Streda 23. septembra. Meniny má Zdenka

Bilancia zahraničného obchodu v januári opäť prebytková

V súlade s očakávaniami sa bilancia zahraničného obchodu podľa predbežných údajov Štatistického úrad SR v januári vrátila do prebytku, a to v objeme  324 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň na základe spresnených údajov revidoval výsledky zahraničného obchodu za rok 2013 znížiac prebytok o 146 mil. EUR, čo je posun z 6,1% na 5,9% z HDP. 12-mesačný prebytok zahraničného obchodu v januári zotrval na decembrovej úrovni – 5,9% z HDP.

Obrat v zahraničnom obchode sa v januári opäť zvýšil, a to aj napriek pokračujúcemu výraznému poklesu exportných cien výrobcov. V reálnom vyjadrení je tak dynamika rastu zahraničného obchodu pravdepodobne ešte výraznejšia. V medzimesačnom porovnaní sme po zohľadnení sezóny mohli pozorovať relatívne výraznú korekciu nižšieho decembrového obratu v zahraničnom obchode, a to ako na strane vývozov, tak aj dovozov.

Naďalej platí, že v zahraničnom obchode pozorujeme oživenie – na strane vývozov ťahané rastúcim dopytom na významných, európskych trhoch, na strane dovozov prebúdzajúcim sa domácim dopytom – spotrebným, investičným, ale aj dopytom po priemyselných dodávkach zo strany dynamicky rastúceho priemyslu.

Vývozy v januári v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom vzrástli o úctyhodných 5,6% (sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), v medziročnom porovnaní sa dynamika ich rastu zrýchlila zo  7,9% na 8,3%. Vývozy slovenského priemyslu dosiahli v januári po zohľadnení sezónnych výkyvov historicky najvyššiu úroveň, prevyšujúcu doterajšie maximum z novembra minulého roka o 2,0%. Dynamicky rast vývozov naznačuje, že v silnom dvojcifernom medziročnom raste pravdepodobne pokračovala v januári aj priemyselná produkcia, ktorú zverejní Štatistický úrad zajtra.

Výrazný medzimesačný nárast po zohľadnení sezónnych výkyvov (prepočet UniCredit Bank) zaznamenali aj dovozy – o 4,0%. Dynamika ich medziročného rastu sa aj napriek tomu spomalila z 11,1% na 9,9%. Predsa len však dovozy opäť medziročne rástli rýchlejšie ako vývozy –  štvrtý mesiac v rade, čo naznačuje, že okrem rastu zahraničného dopytu sa prebúdza aj domáci dopyt.

Podobne ako pri vývozoch, aj pri dovozoch platí, že po zohľadnení sezónnych výkyvov dosiahli v januári historické maximum, prevýšiac doterajšie maximum z novembra minulého roka o 2,3%. Štruktúra januárových dovozov zatiaľ nie je známa, avšak popri rastúcich premyslených dodávkach mohli pravdepodobne výraznejšie rásť aj spotrebné dovozy – maloobchodné tržby zaznamenali v januári najrýchlejší medziročný rast od vypuknutia krízy.

 

Zahraničný obchod by mal aj v nasledujúcom období pokračovať v trendoch z posledných mesiacov. Vývozy by mal nahor tlačiť oživujúci sa zahraničný dopyt, avšak v nominálnom vyjadrení budú jeho rast stále čiastočne brzdiť klesajúce exportné ceny. Prebúdzajúci sa domáci spotrebný a čiastočne aj investičný dopyt a vyšší dopyt priemyslu po priemyselných dodávkach však budú tlačiť nahor aj dovozy. Bilancia zahraničného obchodu by síce mala ostať stále výrazne prebytková, avšak v porovnaní s rekordným minulým rokom očakávame, že prebytky sa budú, i v dôsledku silnejšieho domáceho dopytu, mierne zmenšovať.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial