Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Ako ovplyvnia nové bankové regulácie ekonomický rast a zamestnanosť v Eurozóne?

Pod vplyvom dopadov hospodárskej krízy tak centrálne banky, ako aj vlády jednotlivých krajín plánujú prijať množstvo rôznorodých opatrení, ktoré majú znížiť pravdepodobnosť opakovania sa podobných kríz v budúcnosti.

Prínosom v prípade implementácie plánovaných regulačných požiadaviek by na jednej strane mohlo byť zvýšenie stability finančného systému, na strane druhej však existuje reálna hrozba poklesu ekonomického rastu s nezanedbateľným negatívnym dopadom na zamestnanosť.

Podľa predbežnej štúdie, ktorú včera zverejnil Institute of International Finance (IIF) a Európska banková federácia (EBF), pripravované regulačné pravidlá pre banky negatívne ovplyvnia nielen ekonomický rast, ale a zamestnanosť. Najhoršie z pomedzi hlavných ekonomík (USA, Japonsko a Európa) dopadne práve eurozóna. Kým v období rokov 2011-2015 priemerný ročný pokles ekonomického rastu v eurozóne vplyvom regulačných opatrení je odhadovaný na 0,9%, v prípade USA je to pokles o 0,5 a Japonska o 0,4 %.

Dôvodom horšieho postavenia Európy je pomerne vysoká závislosť financovania podnikov a domácnosti od bankových úverov. V eurozóne je podiel bankového financovanie podnikov a domácnosti viac ako 75 %, v USA je to len 25 %.

Kumulatívny dopad zmien regulačných pravidiel na jednotlivé ekonomiky

 (rozdiel parametrov medzi základným a regulačným scenárom)

Zdroj: odhad IIF

Ciest, ktorými sa nové sprísnené požiadavky na banky, môžu odraziť v reálnej ekonomike je niekoľko. Napríklad požiadavka zvýšeného objemu vlastného kapitálu bánk sa prejaví rastom nákladov na získanie tohto kapitálu, čo bude vytvárať tlak na vzostup úrokových sadzieb poskytnutých úverov. Ten môže viesť k zníženiu ponuky úverov, k spomaleniu financovania privátneho sektora a negatívnemu dopadu na ekonomicky rast a zamestnanosť. Podobný dopad by mohli mať aj požiadavky týkajúce sa likvidity bankových aktív a pasív, alebo zavedenie špeciálnych daní.

Štúdia porovnáva dopady za obdobie najbližších 10 rokov ako rozdiel v hlavných ekonomických ukazovateľoch medzi dvoma scenármi – základným (bez nových požiadaviek) a regulačným (s novými požiadavkami).

Eurozóna: kumulatívny dopad zmien podľa jednotlivých rokov

Zdroj: odhad IIF, Slovenská banková asociácia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *