Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Ako sa pripraviť na Brexit z pohľadu dôchodkových investícií

Očakáva sa, že prípadný Brexit zásadne postihne finančné trhy a s nimi i investície do dôchodkových fondov. Nevedno zatiaľ, ako veľmi masívna bude reakcia finančných trhov, no očakáva sa, že výsledkom bude reťazová reakcia i na prvý pohľad nesúvisiacich investícií. 

Pre dôchodkových sporiteľov z toho vyplýva otázka, či je možné sa proti dopadom Brexitu chrániť. Martin Lenko, portfólio manažér dôchodkovej správcovskej spoločnosti VÚB Generali, hovorí, že je potrebné uvedomiť si, že investičný horizont dôchodkových fondov v 2. pilieri je veľmi dlhý – omnoho dlhší ako v prípade klasických podielových fondoch.

Dopad Brexitu tak podľa neho nepredstavuje až také výrazné riziko, keďže možné zníženie hodnoty dôchodkových fondov vplyvom jednorazových šokov je kompenzované práve dlhým investičným horizontom a diverzifikáciou, počas ktorého je možné tieto šoky lepšie vyhladzovať.

“ Zdravý rozum hovorí, že v neistých časoch je mať lepšie alokované zdroje v menej volatilných a defenzívnych aktívach, no ekonomický dopad brexitu môže mať negatívny dosah aj na takéto aktíva, keďže trh v takýchto prípadoch zvykne reagovať v panike a vytvárať určitý typ reťazovej reakcie,“ povedal analytik pre TASR. Nedá sa preto podľa neho povedať, dlhopisové fondy budú voči negatívnym dôsledkom Brexitu viac imúnne.

Dopad tak podľa neho nepocítia len akciové ale aj dlhopisové trhy. Malo by ísť najmä o dlhopisy krajín a spoločností s  nižším ratingom, ktorý sa ale stále môže nachádzať v investičnom pásme, čo je povolené pásmo pre dôchodkové fondy.

Napriek tomu majú dlhopisy lepšiu šancu sa z prípadných turbulencií dostať rýchlejšie. V ich prospech totiž hovoria menové politiky hlavných svetových centrálnych bánk. Nedávno spustený program Európskej centrálnej banky na skupovanie korporátnych dlhopisov v eurozóne, pozdržanie zvyšovania hlavných úrokových sadzieb v USA a pokračujúce kvantitatívne uvoľňovanie menovej politiky v Japonsku vytvárajp predpoklady pre dodatočný rast cien dlhopisov, čo by sa malo pozitívne premietnuť aj do rastu hodnoty dôchodkových jednotiek fondov s dlhopisovou zložkou. 

Vývoj akciovej zložky fondov bude podmienený najmä vývojom geopolitickej situácie, ekonomických dát v USA a následných zmenách v postoji americkej centrálnej banky k zrýchleniu alebo ďalšiemu spomaleniu tempa zvyšovania úrokových sadzieb, myslí si analytik.

Zdroj informácií: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *