Utorok 25. júna. Meniny má Tadeáš

Ako uhradiť staré dlhy voči Sociálnej poisťovni

O splátkový kalendár treba žiadať príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, v ktorej dlh na poistnom vznikol. O schválení žiadosti či o odpustení penále rozhodujú pobočky Sociálnej poisťovne. Poisťovňa splátkový kalendár môže, ale nemusí dlžníkovi povoliť.

Žiadosť treba podať písomne, neformálnym listom. Fyzická osoba v mieste svojho bydliska, právnická v mieste útvaru, ktorý vedie evidenciu miezd alebo v mieste svojho sídla. V žiadosti je potrebné uviesť identifikačné údaje fyzickej alebo právnickej osoby a dôvod, prečo dlh nie je možné vyrovnať jednorazovo.

Peter Višváder zo Sociálnej poisťovne vysvetľuje: „základnou podmienkou, kedy Sociálna poisťovňa môže zo zákona povoliť splátkový kalendár, je platenie bežného poistného včas a v správnej výške v čase podania žiadosti, ako aj v procese rozhodovania o splátkach a trvania splátkového kalendára. Druhým predpokladom je, že dlžník dokladuje svoju platobnú neschopnosť.“

Splátkový kalendár možno poskytnúť maximálne na 18 mesiacov. Ak žiadateľ nedodrží termín alebo výšku splátky, splátkový kalendár sa ruší. Splácanie poisťovňa neumožní len ak sa dlžná suma ešte nevymáha prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora.

Odpustiť penále možno len z poistného splatného do 31.12.2004 a žiadateľ musí mať zaplatené celé, dovtedy dlžné, poistné a ostatné podlžnosti. Pokiaľ ide o podnikateľa, posudzuje sa odpustenie penále aj vzhľadom na predpisy upravujúce štátnu pomoc. Na odpustenie penále tiež nie je právny nárok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *