou bankou Slovenska. 

3. Bude v spoločnom registri história starých a prebiehajúcich úverov (z banky, nebankovky, leasing), alebo sa doň budú vkladať iba nové?
Zákon zadefinoval iba určité rámcové parametre. Detaily fungovania registrov budú určite ešte predmetom diskusie, nakoľko povinnosť poskytovateľov úverov nahliadať do úverového registra vstupuje do platnosti až od 30. septembra. 

4. Plusy a mínusy spoločného registra 
Najväčším prínosom registra dlžníkov bude ochrana spotrebiteľov pred nadmerným preúverovaním. Každý poskytovateľ si bude môcť preveriť aká je úverové zaťaženie žiadateľa o pôžičku a podľa toho sa rozhodnúť, či vyhovie alebo zamietne žiadosť o úver. 

5. Ak žiadateľ o pôžičku nedá súhlas o spracovaní údajov pre register, aký to bude mať pre neho dopad. Zníži sa jeho šanca pôžičku získať? 
Podľa zákona poskytovatelia úverov sú povinní poskytovať údaje o spotrebiteľoch aj bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Vzhľadom k tomu táto skutočnosť nebude mať vplyv na získanie pôžičky alebo úveru. 

6. Ako vašej spoločnosti register pomôže?
Určite nielen nám, ale i ďalším spoločnostiam. V prvom rade získame detailné informácie o zadlženosti žiadateľa o pôžičku. Zodpovedné požičiavanie, teda požičať zákazníkovi iba toľko, koľko je schopný splácať je základ nášho podnikania a tým, že budeme mať k dispozícii aj informácie z registrov, sa naše úsilie ešte umocní.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *