Stvrtok 20. február. Meniny má Lívia

Banky akceptovali minuloročné odporúčania NBS

Slovenské banky si osvojili minuloročné odporúčania NBS s cieľom znížiť ich vlastné kreditné riziko. NBS si tak podľa očakávaní potvrdila svoju autoritu. Odporúčania totiž nemali záväzný charakter, napriek tomu sa s nimi banky stotožňujú. 

Zmyslom odporúčania je preventívne vplývať na obozretné poskytovanie úverov, aby sa zmiernili dopady prípadného budúceho negatívneho vývoja na slovenskom finančnom trhu. Ako vyplýva zo správy, banky dodržiavali odporúčanie týkajúce sa pomeru výšky úveru k hodnote zábezpeky – LTV. Sprísnili taktiež overovanie schopnosti klienta splácať úver, a to aj v prípade zvýšených úrokových sadzieb. Bankový sektor dodržiaval aj zavedenie limitu na maximálnu splatnosť úverov, či obozretnú spoluprácu s finančnými sprostredkovateľmi, uviedla NBS v Správe o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2015.

Z hľadiska LTV došlo k zmene štruktúry nových úverov. Podiel tých s ukazovateľom nad 90 % postupne klesal za posledné tri štvrťroky. Kým v štvrtom štvrťroku 2014 presahoval 23 %, v prvom štvrťroku 2015 to bolo 21 % a v druhom 16 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *