Sobota 29. február. Meniny má Nikto

Ako sa vlani darilo neziskovým organizáciám pri získavaní 2 % z daní

Dane 23.04.2019 | 12:20 0 Komentárov

V minulom roku bola celková suma z asignovaných 2 % z daní najvyššia v histórii, 68,3 milióna eur.

  • Desať najväčších firemných nadácií dokopy získalo takmer 11 miliónov eur, čo je viac ako dvojnásobok oproti desiatim najväčším občianskym neziskovkám, ktoré získali necelých 5 miliónov.
  • Neziskovky v Bratislavskom kraji získali takmer 31 miliónov eur, čo je 45 % z celkovej sumy za rok 2018.
  • Kompletnú databázu neziskových organizácií si môžete pozrieť na stránke.

V tejto analýze sme sa pozreli na poberateľov dvoch percent z daní v roku 2018, ktorých bolo dohromady 13 390. Spolu im bolo z 2 % z daní asignovaných vyše 68 miliónov eur.

Bližšie sme sa zamerali na 50 najväčších poberateľov, medzi ktorých patria firemné nadácie (ktoré založili obvykle veľké spoločnosti), občianske neziskové organizácie (ktoré vznikli „zdola“), ale nachádza sa tu i odborový zväz či nadácia ministerstva hospodárstva. Zvlášť sme tiež vyčlenili nadáciu Pontis, Slovenskú radu rodičovských združení a Dobrovoľnú požiarnu ochranu Slovenskej republiky.

Firemné neziskové organizácie sme rozlíšili preto, lebo ich dominantným darcom je spravidla samotná spoločnosť, ktorá ich založila, napríklad Nadácia SPP alebo Nadácia Slovenskej sporiteľne. Oproti tomu do občianskych neziskoviek, ktoré vznikli ako občianske iniciatívy, prispievajú predovšetkým fyzické osoby, teda drobní darcovia.

Právnické osoby môžu asignovať daň vo výške dvoch alebo jedného percenta, za predpokladu minimálnej výšky asignácie osem eur. Asignovať dve percentá môže subjekt, ktorý daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane.

Nasledovná tabuľka zobrazuje prehľad desiatich najväčších firemných nadácií a porovnanie ich príjmu z asignovanej dane s daňou z príjmu príbuznej firmy. V prípade Nadácie EPH sme ako príbuznú firmu uviedli eustream, a.s., v ktorej 49 % akcií a manažmentu drží Energetický a průmyslový holding, teda spoločnosť zakladajúca Nadáciu EPH.

Z údajov v tabuľke je vidno, že podiel príjmu firemnej nadácie a dane z príjmu príbuznej firmy sa pohybuje okolo dvoch percent, na základe čoho môžeme konštatovať, že hlavným zdrojom príjmu tej-ktorej firemnej nadácie je asignovaná daň z príbuznej firmy. Výnimku tvorí Nadácia ADELI, teda nadácia rehabilitačného centra v Piešťanoch, ktorej hlavnými prispievateľmi sú pravdepodobne fyzické osoby, nie spoločnosť ADELI s.r.o.

Nadácia Pontis, Slovenská rada rodičovských združení a Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky sú špecifické prípady. Pontis je nadácia, ku ktorej konečným užívateľom výhod patrí napríklad Ľuboš Vančo, konateľ KPMG Slovensko, či Šimon Šicko, konateľ Pixel Federation. Je preto pravdepodobné, že o.i. aj tieto dve firmy patria medzi prispievateľov pre Nadáciu Pontis, avšak Pontis nie je vyslovene firemnou neziskovkou a domnievame sa, že jej prispievajú aj fyzické osoby.

Čo sa týka Slovenskej rady rodičovských združení a Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky, ide o organizácie zastrešujúce miestne združenia po celom Slovensku. V prípade Slovenskej rady rodičovských združení ide o konkrétne rodičovské združenia na jednotlivých školách po krajine a v prípade Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky ide o rôzne miestne dobrovoľné hasičské zbory. Sumy, ktoré uvádzame, predstavujú celkové vyzbierané čiastky pre jednotlivé tieto združenia dohromady.

Čo sa týka týchto troch organizácií, Pontis mal suverénne najvyšší príjem – takmer 2,5 milióna eur z asignovanej sumy z daní. Slovenská rada rodičovských združení sa umiestnila na druhom mieste s príjom takmer 1,73 milióna eur. Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky mala príjem vyše 328 tisíc eur.

Nasledovné grafy zobrazujú top 10 firemných a občianskych neziskových organizácií podľa príjmu z asignácie 2 % daní v roku 2018 (teda za zdaňovacie obdobie 2017).

Keď porovnáme úhrnné sumy podľa príjmu z asignácie 2 % z daní pre top 10 firemných nadácií a top 10 občianskych organizácií, vidíme, že firemné nadácie získali viac než dvojnásobok oproti občianskym. Kým 10 najväčších občianskych organizácií získalo necelých 5 miliónov, 10 najväčších firemných nadácií takmer 11 miliónov. Z celkovej sumy vyzbieranej v roku 2018 pre 13 390 organizácií, ktorá bola vyše 68 miliónov, to predstavuje 16 % pre top 10 firemných a 7 % pre top 10 občianskych neziskoviek.

V nasledujúcich dvoch tabuľkách sme znázornili tieto dve desiatky neziskoviek v priebehu piatich rokov, teda v rokoch 2014 – 2018. Ako môžeme vidieť, až tri z detiatich top firemných neziskoviek pôsobia menej ako päť rokov a dve z nich patria do prvej trojky – konkrétne Nadácia EPH, ktorá je prvá, a Nadácia Kia Motors Slovakia na treťom mieste. Druhou najväčšou je Nadácia SPP a vyše milióna eur ešte získali Nadácia Volkswagen Slovakia a Nadácia Slovenskej sporiteľne.

Čo sa týka občianskych neziskoviek, všetky v prvej desiatke existujú už viac ako päť rokov a v roku 2018 mala najvyšší príjem z 2 % z daní Asociácia pomoci postihnutým – APPA. Na tesnom druhom mieste sa umiestnil Plamienok. Viac ako pol milióna eur dostali ešte organizácie Pomocníček a Nadácia Centra pre filantropiu.

Pozreli sme sa aj na celkovú asignovanú sumu z 2 % z daní za ostatných päť rokov a je zjavné, že táto suma z roka na rok rastie. V roku 2018 dokonca o 3 milióny prekonala prognózu Inštitútu finančnej politiky, ktorá predpovedala 65 miliónov eur. Tento trend kopíruje počet neziskoviek poberajúcich 2 % z daní, ktorý taktiež rastie. Na grafe sme počet neziskoviek, ktoré v danom roku získali podiel z daní, znázornili oranžovou krivkou.

Analyzovali sme aj rozdelenie poberateľov dvoch percent a výšku ich príjmu z asignovaných podielov daní podľa krajov. Bratislavský kraj podľa očakávaní dominuje v oboch kategóriách, keďže sa v ňom v minulom roku nachádzalo takmer 3400 neziskoviek, kým v ostatných krajoch to bolo približne okolo 1500.

V prípade výšky asignovanej sumy je rozdiel ešte výraznejší, vzhľadom na to, že najmä veľké firemné neziskovky sídlia v Bratislavskom kraji. Tie získali z celkového balíka 68 miliónov až 45 %, čiže necelých 31 miliónov eur. Na druhom mieste sa umiestnil Žilinský kraj so 7,2 miliónmi eur, čo predstavuje 10,6 % celkovej sumy.

Kompletnú databázu neziskových organizácií si môžete pozrieť na stránke.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *