Nedeľa 07. júna. Meniny má Róbert

Ako sa dajú náklady premeniť na zisk

Firmy v priemere získavajú optimalizáciou nákladov 5,6 percenta dodatočných finančných zdrojov z obratu. Vyplýva to z prieskumu Barometer Cost Management 2014, ktorý uskutočnili spoločnosti EBS Business School a Expense Reduction Analysts na vzorke 251 európskych firiem. 

Podniky s priemerne 50-miliónovým ročným obratom tak vďaka optimalizačným opatreniam môžu ušetriť 2,8 milióna eur a použiť ich napríklad na investície.

„Ak sa hovorí o ziskovosti, firmy sa zameriavajú najmä na dve najlepšie kontrolovateľné oblasti, a to rast tržieb a znižovanie nákladov. Zatiaľ čo snaha o zvýšenie predaja môže trvať aj niekoľko rokov, optimalizácia nákladov prináša zaujímavé výnosy už v priebehu niekoľkých mesiacov. Naša organizácia má skúsenosti s dosahovaním úspor vo viac ako štyridsiatich nákladových kategóriách,“ hovorí Iveta Živicová, Senior Partner,  zo spoločnosti Expense Reduction Analysts (ERA).

Práve ERA ako globálny líder v poskytovaní poradenských služieb v oblasti znižovania nákladov v spolupráci so spoločnosťou Euler Hermes špecializujúcou sa na poistenie a inkaso pohľadávok zorganizovala 12. mája v Košiciach workshop „Prečo je potrebná optimalizácia nákladov a manažovanie procesov“, určený pre generálnych riaditeľov, finančných riaditeľov a kontrolórov.

Cieľom procesných projektov je sprehľadnenie nákladov. Predstavujú vysoko špecializovanú kategóriu optimalizácie, či už ide o analýzu priamych a nepriamych nákladov, ich priradenie ku konkrétnym produktom alebo následné opatrenia na zvýšenie efektívnosti. Ďalšie procesné projekty sa týkajú  rastu produktivity práce, efektívnosti procesov a materiálových a finančných tokov. Špecifický typ procesných projektov potom predstavujú analýzy výkonnosti, výsledkom ktorých sú systémy odmeňovania postavené na báze výkonových ukazovateľov.

Nevyhnutné zlo

„Riadenie nákladov sa vo firmách často považuje za nevyhnutné zlo, ktoré niekedy dokonca vedie ku konfliktom medzi oddeleniami. Na druhej strane si však firmy uvedomujú aj jeho dôležitosť, pretože až v 42 percentách spoločností, ktoré sa zapojili do nášho prieskumu, je optimalizácia nákladov zodpovednosťou generálneho riaditeľa, resp. v 28 percentách prípadov finančného riaditeľa,“ zdôrazňuje Tamara Štrbáková, Partner, ERA.

Z výsledkov prieskumu Barometer Cost Management 2014 ďalej vyplýva, že firmy financujú svoje investície najmä  zo zisku a odpisov (33 %), z úspor nákladov (22 %) a z úverov (12 %), pričom investície smerujú hlavne do strojov a zariadení (71 %), výskumu a vývoja (34 %) a personálu (29 %). Podniky zapojené do prieskumu sa domnievajú, že najväčší potenciál úspor sa skrýva v energiách, informačných technológiách, logistike, marketingu, vozovom parku, opravách a údržbe.

V európskom meradle patria k lídrom v optimalizácii nákladov severské krajiny, Nemecko a Švajčiarsko. Podniky v týchto štátoch majú najväčší záujem o redukciu nákladov v oblasti telekomunikačných služieb, cestovných nákladov, medzinárodnej dopravy a produkčných nákladov. Na Slovensku je situácia odlišná. Tuzemské firmy realizujú úsporné projekty najmä v oblasti finančných služieb, obalov, kancelárskych potrieb, čistiacich a hygienických prostriedkov, zásobovacieho reťazca a procesného riadenia.

Žiadne úspory, žiadna odmena

Expense Reduction Analysts pomáha hľadať firmám skryté úspory, ktoré následne môžu reinvestovať do nových programov. V súčasnosti má na Slovensku jedenásť aktívnych zákazníkov, pre ktorých realizuje 35 projektov.

Spolupráca prebieha na princípe  „žiadne úspory, žiadna odmena“. Spoločnosť ERA tým preberá zodpovednosť za to, že projekty optimalizácie nákladov budú samofinancované z ušetrených peňazí, ktoré by firmy inak vynaložili na nákupy tovarov a služieb. V nákladových kategóriách, ktoré si spoločnosti vyberú, vykazuje ERA pre svojich zákazníkov dvojciferné percentá úspor. „Vyše 20-ročné skúsenosti nám potvrdili, že naša stratégia je pre podniky zaujímavá, pretože vytvára win-to-win situáciu pre obe strany,“ konštatuje expert ERA Juraj Kumičák.

Pri hľadaní optimálnych riešení pre svojich zákazníkov ERA spolupracuje so špecializovanými spoločnosťami, ako je napríklad Euler Hermes v oblasti poistenia pohľadávok. „Poistenie pohľadávok je dôležitou súčasťou znižovania podnikateľského rizika a firmám významne pomáha pri optimalizácii finančných nákladov. To je kategória, v ktorej malé a stredné podniky cítia veľké rezervy. Pomáha im nielen znižovať náklady spojené s nedobytnými pohľadávkami, ale aj získať optimálnu štruktúru financovania“ vysvetľuje generálny riaditeľ slovenskej pobočky Euler Hermes Tomáš Jurík.

Oravskí ferozliatinári

Na Slovensku využíva služby ERA napríklad ferozliatinárska spoločnosť OFZ a.s. Istebné, ktorá pravidelne čelí cyklickým poklesom dopytu trhu. „Práve v takomto období sme začali spolupracovať s ERA na revízii jednej nákladovej kategórie. Výsledok spolupráce nás milo prekvapil, preto sme sa v nej rozhodli pokračovať. Dnes máme za sebou úspešnú implementáciu niekoľkých projektov nielen v oblasti riadenia nákladov, ale aj procesnej optimalizácie,“ tvrdí člen predstavenstva a výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok.

V oblasti technických plynov podnik dosiahol úspory 17 percent, v bankových službách 32 percent, v obalových materiáloch 19 percent a v pohonných hmotách a olejoch 4 percentá. Manažment oravskej fabriky oceňuje najmä to, že ERA prevzala plnú zodpovednosť za analýzu, návrh, implementáciu a monitoring nasadených zmien. Získané úspory je vďaka metodike ERA možné jednoznačne a transparentne vyčísliť.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *