Nedeľa 09. decembra. Meniny má Izabela

Auto vo firme – čo vás čaká tento rok?

Dane Peter Apolen 03.02.2017 | 10:28 0 Komentárov

Kupujete či obstarávate si do firmy nové vozidlá? Tento rok vás čaká viacero zmien. Od 1. februára sa napríklad mení výška registračných poplatkov. V rámci nich sa už odzrkadľuje nielen výkon motora, ale aj jeho vek. Ďalšou zmenou, či skôr novinkou je zas zvýhodnenie záujemcov o obstaranie si elektromobilov.

Od 1. februára tohto roka sa zmenila výška registračných poplatkov za prihlásenie nového vozidla. „Pri výpočte výšky registračného poplatku sa po novom zohľadňuje nielen výkon motora v kilowattoch, ale aj vek vozidla, teda čas, ktorý uplynul od prvej registrácie automobilu,“ vysvetľuje Peter Kundlák, technický riaditeľ Business Lease Slovakia. Registračný poplatok sa pritom bude platiť pri každom zápise vozidla do evidencie, teda aj pri prepise, pričom jeho minimálna výška ostáva na sume 33 eur.

„Oproti pôvodnej výške týchto poplatkov sa sadzby pre motorové vozidlá, ktorých výkon je nižší ako 202 kilowattov znížili približne na polovicu, avšak pri kúpe automobilu s vyšším výkonom ako 202 kilowattov, si kupujúci za registráciu výrazne priplatí,“ podotýka. Odhlásenie motorového vozidla z evidencie zostáva bez poplatku.

Hoci novšie a výkonnejšie vozidlá majú vyšší registračný poplatok, v prípade ekologických vozidiel je registračný poplatok výhodnejší. Napríklad elektromobil má len základný registračný poplatok 33 eur, v prípade vozidiel na hybridný pohon sa platí nie podľa celkového výkonu spaľovacieho a elektromotora ale len podľa výkonu spaľovacieho motora.

(výška registračného poplatku vyplýva zo súčinu výkonu motora a vekového koeficientu)

Prvá evidencia 1
Do 2 rokov 0,68
Do 4 rokov 0,46
Do 6 rokov 0,32
Do 8 rokov 0,23
Do 10 rokov 0,16
Do 12 rokov 0,12
Do 13 rokov 0,10
Do 14 rokov 0,09
Do 15 rokov 0,08
Do 16 rokov 0,07
Nad 16 rokov 0,06

Obdobne pri obstaraní si ekologického vozidla do vozidlového parku ponúka vláda od tohto roku aj dotáciu – či už na elektromobily alebo hybridy. Od januára máte aj pre firmu možnosť získať dotáciu 5000 eur pri obstaraní elektromobilu a 3000 eur pri obstaraní hybridu, čo robí elektromobil aj hybrid cenovo zaujímavým v porovnaní s obstaraním vozidla na spaľovací pohon.

Nižšie emisie? Nižšia cestná daň

Obdobne v prípade novších a ekologickejších vozidiel s nižšími emisiami platí aj nižšia cestná daň. „Zákon o dani z motorových vozidiel z roku 2016 nielen zjednotil sadzby dane pre jednotlivé typy vozidiel na celom území Slovenska bez ohľadu na kraj, ale zaviedol aj variabilnú ročnú sadzbu dane podľa veku vozidla a výšky emisií. Tá opäť zvýhodňuje novšie a ekologickejšie vozidlá,“ podotýka vedúca účtovného oddelenia spoločnosti Business Lease Slovakia.

V praxi to znamená, že ak ste si obstarali a registrovali nové vozidlo vlani, tak už za vlaňajší, ako aj tento a nasledujúci rok sa vám sadzba dane znižuje o 25 % a v štvrtom až šiestom roku o 20 %. „V prípade hybridných vozidiel a vozidiel na plynový a vodíkový pohon si podnikateľ sadzbu zníži navyše ešte o 50 % a v prípade vozidiel, ktorých jediným zdrojom je elektrina, je sadzba dane nulová,“ spresňuje L. Pozdechová.

S pribúdajúcim vekom auta sa však sadzba zvyšuje. Ak máte vozidlo v majetku, po jeho siedmom roku veku vás čaká zníženie sadzby už len o 15 % a pri 10 až 13-ročných vozidlách je sadzba najskôr stopercentná a neskôr sa začne zvyšovať.

Ročná sadzba cestnej dane a vek vozidla (od jeho prvej registrácii) od januára 2015

  • 1– až 3-ročné vozidlo (36 kalendárnych mesiacov): sadzba nižšia o 25 %
  • 4– až 6-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 20 %
  • 7– až 10-ročné vozidlo: sadzba nižšia o 15 %
  • 11– až 13-ročné vozidlo: sadzba 100 % s následným zvyšovaním
  • Pre hybridné vozidlá sa sadzba dane navyše zníži o 50 %

Daňová povinnosť vzniká daňovníkovi prvým dňom mesiaca, kedy sa vozidlo použilo na podnikanie, a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo k zmene držiteľa vozidla, vyradeniu vozidla z evidencie, ukončeniu podnikania alebo zániku daňovníka.

Zdroj: zákon o Dani z motorových vozidiel

Odpisuje sa rovnomerne

Aj pre tento rok platí, že ak máte vo vlastníctve osobné vozidlá a používate ich pri podnikaní, z majetku ich odpisujete rovnomerne počas štyroch rokov. To platí aj pre vozidlá nadobudnuté formou finančného lízingu, ktorý trvá menej ako štyri roky. Vozidlá zaraďujete do prvej odpisovej skupiny a odpisy začnú plynúť prvým mesiacom zaradenia do majetku.

Pozor však na odpisy drahších vozidiel. „V prípade vlastného vozidla, ako aj pri vozidle obstaranom prostredníctvom finančného lízingu, je potrebné zamerať pozornosť na výšku daňovej uznateľnosti odpisov pri drahších autách,“ pripomína L. Pozdechová. V oboch prípadoch je limitom hranica obstarávacej hodnoty vozidla 48-tisíc eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu. Pri obstaraní vozidla na operatívny lízing platí, že limit daňovo uznateľnej výšky ročného nájmu je maximálne 14 400 eur v závislosti od výšky dosiahnutého daňového základu, pričom súčasťou základu dane sa stane po jeho zaplatení.

„Limit sa však týka len finančnej časti platby operatívneho lízingu, nie služieb. Tým, že vozidlo obstarané formou operatívneho lízingu zostáva v majetku prenajímateľa, podnikateľ vozidlo neodpisuje,“ vysvetľuje L. Pozdechová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *